herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Marta Studzińska Milena Schramm 2018-06-15 12:24:20
Teresa Tokarczyk Milena Schramm 2018-06-15 12:21:17
Wydział Geodezji i Kartografii Milena Schramm 2018-06-15 12:20:28
Ewa Tokarzewska Milena Schramm 2018-06-15 11:11:23
Skarbnik Powiatu Milena Schramm 2018-06-15 11:11:02
Skarbnik Powiatu - dokument usunięty Milena Schramm 2018-06-15 11:10:49
Skarbnik Powiatu - dokument usunięty Milena Schramm 2018-06-15 11:10:46
Agnieszka Wiewiórowska Milena Schramm 2018-06-15 11:02:00
Informacja o zgłoszeniach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, pkt 2b i pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - 2018 rok Monika Kiersztyn 2018-06-15 11:01:18
Aleksandra Woźniak Milena Schramm 2018-06-15 11:00:42
Dorota Wojtyna Milena Schramm 2018-06-15 10:59:34
Jarosław Zalewski Milena Schramm 2018-06-15 10:57:16
Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Milena Schramm 2018-06-15 10:56:45
Anna Wołosiak Milena Schramm 2018-06-15 10:52:17
Dane teleadresowe Milena Schramm 2018-06-15 10:16:03
Ogłoszenie o zamówieniu Nr 8/1RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018 Marek Szymański 2018-06-14 13:12:15
"Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na: "Organizację w ośrodku egzaminacyjnym oraz wyższej uczelni zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez specjalistyczną kadrę dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach" Marek Szymański 2018-06-14 13:11:45
"Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wpadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo- wychowawczych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo- wychowawczych Powiatu Kamieńskiego" Milena Schramm 2018-06-14 10:52:50
"Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wpadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo- wychowawczych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo- wychowawczych Powiatu Kamieńskiego" Milena Schramm 2018-06-14 10:52:18
"Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wpadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo- wychowawczych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo- wychowawczych Powiatu Kamieńskiego" Milena Schramm 2018-06-14 10:52:02
"Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wpadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo- wychowawczych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo- wychowawczych Powiatu Kamieńskiego" Milena Schramm 2018-06-14 10:51:56
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Chomino gmina Świerzno oraz obrębów Warnowo i Recław gmina Wolin. Milena Schramm 2018-06-14 10:47:22
Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone do wydzierżawienia wraz z komunikatem Starosty Kamieńskiego z dnia 14 czerwca 2018 roku. Milena Schramm 2018-06-14 10:37:30
Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone do wydzierżawienia wraz z komunikatem Starosty Kamieńskiego z dnia 14 czerwca 2018 roku. Milena Schramm 2018-06-14 10:36:29
Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnych ewidenci sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów (BDOT500) dla obrębów wiejskich gminy Kamień Pomorski Milena Schramm 2018-06-13 15:34:03
Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnych ewidenci sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów (BDOT500) dla obrębów wiejskich gminy Kamień Pomorski Milena Schramm 2018-06-13 15:33:54
Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnych ewidenci sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów (BDOT500) dla obrębów wiejskich gminy Kamień Pomorski Milena Schramm 2018-06-13 14:59:24
ZMIANA WARUNKÓW PRZETARGU ODNOŚNIE PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE 21 MIASTA MIĘDZYZDROJE, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 196/3. Milena Schramm 2018-06-13 14:56:30
ZMIANA WARUNKÓW PRZETARGU ODNOŚNIE PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE 21 MIASTA MIĘDZYZDROJE, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 196/3. Milena Schramm 2018-06-13 14:56:20
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Nr 12/RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018 Marek Szymański 2018-06-13 13:52:16
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Nr 13/RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018 Marek Szymański 2018-06-13 13:51:14
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Marek Szymański 2018-06-13 13:50:09
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Marek Szymański 2018-06-12 13:47:07
Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnych ewidenci sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów (BDOT500) dla obrębów wiejskich gminy Kamień Pomorski Milena Schramm 2018-06-11 15:35:42
Zapytanie ofertowe na roboty geodezyjne działka 25 obręb Redliny. Milena Schramm 2018-06-11 15:25:01
Zapytanie ofertowe na roboty geodezyjne działka 25 obręb Redliny. Milena Schramm 2018-06-11 15:24:31
Zapytanie ofertowe na roboty geodezyjne działka 25 obręb Redliny. Milena Schramm 2018-06-11 15:24:13
Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnych ewidenci sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów (BDOT500) dla obrębów wiejskich gminy Kamień Pomorski Milena Schramm 2018-06-11 15:22:39
Wynik Postępowania Milena Schramm 2018-06-11 14:29:47
Zapytanie ofertowe na podział działki nr 161 położonej w Chominie, Gmina Świerzno. Milena Schramm 2018-06-11 13:41:37