herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół Nr XXXII/2018 z 8 czerwca 2018 roku. Milena Schramm 2018-11-06 14:21:00
Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone do wydzierżawienia i użyczenia wraz z komunikatem. Milena Schramm 2018-11-06 14:13:48
Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone do wydzierżawienia i użyczenia wraz z komunikatem. Milena Schramm 2018-11-06 14:13:04
Protokół Nr 14 z posiedzenia Komisji Komunikacji, Bezpieczeństwa i Obronności Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 marca 2018 roku. Milena Schramm 2018-11-06 14:06:37
Protokół Nr 13 z posiedzenia Komisji, Bezpieczeństwa i Obronności Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 lutego 2018 roku. Milena Schramm 2018-11-06 13:55:49
Protokół Nr 12 z posiedzenia Komisji Komunikacji, Bezpieczeństwa i Obronności Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 listopada 2017 roku. Milena Schramm 2018-11-06 13:53:17
Protokół Nr 11 z posiedzenia Komisji Komunikacji, Bezpieczeństwa i Obronności Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 listopada 2017 roku. Milena Schramm 2018-11-06 13:43:51
Protokół Nr 10 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 marca 2018 roku. Milena Schramm 2018-11-06 13:39:56
Protokół Nr 9 z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 marca 2018 roku. Milena Schramm 2018-11-06 13:37:37
Izabella Sandzewicz - Żyngiel - korekta Milena Schramm 2018-11-05 12:57:52
Wykonanie podziału działki nr 212/3 położonej w Wolinie obręb 4, gmina Wolin. Milena Schramm 2018-10-31 14:45:59
Wykonanie podziału działki nr 212/3 położonej w Wolinie obręb 4, gmina Wolin. Milena Schramm 2018-10-31 14:45:40
Ogłoszenie o II rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 55/3 obręb Wisełka gmina Wolin. Milena Schramm 2018-10-31 08:24:59
Ogłoszenie o II rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 55/3 obręb Wisełka gmina Wolin. Milena Schramm 2018-10-31 08:24:32
Ogłoszenie o zamówieniu Nr 11/1RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018 Marek Szymański 2018-10-29 09:34:09
"Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na: "Organizacja w ośrodku egzaminacyjnym oraz wyższej uczelni zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez specjalistyczną kadrę dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach" Marek Szymański 2018-10-29 09:33:22
Zawiadomienie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właściciela do udostępnienia nieruchomości - działki nr 22/1 o pow. 0,0006 ha, obr. 025 Wicko, gm. Międzyzdroje, w celu wykonania czynności związanych z remontem gazociągu DN300 relacji Wolin-Świnoujście. Milena Schramm 2018-10-26 14:29:26
Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2/1/RPZP.08.06.00-32-K108/17 Marek Szymański 2018-10-26 13:29:03
"Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na "Prowadzenie kursów i szkoleń zawodowych" Marek Szymański 2018-10-26 13:28:32
Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia o zamówieniu nr 5/1/RPZP.08.06.00-32-K021/17/2018 Marek Szymański 2018-10-26 13:26:46
Wynik Postępowania Milena Schramm 2018-10-26 12:12:59
Wynik Postępowania Milena Schramm 2018-10-26 12:11:44
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownej ocenie ofert Marek Szymański 2018-10-25 12:55:34
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Zagórzu wraz z załącznikami. Milena Schramm 2018-10-25 11:55:17
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Zagórzu wraz z załącznikami. Milena Schramm 2018-10-25 11:55:06
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Zagórzu wraz z załącznikami. Milena Schramm 2018-10-25 11:54:16
Wykaz nieruchomości położonej w Lubinie, Gmina Międzyzdroje przeznaczonej do przekazania w formie darowizny na cele publiczne. Milena Schramm 2018-10-25 10:27:43
Wykaz nieruchomości położonej w Lubinie, Gmina Międzyzdroje przeznaczonej do przekazania w formie darowizny na cele publiczne. Milena Schramm 2018-10-25 10:27:24
Wykaz nieruchomości położonej w Strzeżewku, Gmina Kamień Pomorski przeznaczonej do użyczenia na cele publiczne. Milena Schramm 2018-10-25 10:26:31
Wykaz nieruchomości położonej w Strzeżewku, Gmina Kamień Pomorski przeznaczonej do użyczenia na cele publiczne. Milena Schramm 2018-10-25 10:26:11
Zapytanie ofertowe na wykonanie podziałów działek położonych w m. Laska, gm. Wolin na potrzeby inwestycji w myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Milena Schramm 2018-10-25 10:24:57
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia wraz z komunikatem. Milena Schramm 2018-10-25 10:23:16
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia wraz z komunikatem. Milena Schramm 2018-10-25 10:22:52
zmiana zapisów w zapytaniu ofertowym. Milena Schramm 2018-10-24 13:33:40
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym - nr 4.. Milena Schramm 2018-10-24 11:48:10
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym - nr 3. Milena Schramm 2018-10-24 11:47:48
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym - nr 2. Milena Schramm 2018-10-24 11:47:31
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym - nr 1. Milena Schramm 2018-10-24 11:47:08
Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach Marek Szymański 2018-10-24 11:46:38
Obwieszczenie Starosty Kamieńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Budowa drogi o znaczeniu lokalnym Etap I Międzyzdroje Monika Kiersztyn 2018-10-24 10:22:11