herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o zgłoszeniach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, pkt 2b i pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - 2018 rok Monika Kiersztyn 2018-04-27 11:19:22
Zakup Eenergii elektrycznej dla punktów poboru Powiatu Kamieńskiego i jego jednostek organizacyjnych Milena Schramm 2018-04-26 13:29:45
Historyczne zanieczyszczenia powierzhni ziemii. Milena Schramm 2018-04-26 12:51:27
Wynik Postępowania Milena Schramm 2018-04-26 10:23:13
Informacja o zgłoszeniach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, pkt 2b i pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - 2018 rok Monika Kiersztyn 2018-04-25 10:17:36
Wynik Postępowania Milena Schramm 2018-04-25 08:59:38
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.52.2018.ADC z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie na okres pow. 3 lat nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie. Milena Schramm 2018-04-25 07:47:44
Rejestr Uchwał Rady Powiatu 2018 rok. Milena Schramm 2018-04-24 15:07:51
Uchwała Nr XXXI/206/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/266/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 1010Z Recław ? Stepnica na odcinku Recław ? Jarszewko, kategorii drogi powiatowej. Milena Schramm 2018-04-24 15:06:50
Uchwała Nr XXXI/205/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskiem na 2018 rok finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Milena Schramm 2018-04-24 15:05:41
Uchwała Nr XXXI/204/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/190/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2018 - 2025. Milena Schramm 2018-04-24 15:04:20
Uchwała Nr XXXI/204/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/190/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2018 - 2025. Milena Schramm 2018-04-24 15:03:54
Uchwała Nr XXXI/203/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Nr XXIX/189/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2018. Milena Schramm 2018-04-24 15:02:36
Uchwała Nr XXXI/202/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dziwnów. Milena Schramm 2018-04-24 15:01:25
XXXI Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2018 roku. Milena Schramm 2018-04-24 14:58:03
Wykaz Rzeczy znalezionych - rok 2018 Milena Schramm 2018-04-24 11:23:56
Wykaz Rzeczy znalezionych - rok 2018 Milena Schramm 2018-04-24 11:22:47
Uchwała Nr XXX/200/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Kamieńskiego, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę kamieńskiego. Milena Schramm 2018-04-23 12:43:06
Uchwała Nr XXX/200/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Kamieńskiego, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę kamieńskiego. Milena Schramm 2018-04-23 12:40:35
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie - dot. Uchwały XXX/200/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. Milena Schramm 2018-04-23 12:40:01
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie - dot. Uchwały XXX/200/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. Milena Schramm 2018-04-23 12:22:16
Rozstrzygnięcia nadzorcze Milena Schramm 2018-04-23 12:20:33
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie wraz z komunikatem Starosty Kamieńskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku. Milena Schramm 2018-04-23 08:30:47
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie wraz z komunikatem Starosty Kamieńskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku. Milena Schramm 2018-04-23 08:30:22
Zakup Eenergii elektrycznej dla punktów poboru Powiatu Kamieńskiego i jego jednostek organizacyjnych Milena Schramm 2018-04-20 13:40:21
Zakup Eenergii elektrycznej dla punktów poboru Powiatu Kamieńskiego i jego jednostek organizacyjnych Milena Schramm 2018-04-20 11:35:42
Zakup Eenergii elektrycznej dla punktów poboru Powiatu Kamieńskiego i jego jednostek organizacyjnych Milena Schramm 2018-04-20 09:40:29
Zakup Eenergii elektrycznej dla punktów poboru Powiatu Kamieńskiego i jego jednostek organizacyjnych Milena Schramm 2018-04-20 09:26:57
Informacja o zgłoszeniach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, pkt 2b i pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - 2018 rok Monika Kiersztyn 2018-04-20 09:25:43
Informacja o zgłoszeniach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, pkt 2b i pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - 2018 rok Monika Kiersztyn 2018-04-20 09:23:14
Zapytanie ofertowe z dnia 19.04.2018r.- podział działki nr 144/3 obręb Wapnica. Milena Schramm 2018-04-19 15:01:44
Zapytanie ofertowe z dnia 19.04.2018r.- podział działki nr 144/3 obręb Wapnica. Milena Schramm 2018-04-19 15:01:08
Zapytanie ofertowe z dnia 19.04.2018r.- podział działki nr 144/3 obręb Wapnica. - dokument usunięty Milena Schramm 2018-04-19 15:00:43
Zapytanie ofertowe z dnia 19.04.2018r.- podział działki nr 144/3 obręb Wapnica. - dokument usunięty Milena Schramm 2018-04-19 15:00:39
Komunikat Milena Schramm 2018-04-19 13:39:51
Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia o zamówieniu nr 2/1/RPZP.08.06.00-32-K021/17/2018 Marek Szymański 2018-04-18 11:33:44
Informacja o rozstrzygnięciu o zamówieniu Nr 1/1/RPZP.08.06.00-32-K108/17 Marek Szymański 2018-04-17 11:20:14
Unieważnienie postępowania Marek Szymański 2018-04-17 11:19:29
Informacja o rozstrzygnięciu o zamówieniu Nr 1/1/RPZP.08.06.00-32-K108/17 Marek Szymański 2018-04-17 11:17:59
Bogusława Swatowska Milena Schramm 2018-04-17 10:55:41