herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Bogumiła Moryń Milena Schramm 2018-06-20 13:56:57
Ewelina Łatka Milena Schramm 2018-06-20 13:43:44
Magdalena Pawełczyk Milena Schramm 2018-06-20 13:42:39
Małgorzata Pawłowska Milena Schramm 2018-06-20 13:34:20
Krzysztof Pietruszewski Milena Schramm 2018-06-20 13:32:33
Anna Piestzryńska Milena Schramm 2018-06-20 13:31:01
Wynik Postępowania Milena Schramm 2018-06-20 09:35:23
Wynik Postępowania Milena Schramm 2018-06-20 09:34:10
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Nr 9/RPZP.08.06.00-32-K021/17/2018 Marek Szymański 2018-06-19 15:22:26
Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnych ewidenci sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów (BDOT500) dla obrębów wiejskich gminy Kamień Pomorski Marek Szymański 2018-06-18 15:30:10
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or. 120.64.2018.AM z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-06-18 14:02:26
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.63.2018.ADC z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 12 miesięcy nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Milena Schramm 2018-06-18 14:00:07
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.62.2018.AM z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-06-18 13:57:42
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.62.2018.AM z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-06-18 13:57:18
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.61.2018.ADC z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Milena Schramm 2018-06-18 13:54:52
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.60.2018.ADC z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Milena Schramm 2018-06-18 13:52:26
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.59.2018 z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie powołania Inspektora Ochrony danych (IOD) w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-06-18 13:49:38
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.58.2018.AZ z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie norm przydziału pracownikom Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, zasad gospodarowania tymi środkami, ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej. Milena Schramm 2018-06-18 13:48:03
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.57.2018.MSch z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie zmian Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim Milena Schramm 2018-06-18 13:44:21
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or. 120.56.2018.AZ z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenie instrukcji kancelaryjnej w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-06-18 13:42:27
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.55.2018.AM z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-06-18 13:40:43
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.54.2018.MN z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych. Milena Schramm 2018-06-18 13:37:43
Wynik Postępowania Milena Schramm 2018-06-18 10:14:10
Marek Szymański 2018-06-15 15:25:59
Marek Szymański 2018-06-15 15:25:30
Marek Szymański 2018-06-15 15:25:17
Marek Szymański 2018-06-15 15:24:53
Marek Szymański 2018-06-15 15:22:19
Marek Szymański 2018-06-15 15:21:09
Marek Szymański 2018-06-15 15:20:27
Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnych ewidenci sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów (BDOT500) dla obrębów wiejskich gminy Kamień Pomorski Milena Schramm 2018-06-15 14:31:38
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE 3 MIASTA WOLIN, GMINA WOLIN, OZNACZONE JAKO DZIAŁKI NR 109/6, 109/7, 109/5 Milena Schramm 2018-06-15 12:45:29
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE 3 MIASTA WOLIN, GMINA WOLIN, OZNACZONE JAKO DZIAŁKI NR 109/6, 109/7, 109/5 Milena Schramm 2018-06-15 12:43:16
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE 3 MIASTA WOLIN, GMINA WOLIN, OZNACZONE JAKO DZIAŁKI NR 109/6, 109/7, 109/5 Milena Schramm 2018-06-15 12:42:52
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE 3 MIASTA WOLIN, GMINA WOLIN, OZNACZONE JAKO DZIAŁKI NR 109/6, 109/7, 109/5. - dokument usunięty Milena Schramm 2018-06-15 12:42:31
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE 3 MIASTA WOLIN, GMINA WOLIN, OZNACZONE JAKO DZIAŁKI NR 109/6, 109/7, 109/5. - dokument usunięty Milena Schramm 2018-06-15 12:41:07
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE 3 MIASTA WOLIN, GMINA WOLIN, OZNACZONE JAKO DZIAŁKI NR 109/6, 109/7, 109/5. - dokument usunięty Milena Schramm 2018-06-15 12:40:17
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE 3 MIASTA WOLIN, GMINA WOLIN, OZNACZONE JAKO DZIAŁKI NR 109/6, 109/7, 109/5. - dokument usunięty Milena Schramm 2018-06-15 12:40:05
Adrian Putyrski Milena Schramm 2018-06-15 12:29:14
Izabella Sandzewicz - Żyngiel Milena Schramm 2018-06-15 12:27:36