Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 3/7/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie odwołania Pana Andrzeja Swatowskiego ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2019-01-11 09:22:30
Uchwała Nr 3/6/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Joannie Piwińskiej - Wicestaroście Kamieńskiemu do podejmowania wszelkich czynności, w tym składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2019-01-11 09:20:47
Uchwała Nr 2/5/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmian planowanych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. Milena Schramm 2019-01-11 09:19:25
Uchwała Nr 1/4/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. Milena Schramm 2019-01-11 09:18:13
Uchwała Nr 1/3/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie wytypowania przedstawicieli Zarządu Powiatu do Komisji Inwentaryzacyjnej dotyczącej przekazania mienia przez Skarb Państwa Powiatowi Kamieńskiemu. Milena Schramm 2019-01-11 09:17:03
Uchwała Nr 1/2/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim na likwidację środków trwałych. Milena Schramm 2019-01-11 09:15:14
Uchwała Nr 1/1/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie wyznaczenia Delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Milena Schramm 2019-01-11 09:13:43
Uchwała Nr 166/661/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Jarosowi reprezentującemu firmę InvestPol Nadzór i Projektowanie Jarosław Jaros. Milena Schramm 2019-01-11 09:05:11
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.1.2019.AB z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.120.36.2015.MB w sprawie powołania składu powiatowej Rady Rynku Pracy w Kamieniu Pomorskim Milena Schramm 2019-01-11 09:04:47
Obwieszczenie Starosty Kamieńskiego z dnia 7 stycznia 2019r. znak: Gm.6821.6.2018.ADC o wydaniu decyzji zobowiązującej właściciela do udostępnienia nieruchomości - działki nr 15 o pow. 0,4860 ha, obr. 0025 Wicko, gm. Międzyzdroje, w celu wykonania czynności związanych z remontem gazociągu DN300 relacji Wolin-Świnoujście. Milena Schramm 2019-01-11 08:47:38
2019 Milena Schramm 2019-01-11 08:46:42
Protokół Nr 5/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 18 grudnia 2018 roku. Milena Schramm 2019-01-10 16:13:52
Protokół Nr 4/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 grudnia 2018 roku. Milena Schramm 2019-01-10 16:12:50
Protokół Nr 3/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 grudnia 2018 roku. Milena Schramm 2019-01-10 16:11:45
Protokół Nr 2/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 grudnia 2018 roku. Milena Schramm 2019-01-10 16:10:01
Protokól Nr 1/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 listopada 2018 roku. Milena Schramm 2019-01-10 16:09:00
Protokół Nr I/2018 z sesji Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 listopada 2018 roku. Milena Schramm 2019-01-10 16:06:43
Protokół Nr 21 ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 października 2018 roku. Milena Schramm 2019-01-10 16:04:36
Rejestr Uchwała Rady Powiatu VI kadencja - dokument usunięty Milena Schramm 2019-01-10 16:01:19
Uchwała Nr III/20/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia stawek opłat obowiązujących na obszarze Powiatu Kamieńskiego w 2019 r. za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym przez Starostę Kamieńskiego parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Milena Schramm 2019-01-10 16:00:47
Uchwała Nr III/19/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kamieńskiego na rok 2019. Milena Schramm 2019-01-10 15:59:51
Uchwała Nr III/18/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2019-205. Milena Schramm 2019-01-10 15:58:39
Uchwała Nr III/17/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2019. Milena Schramm 2019-01-10 15:57:36
Uchwała Nr III/16/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Milena Schramm 2019-01-10 15:56:26
Uchwała Nr III/15/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. Milena Schramm 2019-01-10 15:55:13
III Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 roku. Milena Schramm 2019-01-10 15:52:32
Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości Skarbu Państwa - działka nr 345/10 obręb Warnowo, gmina Wolin. Milena Schramm 2019-01-10 14:43:47
Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości Skarbu Państwa - działka nr 68 obręb Wołowiec gm. Golczewo Milena Schramm 2019-01-10 14:37:57
Zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowej usługi kominiarskiej wraz z załącznikiem. Milena Schramm 2019-01-09 14:22:48
Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa Milena Schramm 2019-01-09 14:21:53
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia Milena Schramm 2019-01-09 14:20:55
Zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Milena Schramm 2019-01-09 12:18:59
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia wraz z komunikatem. Milena Schramm 2019-01-08 11:29:14
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia wraz z komunikatem. Milena Schramm 2019-01-08 11:25:42
Przetargi Nieruchomości Powiatu 2019 rok Milena Schramm 2019-01-08 11:25:06
Przetargi Skarbu Państwa 2019 rok Milena Schramm 2019-01-08 11:24:51
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia wraz z komunikatem. Milena Schramm 2019-01-07 08:38:43
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia wraz z komunikatem. Milena Schramm 2019-01-07 08:38:07
Zapytanie ofertowe Nr 11/RPZP.08.06.00-32-K021/17/2018 Marek Szymański 2019-01-03 15:08:27
"Kamień w zmysłach", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na "Organizację wyjazdów zawodoznawczych" Marek Szymański 2019-01-03 15:07:43