Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.56.2020.ADC. z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie odwieszenia biegu terminu w postępowaniu administracyjnym o zamiarze wszczęcia w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0007 miasta Golczewo, oznaczonej jako działka 431 o powierzchni ograniczenia 405 m2 Marek Szymański 2020-05-15 07:56:14
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.55.2020.ADC. z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie odwieszenia biegu terminu w postępowaniu administracyjnym o zamiarze wszczęcia w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0006 miasta Golczewo, oznaczonej jako działka 340 o powierzchni ograniczenia 289 m2 Marek Szymański 2020-05-15 07:54:48
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 2/6/6 obręb Stawno, gmina Kamień Pomorski. Milena Schramm 2020-05-14 15:26:18
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 26/6 obręb Stawno, gmina Kamień Pomorski. Milena Schramm 2020-05-14 15:25:54
Wynik Przetargu Milena Schramm 2020-05-14 15:09:59
Dostawa sprzętu dydaktycznego - sprzęt leśny do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach Marek Szymański 2020-05-14 13:33:45
Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkół Ponadpodstawowych w Powiecie Kamieńskim Marek Szymański 2020-05-14 13:28:56
Zapytanie ofertow na wykonanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa działki 29/2,357/2,61/1,365, obr. Wołowiec, gm. Golczewo. Milena Schramm 2020-05-14 12:35:07
Zapytanie ofertow na wykonanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa działki 29/2,357/2,61/1,365, obr. Wołowiec, gm. Golczewo. Milena Schramm 2020-05-14 12:34:42
Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży działki 21/2, 357/2, 61/1,365 obr. Wołowiec, gm. Golczewo. - dokument usunięty Milena Schramm 2020-05-14 12:33:41
Zapytanie ofertowe na wycenę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży działki 21/2, 357/2, 61/1,365 obr. Wołowiec, gm. Golczewo. - dokument usunięty Milena Schramm 2020-05-14 12:33:21
zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.56.2020.ADC z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie odwieszenia biegu terminu w postępowaniu administracyjnym o zamiarze wszczęcia w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0007 miasta Golczewo, oznaczonej jako działka 431 o powierzchni ograniczenia 405 m2. Milena Schramm 2020-05-14 10:39:07
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.55.2020.ADC z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie odwieszenia biegu terminu w postępowaniu administracyjnym o zamiarze wszczęcia w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0006 miasta Golczewa, oznaczonej jako działka 340 o powierzchni ograniczenia 289 m2. Milena Schramm 2020-05-14 10:35:49
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.54.2020.ADC z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Milena Schramm 2020-05-14 10:28:24
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.53.2020.ADC z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Milena Schramm 2020-05-14 10:27:37
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.53.2020.ADC z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Milena Schramm 2020-05-14 10:26:48
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.52.2020.JG z dnia 27 kwietnia 202 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa. Milena Schramm 2020-05-14 10:25:28
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.51.2020.MS z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem rozstrzygnięcia ogłoszenia o usługach społecznych w związku z realizacją projektu "Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Milena Schramm 2020-05-14 10:23:14
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.50.2020.ADC z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Milena Schramm 2020-05-14 10:13:13
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.49.2020.JG z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości Skarbu Państwa. Milena Schramm 2020-05-14 10:11:53
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.48.2020.JG z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie odwołania pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa. Milena Schramm 2020-05-14 10:10:05
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.47.2020.ADC z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.120.43.2020.ADC Starosty Kamieńskiego z dnia 25 marca 2020r. o ustaleniu minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Milena Schramm 2020-05-14 10:06:57
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.46.2020.AB z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2020-05-14 10:04:07
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.45.2020.L.F z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumenta w Kamieniu Pomorskim za rok 2019. Milena Schramm 2020-05-14 10:02:20
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.44.2020.ADC z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Milena Schramm 2020-05-14 10:00:22
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.43.2020.ADC z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Milena Schramm 2020-05-14 09:59:15
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.41.2020.MN z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw zamówień publicznych. Milena Schramm 2020-05-14 09:57:05
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.40.2020.JG z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie odwołania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa. Milena Schramm 2020-05-14 09:55:46
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.39.2020.ADC z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Milena Schramm 2020-05-14 09:54:04
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.38.2020.ADC z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Milena Schramm 2020-05-14 09:53:19
Zarządzenie Starosty Kamieńskiegio Nr Or.120.37.2020.MS z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2020-05-14 09:52:16
Zarządzenie Starosty Kamieńskiegio Nr Or.120.37.2020.MS z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2020-05-14 09:52:00
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.36.2020.Az z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2020-05-14 09:44:06
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.35.2020.ADC z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Milena Schramm 2020-05-14 09:34:31
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.34.2020.ADC z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym na okres 2 miesięcy części nieruchomości Skarbu Państwa. Milena Schramm 2020-05-14 09:18:18
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.33.2020.MN z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych. Milena Schramm 2020-05-14 09:14:34
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.32.2020.ET z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie określenia zasad budowy kont analitycznych do projektu"Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi" Milena Schramm 2020-05-14 09:12:57
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.31.2020.ADC z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Milena Schramm 2020-05-14 09:09:36
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.30.2020.ADC z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Milena Schramm 2020-05-14 09:06:24
Dostawa mebli, urządzeń i wyposażenia do Szkół Ponadpodstawowych w Powiecie Kamieńskim Marek Szymański 2020-05-13 15:24:13