Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.28.1.2018.ET z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządznia Nr Or.120.38.2016.ET Starosty Kamieńskiego z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2019-04-01 08:20:41
Zapytanie ofertowe - Zmiana użytku dla działki nr 31/1 obręb 5 miasto Kamień Pomorski, zgodnie ze sposobem korzystania z nieruchomości. Milena Schramm 2019-03-29 14:15:20
Zapytanie ofertowe - Zmiana użytku dla działki nr 31/1 obręb 5 miasto Kamień Pomorski, zgodnie ze sposobem korzystania z nieruchomości. Milena Schramm 2019-03-29 14:14:55
Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim;ul. Wolińska 7A,72-400 Kamień Pomorski, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kamieński. Milena Schramm 2019-03-29 10:03:19
Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim;ul. Wolińska 7A,72-400 Kamień Pomorski, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kamieński. Milena Schramm 2019-03-29 10:02:14
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2019-03-29 09:51:46
- dokument usunięty Milena Schramm 2019-03-29 09:46:04
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim VI kadencja - 2019 rok. - dokument usunięty Milena Schramm 2019-03-26 12:56:42
Uchwała Nr 13/36/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych określonych w odrębnych przepisach do stosowania w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim i jednostkach organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego. Milena Schramm 2019-03-26 12:55:50
Uchwała Nr 13/35/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Powiatowy Oddział w Kamieniu Pomorskim majątku ruchowego będącego w dyspozycji Starostwa Powiatowego. Milena Schramm 2019-03-26 12:54:46
Uchwała Nr 12/34/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie nieodpłatnego udostępnienia Gminie Golczewo części działek położonych obrębie Kłodzino oraz Drzewica wchodzących w skład drogi powiatowej nr 1033Z Kłodzino - Drzewica ? Kłęby. Milena Schramm 2019-03-26 12:53:36
Uchwała Nr 12/33/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok. Milena Schramm 2019-03-26 12:52:09
Uchwała Nr 12/32/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Chochołowskiemu - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim do reprezentacji Powiatu Kamieńskiego w sprawach związanych z udzieleniem Powiatowi Kamieńskiemu dofinansowania na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Poddziałanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług publicznych świadczonych w interesie ogólnym. Milena Schramm 2019-03-26 12:51:00
Uchwała Nr 12/32/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Chochołowskiemu - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim do reprezentacji Powiatu Kamieńskiego w sprawach związanych z udzieleniem Powiatowi Kamieńskiemu dofinansowania na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Poddziałanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług publicznych świadczonych w interesie ogólnym. Milena Schramm 2019-03-26 12:49:54
Uchwała Nr 12/31/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim na nieodpłatne przekazanie na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach majątku ruchomego. Milena Schramm 2019-03-26 12:48:25
Uchwała Nr 12/30/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Kamieniu Pomorskim Gmina Kamień Pomorski, przeznaczonej do najmu. Milena Schramm 2019-03-26 12:47:01
Uchwała Nr 12/29/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie na likwidację środków trwałych. Milena Schramm 2019-03-26 12:45:48
Uchwała Nr 12/28/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Międzyzdroje. Milena Schramm 2019-03-26 12:44:44
Uchwała Nr 12/27/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 107 w miejscowości Kamień Pomorski na odcinku od km 7+028 do km 8+256? . Milena Schramm 2019-03-26 12:43:19
Uchwała Nr 12/26/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka-Międzywodzie polegającej na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica)?. Milena Schramm 2019-03-26 12:42:14
Uchwała Nr 10/25/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Kowalskiej - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim do reprezentacji Powiatu Kamieńskiego w sprawach związanych z udzieleniem Powiatowi Kamieńskiemu dofinansowania na realizację projektów pozakonkursowych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VI Rynek pracy, Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie głównie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Milena Schramm 2019-03-26 12:40:47
Uchwała Nr 10/24/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok. Milena Schramm 2019-03-26 12:39:28
Protokół Nr 12/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 lutego 2019 roku. Milena Schramm 2019-03-26 10:48:54
Protokół Nr 11/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 lutego 2019 roku. Milena Schramm 2019-03-26 10:47:47
Protokół Nr 10/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 lutego 2019 roku. Milena Schramm 2019-03-26 10:46:39
Postanowienie Nr 2/5/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 lutego 2019 roku. Milena Schramm 2019-03-26 10:44:40
Pełnomocnictwo Nr 6/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 lutego 2019 roku. Milena Schramm 2019-03-26 10:42:56
Pełnomocnictwo Nr 5/2019 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 lutego 2019 roku. Milena Schramm 2019-03-26 10:41:55
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - głównego księgowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach, Benice 12, 72-400 Kamień Pomorski Marek Szymański 2019-03-26 08:24:01
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - głównego księgowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach, Benice 12, 72-400 Kamień Pomorski Marek Szymański 2019-03-26 08:23:44
Aneta Pintal - korekta Milena Schramm 2019-03-25 08:43:42
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia wraz z komunikatem. Milena Schramm 2019-03-25 08:34:04
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia wraz z komunikatem. Milena Schramm 2019-03-25 08:33:35
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 15 marca 2019 roku. Kamil Heimrot 2019-03-22 09:41:15
Informacja o wyniku przetargu Kamil Heimrot 2019-03-22 09:36:32
- dokument usunięty Marek Szymański 2019-03-21 14:53:43
- dokument usunięty Marek Szymański 2019-03-21 14:53:23
Piotr Rudnik - korekta Marek Szymański 2019-03-18 12:11:11
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego położonej w Górkach, przeznaczonej do użyczenia na cele publiczne Marek Szymański 2019-03-18 12:07:21
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego położonej w Górkach, przeznaczonej do użyczenia na cele publiczne Marek Szymański 2019-03-18 12:07:00