herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim Marek Szymański 2018-08-28 09:00:02
Zmiana treści zapytania ofertowego Marek Szymański 2018-08-27 14:52:25
Unieważnienie zapytania ofertowego Marek Szymański 2018-08-27 14:49:54
Ogłoszenie o zamówieniu Nr 4/1/RPZP.08.06.00-32-K021/17/2018 Marek Szymański 2018-08-27 08:52:41
"Kamień w zmysłach", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na "Prowadzenie kursów zawodowych" Marek Szymański 2018-08-27 08:51:57
Zapytanie ofertowe Marek Szymański 2018-08-27 08:49:45
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego z tytułu odszkodowania za przesył - działka 162/3, obręb Ostromice gm. Wolin Marek Szymański 2018-08-27 08:48:38
Obwieszczenie Starosty Kamieńskiego z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-08-24 14:01:25
Obwieszczenie Starosty Kamieńskiego z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-08-24 14:00:30
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI-205-2018 w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskim na 2018 r. finansowanych z PFRON Milena Schramm 2018-08-24 10:39:44
projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok Milena Schramm 2018-08-24 10:39:18
projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Starosty Kamieńskiego. Milena Schramm 2018-08-24 10:38:49
XXXIV Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim Milena Schramm 2018-08-24 10:38:21
Przewodniczący Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim zaprasza na XXXIV sesję Rady Powiatu, której termin wyznaczony został na dzień 29 sierpnia 2018 roku, na godzinę 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Wolińskiej 7b. Milena Schramm 2018-08-24 10:36:23
Paweł Kobek - korekta Milena Schramm 2018-08-24 10:33:44
Ogłoszenie o zamówieniu Nr 10/1RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018 Marek Szymański 2018-08-24 10:29:59
"Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na: "Organizację w ośrodku egzaminacyjnym oraz wyższej uczelni zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez specjalistyczną kadrę dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach" Marek Szymański 2018-08-24 10:29:09
Zapytanie ofertowe Nr 14/RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018 Marek Szymański 2018-08-24 10:28:44
"Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na: "Dostawę konia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach" Marek Szymański 2018-08-24 10:27:42
Link do Geoportalu Marek Szymański 2018-08-23 15:00:10
Umowa Marek Szymański 2018-08-23 13:42:06
Umowa Marek Szymański 2018-08-23 13:41:48
Umowa Marek Szymański 2018-08-23 13:41:10
Zapytanie ofertowe Marek Szymański 2018-08-23 13:40:19
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatów szacunkowych do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa Marek Szymański 2018-08-23 13:39:30
Zapytanie ofertowe Marek Szymański 2018-08-23 13:37:45
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatów szacunkowych do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa Marek Szymański 2018-08-23 13:37:23
Zapytanie ofertowe Marek Szymański 2018-08-23 13:36:15
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatów szacunkowych do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa Marek Szymański 2018-08-23 13:35:48
Zapytanie ofertowe na dostarczenie i instalację w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim sprzętu komputerowego Marek Szymański 2018-08-23 10:52:43
Zapytanie ofertowe na dostarczenie i instalację w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim sprzętu komputerowego Marek Szymański 2018-08-23 10:52:20
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Powiatu Kamieńskiego na okres od 09.09.2018 r. do 08.09.2021 r. Marek Szymański 2018-08-23 10:03:00
Wynik Postępowania Milena Schramm 2018-08-22 15:19:52
Zapytanie ofertowe na wznowienie granic działki nr 25 położonej w Gogolicach, Gmina Wolin. Milena Schramm 2018-08-22 15:16:48
Zapytanie ofertowe na wznowienie granic działki nr 25 położonej w Gogolicach, Gmina Wolin. Milena Schramm 2018-08-22 15:16:24
Wynik Postępowania Milena Schramm 2018-08-22 12:22:11
Ogłoszenie o zamówieniu Nr 9/1RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018 Marek Szymański 2018-08-22 10:11:53
"Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na: "Prowadzenie kursów zawodowych" Marek Szymański 2018-08-22 10:11:21
Wynik Postępowania Milena Schramm 2018-08-21 11:27:33
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac geodezyjnych , nieruchomość Skarbu Państwa, działka nr 82/2 obręb 20 Międzyzdroje, gmina Międzyzdroje - dokument usunięty Milena Schramm 2018-08-20 14:32:54