herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.51.2018.ADC z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżaw, w trybie bezprzetargowym, na okres do 10 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Milena Schramm 2018-04-13 12:56:33
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.50.2018.ADC z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Milena Schramm 2018-04-13 12:52:52
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.49.2018.ADC z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okre 10 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Milena Schramm 2018-04-13 12:50:03
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.48.2018.AM z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - starszego specjalisty w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowymw Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-04-13 12:47:20
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.48.2018.AM z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - starszego specjalisty w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowymw Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-04-13 12:47:07
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.47.2018.AM z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty w Wydziale geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-04-13 12:44:08
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.46.2018.MS z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostwę wyposażenia do Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w związku z realizacją projektu " Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", współfinansowanego ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Milena Schramm 2018-04-13 12:41:38
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.45.2018.MS z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o. ustawy prawo zamówień publicznych na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g. ust. 1 w związku z realizacją projektu "Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie", współfinansowanego ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego, Priorytet VII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Milena Schramm 2018-04-13 12:34:42
Zarządzenie starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.44.2018.ADC z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Milena Schramm 2018-04-13 11:08:57
Zakup Eenergii elektrycznej dla punktów poboru Powiatu Kamieńskiego i jego jednostek organizacyjnych Milena Schramm 2018-04-13 10:44:27
Zakup Eenergii elektrycznej dla punktów poboru Powiatu Kamieńskiego i jego jednostek organizacyjnych Milena Schramm 2018-04-13 10:44:17
Zakup Eenergii elektrycznej dla punktów poboru Powiatu Kamieńskiego i jego jednostek organizacyjnych Milena Schramm 2018-04-13 10:44:03
Zakup Eenergii elektrycznej dla punktów poboru Powiatu Kamieńskiego i jego jednostek organizacyjnych Milena Schramm 2018-04-13 10:43:54
Zakup Eenergii elektrycznej dla punktów poboru Powiatu Kamieńskiego i jego jednostek organizacyjnych Milena Schramm 2018-04-13 10:43:46
Zakup Eenergii elektrycznej dla punktów poboru Powiatu Kamieńskiego i jego jednostek organizacyjnych Milena Schramm 2018-04-13 10:43:29
Zakup Eenergii elektrycznej dla punktów poboru Powiatu Kamieńskiego i jego jednostek organizacyjnych Milena Schramm 2018-04-13 10:43:20
Zakup Eenergii elektrycznej dla punktów poboru Powiatu Kamieńskiego i jego jednostek organizacyjnych Milena Schramm 2018-04-13 10:43:11
Zakup Eenergii elektrycznej dla punktów poboru Powiatu Kamieńskiego i jego jednostek organizacyjnych Milena Schramm 2018-04-13 10:43:03
Zarządzenie Nr.Or.120.43.2018.MS z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu"Kamień w zmysłach", współfinasowanego ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Milena Schramm 2018-04-12 15:07:23
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.42.2018.ET z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr.Or.120.15.2018.ET Starosty Kamieńskiego z dnia 29.01.2018 r. w sprawie określenia zasad budowy kont analitycznych do projektu "Kamień w zmysłach" Milena Schramm 2018-04-12 15:02:27
Zakup Eenergii elektrycznej dla punktów poboru Powiatu Kamieńskiego i jego jednostek organizacyjnych Milena Schramm 2018-04-12 14:56:18
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.41.2018.ET z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie określenia zasad budowy kont analitycznych do projektu "Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie" Milena Schramm 2018-04-12 14:46:07
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.40.2018.AG z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kamieniu Pomorskim za rok 2017. Milena Schramm 2018-04-12 14:42:36
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.39.2018.AM z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Wydziale Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-04-12 14:40:23
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.38.2018.MS z dnia 19 marca 2018 roku w prawie powołania Komisji Przetargowej celem rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostwę wyposażenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim w związku z realizacją projektu "Kamień w zmysłach", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Milena Schramm 2018-04-12 14:37:17
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.37.2018.KG z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji ds.przyznawania dopłaty do dokształcania nauczycieli powiatowych samorządowych jednostek oświatowych. Milena Schramm 2018-04-12 14:27:07
Zarządzenie Straosty Kamieńskigo Nr Or.120.36.2018.KS z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji do spraw zamówień publicznych. Milena Schramm 2018-04-12 14:25:07
Zarządzenie Straosty Kamieńskigo Nr Or.120.36.2018.KS z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji do spraw zamówień publicznych. Milena Schramm 2018-04-12 14:24:44
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.35.2018.KS z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji do spraw zamówień publicznych. Milena Schramm 2018-04-12 14:23:27
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.35.2018.KS z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji do spraw zamówień publicznych. Milena Schramm 2018-04-12 14:18:23
Zakup Eenergii elektrycznej dla punktów poboru Powiatu Kamieńskiego i jego jednostek organizacyjnych Milena Schramm 2018-04-12 13:57:43
Wynik Postępowania Milena Schramm 2018-04-12 13:47:59
Wynik Postępowania Milena Schramm 2018-04-12 13:46:05
Przetarg na dostawę wyposażenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach Milena Schramm 2018-04-12 13:24:22
Zakup Eenergii elektrycznej dla punktów poboru Powiatu Kamieńskiego i jego jednostek organizacyjnych Milena Schramm 2018-04-12 13:21:02
Zakup Eenergii elektrycznej dla punktów poboru Powiatu Kamieńskiego i jego jednostek organizacyjnych Milena Schramm 2018-04-12 13:20:46
Przetarg na dostawę wyposażenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach Milena Schramm 2018-04-12 13:19:42
Przetarg na dostawę wyposażenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach Milena Schramm 2018-04-12 13:17:16
Przetarg na dostawę wyposażenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach Marek Szymański 2018-04-12 11:51:34
Anetta Byczkowska - dokument usunięty Milena Schramm 2018-04-12 10:58:31