herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-12-07 07:27:59
Rejestr Uchwała Rady Powiatu VI kadencja Milena Schramm 2018-12-07 07:24:34
I sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 listopada 2018 roku Milena Schramm 2018-12-07 07:23:50
Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla projektu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska - Recław. Milena Schramm 2018-12-06 14:36:14
Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla projektu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1012Z na odcinku Laska - Recław. Milena Schramm 2018-12-06 14:35:49
Obwieszczenie Starosty Kamieńskiego z dnia 3 grudnia 2018r., znak: Gm.6821.7.2018.ADC o wydaniu decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości , tj. części działki nr 22/1 , obręb 0025 Wicko, gmina Międzyzdroje. Milena Schramm 2018-12-06 10:32:28
Informacja o zgłoszeniach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, pkt 2b i pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - 2018 rok Monika Kiersztyn 2018-12-06 08:49:51
Uchwała Nr CDXXXV.755.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2019-2025. Milena Schramm 2018-12-05 13:43:03
Uchwała Nr CDXXXV.754.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok. Milena Schramm 2018-12-05 13:42:38
Uchwała Nr CDXXXV.755.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2019-2025. - dokument usunięty Milena Schramm 2018-12-05 13:42:17
Uchwała Nr CDXXXV.755.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2019-2025. - dokument usunięty Milena Schramm 2018-12-05 13:42:02
Uchwała Nr CDXXXV.753.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok, Milena Schramm 2018-12-05 13:41:27
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany WPF Powiatu na lata 2019-2025. Milena Schramm 2018-12-05 13:38:47
projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2019. Milena Schramm 2018-12-05 13:38:18
III Sesja Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-12-05 13:37:43
Przewodniczący Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim zaprasza na III sesję Rady Powiatu, której termin wyznaczony został na dzień 20 grudnia 2018 roku, na godzinę 12:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Wolińskiej 7b. Milena Schramm 2018-12-05 13:36:23
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.17.2015.KK z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-12-05 13:13:44
Milena Schramm 2018-12-05 12:10:07
Milena Schramm 2018-12-05 12:09:09
Milena Schramm 2018-12-05 12:05:49
Milena Schramm 2018-12-05 12:05:11
Milena Schramm 2018-12-05 12:05:02
Milena Schramm 2018-12-05 12:01:08
Milena Schramm 2018-12-05 12:00:45
Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim na okres do 31 grudnia 2020 roku oraz odbiór i utylizacja tablic wycofanych i zużytych przez okres trwania umowy. Milena Schramm 2018-12-04 14:58:35
Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim na okres do 31 grudnia 2020 roku oraz odbiór i utylizacja tablic wycofanych i zużytych przez okres trwania umowy. Milena Schramm 2018-12-04 14:58:16
Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim na okres do 31 grudnia 2020 roku oraz odbiór i utylizacja tablic wycofanych i zużytych przez okres trwania umowy. Milena Schramm 2018-12-04 14:58:03
Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim na okres do 31 grudnia 2020 roku oraz odbiór i utylizacja tablic wycofanych i zużytych przez okres trwania umowy. Milena Schramm 2018-12-04 14:57:46
Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim na okres do 31 grudnia 2020 roku oraz odbiór i utylizacja tablic wycofanych i zużytych przez okres trwania umowy. Milena Schramm 2018-12-04 14:57:28
Zapytanie ofertowe dotyczące usuwania pojazdów z dróg w trybie przepisów art. 130a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w granicach administracyjnych Powiatu Kamieńskiego w roku 2019. Milena Schramm 2018-12-04 14:36:34
Wydział Komunikacji Milena Schramm 2018-12-04 14:34:17
Józef Malec Milena Schramm 2018-12-04 10:19:51
Protokół Nr 166/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 listopada 2018 roku. Milena Schramm 2018-12-04 10:18:35
Milena Schramm 2018-12-03 13:16:10
Milena Schramm 2018-12-03 13:15:15
Zawiadomienie Starosty Kamieńskiego z dnia 3 grudnia 2018r., znak: Gm.6821.6.2018.ADC o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania w drodze decyzji do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 15 o pow. 0,4860 ha, 0025 Wicko, gmina Międzyzdroje, powiat kamieński. Milena Schramm 2018-12-03 09:11:49
Protokół Nr 165/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 listopada 2018 roku. Milena Schramm 2018-12-03 09:07:44
Protokół Nr 163/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 października 2018 roku. Milena Schramm 2018-12-03 09:06:54
Protokół Nr 164/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 października 2018 roku. Milena Schramm 2018-12-03 09:06:42
Protokół Nr 164/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 października 2018 roku. Milena Schramm 2018-12-03 09:06:16