herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Decyzja z dnia 04 maja 2018r. o zamiarze zamknięcia sprawy Gm.683.1.2017/2018. OK. i wydania decyzji. Kamil Heimrot 2018-05-04 09:17:32
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Kamieniu Pomorskim, przeznaczonej do użyczenia na cel publiczny Marek Szymański 2018-04-30 10:04:31
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Kamieniu Pomorskim, przeznaczonej do użyczenia na cel publiczny Marek Szymański 2018-04-30 10:03:54
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Chomino gmina Świerzno oraz obrębów Warnowo i Recław gmina Wolin. Milena Schramm 2018-04-27 14:22:30
Uchwała Nr CXXXV.263.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego za 2017 rok wraz z informacją dodatkową. Milena Schramm 2018-04-27 14:10:18
Zawiadomienie z dnia 27 kwiecień 2018 roku o ustaleniu odszkodowania. Milena Schramm 2018-04-27 14:08:53
Historyczne zanieczyszczenia powierzhni ziemi. Milena Schramm 2018-04-27 12:44:48
Wykonanie budżetu za pierwszy kwartał 2018 roku. Milena Schramm 2018-04-27 12:16:09
2018 Milena Schramm 2018-04-27 12:14:50
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.53.2018.MSch z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad zamawiania, używania, strzeżenia i kiwidacji pieczęci i pieczątek służbowych w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-04-27 12:11:01
Komunikat Milena Schramm 2018-04-27 11:45:46
Informacja o zgłoszeniach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, pkt 2b i pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - 2018 rok Monika Kiersztyn 2018-04-27 11:19:22
Zakup Eenergii elektrycznej dla punktów poboru Powiatu Kamieńskiego i jego jednostek organizacyjnych Milena Schramm 2018-04-26 13:29:45
Historyczne zanieczyszczenia powierzhni ziemii. Milena Schramm 2018-04-26 12:51:27
Wynik Postępowania Milena Schramm 2018-04-26 10:23:13
Informacja o zgłoszeniach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, pkt 2b i pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - 2018 rok Monika Kiersztyn 2018-04-25 10:17:36
Wynik Postępowania Milena Schramm 2018-04-25 08:59:38
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.52.2018.ADC z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie na okres pow. 3 lat nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie. Milena Schramm 2018-04-25 07:47:44
Rejestr Uchwał Rady Powiatu 2018 rok. Milena Schramm 2018-04-24 15:07:51
Uchwała Nr XXXI/206/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/266/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 1010Z Recław ? Stepnica na odcinku Recław ? Jarszewko, kategorii drogi powiatowej. Milena Schramm 2018-04-24 15:06:50
Uchwała Nr XXXI/205/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskiem na 2018 rok finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Milena Schramm 2018-04-24 15:05:41
Uchwała Nr XXXI/204/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/190/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2018 - 2025. Milena Schramm 2018-04-24 15:04:20
Uchwała Nr XXXI/204/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/190/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2018 - 2025. Milena Schramm 2018-04-24 15:03:54
Uchwała Nr XXXI/203/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Nr XXIX/189/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2018. Milena Schramm 2018-04-24 15:02:36
Uchwała Nr XXXI/202/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dziwnów. Milena Schramm 2018-04-24 15:01:25
XXXI Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2018 roku. Milena Schramm 2018-04-24 14:58:03
Wykaz Rzeczy znalezionych - rok 2018 Milena Schramm 2018-04-24 11:23:56
Wykaz Rzeczy znalezionych - rok 2018 Milena Schramm 2018-04-24 11:22:47
Uchwała Nr XXX/200/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Kamieńskiego, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę kamieńskiego. Milena Schramm 2018-04-23 12:43:06
Uchwała Nr XXX/200/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Kamieńskiego, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę kamieńskiego. Milena Schramm 2018-04-23 12:40:35
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie - dot. Uchwały XXX/200/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. Milena Schramm 2018-04-23 12:40:01
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie - dot. Uchwały XXX/200/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. Milena Schramm 2018-04-23 12:22:16
Rozstrzygnięcia nadzorcze Milena Schramm 2018-04-23 12:20:33
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie wraz z komunikatem Starosty Kamieńskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku. Milena Schramm 2018-04-23 08:30:47
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie wraz z komunikatem Starosty Kamieńskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku. Milena Schramm 2018-04-23 08:30:22
Zakup Eenergii elektrycznej dla punktów poboru Powiatu Kamieńskiego i jego jednostek organizacyjnych Milena Schramm 2018-04-20 13:40:21
Zakup Eenergii elektrycznej dla punktów poboru Powiatu Kamieńskiego i jego jednostek organizacyjnych Milena Schramm 2018-04-20 11:35:42
Zakup Eenergii elektrycznej dla punktów poboru Powiatu Kamieńskiego i jego jednostek organizacyjnych Milena Schramm 2018-04-20 09:40:29
Zakup Eenergii elektrycznej dla punktów poboru Powiatu Kamieńskiego i jego jednostek organizacyjnych Milena Schramm 2018-04-20 09:26:57
Informacja o zgłoszeniach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, pkt 2b i pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - 2018 rok Monika Kiersztyn 2018-04-20 09:25:43