herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatów szacunków do ustalenia wartości nieruchomości Skarbu Państwa. Milena Schramm 2018-10-15 13:44:07
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatów szacunków do ustalenia wartości nieruchomości Skarbu Państwa. Milena Schramm 2018-10-15 13:43:29
Wynik Postępowania Milena Schramm 2018-10-15 13:41:50
Wykaz rzeczy znalezionych Milena Schramm 2018-10-12 15:02:48
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłóż drogi powiatowej nr 1006Z na odcinku Wolin - Unin. Milena Schramm 2018-10-12 15:01:09
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłóż drogi powiatowej nr 1006Z na odcinku Wolin - Unin. Milena Schramm 2018-10-12 15:00:46
Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach Marek Szymański 2018-10-12 13:22:27
Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach Marek Szymański 2018-10-12 13:11:09
Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach Marek Szymański 2018-10-12 13:10:36
Protokół z pierwszych rokowań Milena Schramm 2018-10-11 14:52:31
Wynik Postępowania Milena Schramm 2018-10-11 14:51:21
Wynik Postępowania Milena Schramm 2018-10-11 14:50:25
Informacja Wydziału Komunikacji - dokument usunięty Milena Schramm 2018-10-11 12:06:44
Informacja Wydziału Komunikacji - dokument usunięty Milena Schramm 2018-10-11 12:06:34
Dane adresowe Milena Schramm 2018-10-11 12:06:04
Uchwała Nr 4/10/2018 z dnia 10 października 2018 roku Powiatowej Komisji Wyborczej w Kamieniu Pomorskim w sprawie ustalenia wzoru, zlecenia i wykonania druku, odbioru z drukarni, przechowywania i przekazania Obwodowym Komisjom Wyborczym za pośrednictwem Gminnych Komisji Wyborczych kart wyborczych do wyboru Radnych Rady Powiatu kamieńskiego wybieranych w wyborach samorządowych 2018 roku a zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. Milena Schramm 2018-10-11 08:44:09
Edward Arys - korekta Milena Schramm 2018-10-11 08:29:14
Dane adresowe Milena Schramm 2018-10-11 08:26:48
Informacja Wydziału Komunikacji - dokument usunięty Milena Schramm 2018-10-11 08:26:11
Rejestr Przedsiębiorców prowadzących Stację Kontroli Pojazdów Milena Schramm 2018-10-08 13:16:39
Rejestr Przedsiębiorców prowadzących Stację Kontroli Pojazdów Milena Schramm 2018-10-08 13:15:46
Oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych. Milena Schramm 2018-10-08 13:11:45
Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. Milena Schramm 2018-10-08 13:11:16
Oświadczenie. Milena Schramm 2018-10-08 13:10:47
Wniosek o dopisanie do dowodu rejestracyjnego adnotacji - gaz, hak, inne. Milena Schramm 2018-10-08 13:10:20
Wniosek o rejesrtarcję, czasową rejestrację lub wyrejstrowanie pojazdu. Milena Schramm 2018-10-08 13:09:44
Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu, znaku legalizacyjnego, nalepki. Milena Schramm 2018-10-08 13:09:11
Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego. Milena Schramm 2018-10-08 13:07:09
Wniosek o wpis/wykreślenie adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego. Milena Schramm 2018-10-08 13:06:25
Wniosek o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego pojazdu. Milena Schramm 2018-10-08 13:05:44
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Milena Schramm 2018-10-08 13:04:24
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Milena Schramm 2018-10-08 13:03:42
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Milena Schramm 2018-10-08 13:03:22
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim na rok 2018. Milena Schramm 2018-10-08 11:21:51
Uchwała Nr 156/632/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 września 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Kowalskiej - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim do reprezentacji Powiatu Kamieńskiego w sprawach związanych z udzieleniem Powiatowi Kamieńskiemu dofinansowania na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (projekty pozakonkursowe) Powiatowych Urzędów Pracy województwa zachodniopomorskiego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020). Milena Schramm 2018-10-08 11:21:03
Uchwała Nr 154/624/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Kamieniu Pomorskim informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2018 roku. Milena Schramm 2018-10-08 11:19:30
Uchwała Nr 156/631/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 września 2018 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. Milena Schramm 2018-10-08 11:18:27
Uchwała Nr 156/630/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zaopiniowania propozycji dotyczącej zaliczenia dróg na terenie miasta Wolin, Gmina Wolin do kategorii dróg gminnych. Milena Schramm 2018-10-08 11:17:03
Uchwała Nr 156/629/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 września 2018 roku w sprawie uznania za celowe dofinansowanie realizację zadania publicznego pn. ?Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie kolarstwo szosowe? z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Milena Schramm 2018-10-08 11:15:46
Uchwała Nr 156/628/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 września 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji ?Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019?. Milena Schramm 2018-10-08 11:14:24