herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiegona 2018 rok oraz zmiany Uchwały Nr XXIX-189-2017 w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok. Milena Schramm 2018-06-27 13:13:27
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowieie na rzecz Gminy Wolin nieodpłatnej i na czas nieokreślony służebności przesyłu Milena Schramm 2018-06-27 13:12:55
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości lokalowej położonej w Kamieniu Pomorskim ul. Szpitalna 10 Milena Schramm 2018-06-27 13:12:21
projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Starosty Kamieńskiego. Milena Schramm 2018-06-27 13:11:22
projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadajacych Powiatu Kamieńskiemu Milena Schramm 2018-06-27 13:10:42
projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji. Milena Schramm 2018-06-27 13:10:10
XXXIII Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim Milena Schramm 2018-06-27 13:09:29
Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim odbędzie się 5 lipca 2018 (czwartek) o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-06-27 13:08:19
Przewodniczący Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim zaprasza na XXXIII sesję Rady Powiatu, której termin wyznaczony został na dzień 5 lipca 2018 roku, na godzinę 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Wolińskiej 7b. Milena Schramm 2018-06-27 13:06:32
Wykaz Rzeczy znalezionych - rok 2018 - dokument usunięty Milena Schramm 2018-06-27 12:57:46
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Marek Szymański 2018-06-26 15:00:52
Uchwała nr 143/572/2018 w sprawie zaopiniowania proeketu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025. Milena Schramm 2018-06-26 11:01:47
Uchwała Nr 143/573/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia ketgorii części drogi powiatowej nr 4182Z Błądkowo-Bienice, powiat Goleniowski i zaliczenia jej do kategorii drogi wojewódzkiej. Milena Schramm 2018-06-25 10:28:06
Uchwała Nr 145/582/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie uchwalenia zmian planowanych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. Milena Schramm 2018-06-25 10:26:26
Uchwała Nr 144/581/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Mirosławie Pyzik- Marciniak p.o. Dyrekotra ZSP w Benicach do podejmowania czynności wynikających z przepisów podatkowych ... Milena Schramm 2018-06-25 10:24:53
Uchwała Nr 144/580/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach. Milena Schramm 2018-06-25 10:22:56
Uchwała Nr 144/579/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wolinie. Milena Schramm 2018-06-25 10:21:40
Uchwała Nr 144/578/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-06-25 10:20:14
Uchwała Nr 144/577/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-06-25 10:18:38
Uchwała Nr 144/577/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-06-25 10:17:53
Uchwała Nr 144/577/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-06-25 10:17:42
Uchwała Nr 144/576/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku Milena Schramm 2018-06-25 10:15:50
Uchwała Nr 144/575/2018 w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. Milena Schramm 2018-06-25 10:14:45
Uchwała Nr 143/574/2018 w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii części drogi powiatowej nr 4176Z Wojcieszyn -Radosław, powiat Goleniowski kategorii drogi powiatowej. Milena Schramm 2018-06-25 10:13:56
Uchwała Nr 143/573/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia ketgorii części drogi powiatowej nr 4182Z Błądkowo-Bienice, powiat Goleniowski i zaliczenia jej do kategorii drogi wojewódzkiej. Milena Schramm 2018-06-25 10:13:11
Uchwała nr 143/572/2018 w sprawie zaopiniowania proeketu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025. Milena Schramm 2018-06-25 10:12:19
Uchwała Nr 143/571/2018 w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. Milena Schramm 2018-06-25 09:57:03
Uchwała Nr 143/571/2018 w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. Milena Schramm 2018-06-25 09:56:44
Pełnomocnictwo Nr 95/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2018 roku. Milena Schramm 2018-06-25 09:54:32
Zakup Eenergii elektrycznej dla punktów poboru Powiatu Kamieńskiego i jego jednostek organizacyjnych Milena Schramm 2018-06-25 09:49:30
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Chomino gmina Świerzno oraz obrębów Warnowo i Recław gmina Wolin. Milena Schramm 2018-06-25 09:49:08
Zakup Eenergii elektrycznej dla punktów poboru Powiatu Kamieńskiego i jego jednostek organizacyjnych Milena Schramm 2018-06-25 09:48:24
Zakup Eenergii elektrycznej dla punktów poboru Powiatu Kamieńskiego i jego jednostek organizacyjnych Milena Schramm 2018-06-25 09:47:29
Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnych ewidenci sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów (BDOT500) dla obrębów wiejskich gminy Kamień Pomorski Milena Schramm 2018-06-25 09:20:11
Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnych ewidenci sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów (BDOT500) dla obrębów wiejskich gminy Kamień Pomorski Milena Schramm 2018-06-25 09:06:07
Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone do wydzierżawienia wraz z komunikatem Starosty Kamieńskiego z dnia 25 czerwca 2018 roku. Milena Schramm 2018-06-25 09:04:47
Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone do wydzierżawienia wraz z komunikatem Starosty Kamieńskiego z dnia 25 czerwca 2018 roku. Milena Schramm 2018-06-25 09:03:43
Informacja o pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym suszy. Milena Schramm 2018-06-22 15:05:48
Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Milena Schramm 2018-06-22 15:04:38
Ogłoszenie o naborze Kamil Heimrot 2018-06-21 13:09:05