herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Powiatu Kamieńskiego na okres od 09.09.2018 r. do 08.09.2021 r. Marek Szymański 2018-08-16 14:41:19
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ? podinspektora w Wydziale Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa w Starostwie Powiatowym, ul. Wolińska 7B, 72-400 Kamień Pomorski Marek Szymański 2018-08-16 10:10:12
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ? podinspektora w Wydziale Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa w Starostwie Powiatowym, ul. Wolińska 7B, 72-400 Kamień Pomorski Marek Szymański 2018-08-16 10:08:32
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1039Z - Kłęby - Włodzisław Marek Szymański 2018-08-16 09:29:49
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatów szacunkowych określających wysokość rocznej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości Skarbu Państwa Marek Szymański 2018-08-16 08:51:53
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatów szacunkowych określających wysokość rocznej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości Skarbu Państwa Marek Szymański 2018-08-16 08:51:07
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatów szacunkowych określających wysokość rocznej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości Skarbu Państwa Marek Szymański 2018-08-16 08:50:26
Wynik postępowania Marek Szymański 2018-08-16 08:49:01
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Powiatu Kamieńskiego na okres od 09.09.2018 r. do 08.09.2021 r. Marek Szymański 2018-08-16 08:46:09
Dane adresowe Milena Schramm 2018-08-14 15:37:44
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Powiatu Kamieńskiego na okres od 09.09.2018 r. do 08.09.2021 r. Milena Schramm 2018-08-14 15:36:37
Adrian Putyrski Milena Schramm 2018-08-14 14:22:28
Jarosław Zalewski Milena Schramm 2018-08-14 14:21:49
Ewa Tokarzewska Milena Schramm 2018-08-14 14:20:58
Ziemowit Krzyżanowski Milena Schramm 2018-08-14 14:20:25
Ziemowit Krzyżanowski Milena Schramm 2018-08-14 14:19:26
Anetta Byczkowska Milena Schramm 2018-08-14 14:18:36
Adrian Putyrski Milena Schramm 2018-08-14 14:14:37
Ewa Tokarzewska Milena Schramm 2018-08-14 14:10:30
Jarosław Zalewski Milena Schramm 2018-08-14 14:06:53
Ziemowit Krzyżanowski Milena Schramm 2018-08-14 14:01:37
Anetta Byczkowska Milena Schramm 2018-08-14 13:55:05
Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane "wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi na budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie przy ul. Słowiańskiej 2" ETAP I. Milena Schramm 2018-08-14 10:09:20
Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane "wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi na budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie przy ul. Słowiańskiej 2" ETAP I. Milena Schramm 2018-08-14 10:08:57
Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane "wymiana pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi na budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie przy ul. Słowiańskiej 2" ETAP I. Milena Schramm 2018-08-14 10:08:45
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.80.2018.BK z dnia 13 sierpnia 2018 roku uchylając zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-08-13 12:50:08
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.79.2018.MN z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych. Milena Schramm 2018-08-13 12:46:59
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.79.2018.MN z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych. Milena Schramm 2018-08-13 12:44:46
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.78.2018.ADC z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Milena Schramm 2018-08-13 12:38:47
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.77.2018.ADC z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Milena Schramm 2018-08-13 12:37:23
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.76.2018.ADC z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Milena Schramm 2018-08-13 12:36:33
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.75.2018.ADC z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie przetargowym na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Milena Schramm 2018-08-13 12:35:09
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.74.2018.ADC z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie przetargowym na okres 5 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Milena Schramm 2018-08-13 12:29:17
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa do oddania w dzierżawę wraz z komunikatem. Milena Schramm 2018-08-13 11:31:52
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa do oddania w dzierżawę wraz z komunikatem. Milena Schramm 2018-08-13 11:30:45
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim, ul. Topolowa 5, 72-400 Kamień Pomorski. Milena Schramm 2018-08-10 13:21:50
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim, ul. Topolowa 5, 72-400 Kamień Pomorski. Milena Schramm 2018-08-10 13:21:26
Wniosek - zaświadczenie potwierdzającego dokonanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę Kamieńskiego Marek Szymański 2018-08-10 09:11:06
Wzór Wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji klubów sportowych prowadzonych przez Starostę Kamieńskiego Marek Szymański 2018-08-10 09:10:27
Wzór Wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji klubów sportowych prowadzonych przez Starostę Kamieńskiego Marek Szymański 2018-08-10 09:10:23