herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz rzeczy znalezionych Milena Schramm 2018-07-05 09:31:56
Zapytanie ofertowe na podział i wznowienie działki nr 19/1 Stuchowo, Gmina Świerzno (podział na dwa zadania ) Milena Schramm 2018-07-04 14:21:58
Zapytanie ofertowe na podział i wznowienie działki nr 19/1 Stuchowo, Gmina Świerzno (podział na dwa zadania ) Milena Schramm 2018-07-04 14:21:27
Zakup Eenergii elektrycznej dla punktów poboru Powiatu Kamieńskiego i jego jednostek organizacyjnych Milena Schramm 2018-07-03 14:19:06
Zakup Eenergii elektrycznej dla punktów poboru Powiatu Kamieńskiego i jego jednostek organizacyjnych Milena Schramm 2018-07-02 15:26:03
Zakup Eenergii elektrycznej dla punktów poboru Powiatu Kamieńskiego i jego jednostek organizacyjnych Milena Schramm 2018-07-02 15:18:47
Wynik postępowania Milena Schramm 2018-07-02 11:57:27
Rejestr Uchwał Rady Powiatu 2018 rok. Milena Schramm 2018-06-29 12:35:16
Uchwała XXXII/218/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-06-29 12:34:45
Uchwała XXXII/217/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia ?Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Kamieńskim na lata 2018 ? 2020?. Milena Schramm 2018-06-29 12:33:40
Uchwała XXXII/216/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/205/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskim na 2018 rok finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Milena Schramm 2018-06-29 12:32:33
Uchwała XXXII/215/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu w nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Kamieńskiego w ramach świadczenia jednostkom usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100Mb/s. Milena Schramm 2018-06-29 12:30:49
Uchwała XXXII/214/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 160 nieodpłatnej służebności przesyłu w nieruchomości gruntowej i budynkowej stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego. Milena Schramm 2018-06-29 12:29:38
Uchwała XXXII/213/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/190/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2018-2025. Milena Schramm 2018-06-29 12:28:14
Uchwała XXXII/212/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. Milena Schramm 2018-06-29 12:26:25
Uchwała XXXII/211/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kamieńskiego do projektu pn. ?Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego ? polsko ? niemiecki szlak turystyczny?. Milena Schramm 2018-06-29 12:25:15
Uchwała XXXII/210/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji Gminie Kamień Pomorski. Milena Schramm 2018-06-29 12:24:00
Uchwała XXXII/209/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim za 2017 rok. Milena Schramm 2018-06-29 12:22:49
Uchwała XXXII/208/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017. Milena Schramm 2018-06-29 12:21:36
Uchwała XXXII/207/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Milena Schramm 2018-06-29 12:20:17
XXXII Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 czerwca 2018 roku. Milena Schramm 2018-06-29 10:58:38
XXXII Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 8 czerwca 2018 roku. Milena Schramm 2018-06-29 10:58:22
Protokół Nr XXXI/2018 z 12 kwietnia 2018 roku Milena Schramm 2018-06-29 10:56:35
Protokół Nr XXX/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku. Milena Schramm 2018-06-29 10:55:27
Informacja o zgłoszeniach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, pkt 2b i pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - 2018 rok Monika Kiersztyn 2018-06-29 10:49:52
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku przez Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-06-29 10:15:39
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku przez Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-06-29 10:14:56
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku przez Radę Powiatu w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-06-29 10:14:15
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku przez Radę Powiatu w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-06-29 10:13:04
Wynik postępowania Milena Schramm 2018-06-28 10:37:37
Zapytanie ofertowe na podział działki 117 obręb Zastań gm. Wolin. Milena Schramm 2018-06-28 10:37:20
Zapytanie ofertowe na podział działki 117 obręb Zastań gm. Wolin. Milena Schramm 2018-06-28 10:36:46
O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Kamieńskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (działka nr 89, obr. Ostromice, gm. Wolin). Milena Schramm 2018-06-28 09:48:29
Wykaz Rzeczy znalezionych - rok 2018 - dokument usunięty Milena Schramm 2018-06-28 09:44:55
Wykaz rzeczy znalezionych Milena Schramm 2018-06-28 09:44:42
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku przez Starostę Kamieńskiego. Milena Schramm 2018-06-27 13:17:43
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku przez Starostę Kamieńskiego. Milena Schramm 2018-06-27 13:17:23
Petycje 2017 Milena Schramm 2018-06-27 13:16:16
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXIX-192-2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu w nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Kamieńskiego Milena Schramm 2018-06-27 13:14:32
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX-190-2017 w sprawie uchwalenia wpf na lata 2018 -2025 Milena Schramm 2018-06-27 13:13:57