herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.73.2018.BK z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie skrócenia czasu pracy Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-08-01 13:22:38
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.72.2018.MN z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych. Milena Schramm 2018-08-01 13:21:13
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.71.2018.JG z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości Skarbu Państwa stanowiącej działkę nr 55/3 położoną w obrębie Wisełka, gmina Wolin oraz podania do publicznej wiadomości o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości. Milena Schramm 2018-08-01 13:19:32
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.70.2018.JG z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu. Milena Schramm 2018-08-01 13:14:31
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.69.2018.MN z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych. Milena Schramm 2018-08-01 13:12:30
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.68.2018 z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-08-01 13:09:47
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.67.2018.ADC z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.120.5.2018.ADC Starosty Kamieńskiego z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu kamieńskiego. Milena Schramm 2018-08-01 13:07:40
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.66.2018.MS z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu "Kamień w zmysłach", współfinansowanego ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Milena Schramm 2018-08-01 12:50:47
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.65.2018.ADC z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Milena Schramm 2018-08-01 12:40:20
Dane adresowe Milena Schramm 2018-07-31 12:52:25
Dane adresowe Milena Schramm 2018-07-31 12:51:55
Dane adresowe Milena Schramm 2018-07-31 12:51:33
Wynik postępowania Milena Schramm 2018-07-31 08:50:46
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1039Z - Kłęby - Włodzisław Milena Schramm 2018-07-30 15:12:51
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1039Z - Kłęby - Włodzisław Milena Schramm 2018-07-30 15:10:15
Wykonanie budżetu za drugi kwartał 2018 roku Milena Schramm 2018-07-30 13:11:32
Wykonanie budżetu za drugi kwartał 2018 roku Milena Schramm 2018-07-30 13:11:20
Uchwała Nr CCLXXXVI.525.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. Milena Schramm 2018-07-30 13:10:06
Uchwała Nr CCLXXXVI.525.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. Milena Schramm 2018-07-30 13:09:56
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1039Z - Kłęby - Włodzisław Milena Schramm 2018-07-30 10:53:04
Obwieszczenie Starosty Kamieńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II i odc. ul. Jedności Narodowej w Golczewie Monika Kiersztyn 2018-07-30 08:14:36
Obwieszczenie Starosty Kamieńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II i odc. ul. Jedności Narodowej w Golczewie Monika Kiersztyn 2018-07-30 08:13:55
Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu Kamil Heimrot 2018-07-27 08:30:26
Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej Kamil Heimrot 2018-07-27 08:29:51
Wynik postępowania Kamil Heimrot 2018-07-27 08:26:57
zapytanie ofertowe Kamil Heimrot 2018-07-27 08:25:39
- dokument usunięty Kamil Heimrot 2018-07-27 08:25:07
- dokument usunięty Kamil Heimrot 2018-07-27 08:25:04
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego, ustanowienie służebności gruntowej dz 641 Kołczewo 1 gm Wolin Kamil Heimrot 2018-07-27 08:24:59
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1039Z - Kłęby - Włodzisław Kamil Heimrot 2018-07-26 08:18:31
Zakup Eenergii elektrycznej dla punktów poboru Powiatu Kamieńskiego i jego jednostek organizacyjnych Milena Schramm 2018-07-24 13:50:19
"Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wpadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo- wychowawczych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo- wychowawczych Powiatu Kamieńskiego" Milena Schramm 2018-07-24 13:49:31
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1039Z - Kłęby - Włodzisław Milena Schramm 2018-07-24 13:05:08
Informacja o zgłoszeniach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, pkt 2b i pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - 2018 rok Monika Kiersztyn 2018-07-23 09:23:16
Wynik postępowania Milena Schramm 2018-07-20 15:14:42
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego działka 173 Rozwarowo, gmina Kamień Pomorski. Milena Schramm 2018-07-20 15:14:22
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego działka 173 Rozwarowo, gmina Kamień Pomorski. - dokument usunięty Milena Schramm 2018-07-20 15:14:02
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego działka 173 Rozwarowo, gmina Kamień Pomorski. - dokument usunięty Milena Schramm 2018-07-20 15:13:56
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego działka 173 Rozwarowo, gmina Kamień Pomorski. Milena Schramm 2018-07-20 15:12:15
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego, ustanowienia służebności gruntowej działka 641 Kołczewo 1, gmina Wolin. Milena Schramm 2018-07-20 14:56:01