herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół do Rady Powiatu W Kamieniu Pomorskim Milena Schramm 2018-10-23 18:38:35
Wybory do Rady Powiatu W Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-10-23 18:32:28
Protokół Zbiorczych Wyników Głosowania Na Obszarze Powiatu Kamieńskiego, Okręg Nr. 2 w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, sporządzony dnia 23 października 2018 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-10-23 18:29:32
Wybory do Sejmików Województwa. Milena Schramm 2018-10-23 18:26:29
Protokoły z wyborów 2018 r. Milena Schramm 2018-10-23 18:25:59
Protokół z wyboru oferty Milena Schramm 2018-10-23 14:28:53
Protokół z wyboru oferty - dokument usunięty Milena Schramm 2018-10-23 14:28:16
Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach Marek Szymański 2018-10-23 10:04:15
Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach Marek Szymański 2018-10-23 10:04:11
Wyniki postępowania Marek Szymański 2018-10-22 13:35:08
Zmiana użytków dla działek zgodnie ze sposobem korzystania z nieruchomości Kamil Heimrot 2018-10-22 12:45:05
Zmiana użytków dla działek zgodnie ze sposobem korzystania z nieruchomości Kamil Heimrot 2018-10-22 12:44:30
Zmiana użytków dla działek zgodnie ze sposobem korzystania z nieruchomości - dokument usunięty Kamil Heimrot 2018-10-22 12:44:20
Zmiana użytków dla działek zgodnie ze sposobem korzystania z nieruchomości - dokument usunięty Kamil Heimrot 2018-10-22 12:44:15
Protokół z przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" Marek Szymański 2018-10-22 10:38:55
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-10-19 13:43:35
Sebastian Mamzer - korekta Milena Schramm 2018-10-19 12:21:13
Zapytanie ofertowe na wykonanie podziałów działek położonych w m. Laska, gm. Wolin na potrzeby inwestycji w myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Milena Schramm 2018-10-19 12:19:34
Zapytanie ofertowe na wykonanie podziałów działek położonych w m. Laska, gm. Wolin na potrzeby inwestycji w myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Milena Schramm 2018-10-19 12:18:58
Wykaz nieruchomości położonej w Kamieniu Pomorskim, stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, przeznaczonej do najmu. Milena Schramm 2018-10-18 13:14:04
Wykaz nieruchomości położonej w Kamieniu Pomorskim, stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, przeznaczonej do najmu. Milena Schramm 2018-10-18 13:13:15
Wykaz nieruchomości położonej w Kamieniu Pomorskim, stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, przeznaczonej do użyczenia na cel publiczny. Milena Schramm 2018-10-18 13:12:33
Wykaz nieruchomości położonej w Kamieniu Pomorskim, stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, przeznaczonej do użyczenia na cel publiczny. Milena Schramm 2018-10-18 13:12:09
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- specjalisty w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7B, 72-400 Kamień Pomorski. Milena Schramm 2018-10-18 13:07:56
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- specjalisty w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7B, 72-400 Kamień Pomorski. Milena Schramm 2018-10-18 13:07:30
Protokół z wyboru oferty - dokument usunięty Milena Schramm 2018-10-18 09:41:44
Informacja o zgłoszeniach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, pkt 2b i pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - 2018 rok Monika Kiersztyn 2018-10-17 13:23:14
Ogłoszenie o zamówieniu Nr 5/1/RPZP.08.06.00-32-K021/17/2018 Marek Szymański 2018-10-17 09:08:35
"Kamień w zmysłach", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na "Przeprowadzenie szkolenia wdrożeniowego z obsługi oprogramowania izzyHotel/izzyRest" Marek Szymański 2018-10-17 09:08:01
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 15 października 2018 r. zmieniające postanowienie w sprawie powołania komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Milena Schramm 2018-10-16 15:25:27
Jarosław Zalewski Milena Schramm 2018-10-16 10:46:06
Teresa Malec - korekta Milena Schramm 2018-10-16 10:43:36
Teresa Malec - korekta Milena Schramm 2018-10-16 10:42:18
Anna Jarząb- korekta Milena Schramm 2018-10-16 10:40:11
Ewelina Łatka - korekta Milena Schramm 2018-10-16 10:38:26
Dorota Wojtyna - korekta Milena Schramm 2018-10-16 10:36:11
Karolina Klamborowska - korekta Milena Schramm 2018-10-16 10:34:54
Protokół kontroli - WK.0913.1339.24.K.2017 - gospodarka finansowa Powiatu Kamieńskiego za lata 2013-2016,wybranych zagadnień za okres sprzed 2013 r. oraz występujących w roku 2017. Milena Schramm 2018-10-16 09:27:45
Wystąpienie pokontrolne - BZK-2.431.5.2017.WR - opracowanie wytycznych Starosty Kamieńskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu do działalności w obronie cywilnej;.............................. Milena Schramm 2018-10-16 09:25:10
Protokół ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych - PZ.5580.8.1.2017 - kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;................. Milena Schramm 2018-10-16 09:22:42