herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego Nr 11/RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018 Marek Szymański 2018-06-05 08:59:55
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego Nr 10/RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018 Marek Szymański 2018-06-05 08:59:14
Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnych ewidenci sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów (BDOT500) dla obrębów wiejskich gminy Kamień Pomorski Milena Schramm 2018-06-04 14:42:10
Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnych ewidenci sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów (BDOT500) dla obrębów wiejskich gminy Kamień Pomorski Milena Schramm 2018-06-04 14:41:07
Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnych ewidenci sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów (BDOT500) dla obrębów wiejskich gminy Kamień Pomorski Milena Schramm 2018-06-04 14:39:26
Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnych ewidenci sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów (BDOT500) dla obrębów wiejskich gminy Kamień Pomorski Milena Schramm 2018-06-04 14:39:13
Ogłoszenie o zamówieniu Nr 7/1RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018 Marek Szymański 2018-06-04 12:48:00
"Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na: "Organizację w ośrodku egzaminacyjnym oraz wyższej uczelni zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez specjalistyczną kadrę dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach" Marek Szymański 2018-06-04 12:47:32
Zapytanie ofertowe Nr 13/RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018 Marek Szymański 2018-06-04 12:45:05
"Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na: "Organizację zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkody" Marek Szymański 2018-06-04 12:44:39
Zapytanie ofertowe Nr 12/RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018 Marek Szymański 2018-06-04 12:43:34
"Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na: "Transport uczniów do ośrodków egzaminacyjnych oraz do wyższej uczelni" Marek Szymański 2018-06-04 12:42:56
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Nr 9/RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018 Marek Szymański 2018-06-04 12:40:55
Rozstrzygnięcie ogłoszenia o zamówieniu Nr 6/1RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018 Marek Szymański 2018-06-04 12:39:36
Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone do wydzierżawienia wraz z komunikatem Starosty Kamieńskiego z dnia 4 czerwca 2018 roku. Milena Schramm 2018-06-04 08:35:09
Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone do wydzierżawienia wraz z komunikatem Starosty Kamieńskiego z dnia 4 czerwca 2018 roku. Milena Schramm 2018-06-04 08:34:37
Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim odbędzie się 8 czerwca 2018 roku (piątek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-05-30 13:48:24
projekt uchwały w sprawioe zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. Milena Schramm 2018-05-30 13:46:40
projekt uchwały w sprawie zmiany zmiany Uchwaly Nr XXXI-205-2018 w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. Milena Schramm 2018-05-30 13:46:06
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX-192-2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu. Milena Schramm 2018-05-30 13:45:35
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX-190-2017 w sprawie uchwalenia zmiany wpf na lata 2018 - 2025. Milena Schramm 2018-05-30 13:45:00
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Orange Polska S.A. nieodpłatnej służebności przesyłu w nieruchomości runtowej i budynkowej stan.wł. Powiatu. Milena Schramm 2018-05-30 13:44:22
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystępienie Powiatu Kamieńskiego do projektu pn. Na dwoch kółkach wokół Zalewu szczecińskiego polsko niemiecki szklak turystyczny. Milena Schramm 2018-05-30 13:43:44
projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Kamień Pomorski. Milena Schramm 2018-05-30 13:42:57
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020. Milena Schramm 2018-05-30 13:42:25
projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-05-30 13:41:49
Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez organizację pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Marek Szymański 2018-05-30 13:40:16
Przewodniczący Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim zaprasza na XXXII sesję Rady Powiatu, której termin wyznaczony został na dzień 8 czerwca 2018 roku, na godzinę 12:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Wolińskiej 7b. Milena Schramm 2018-05-30 13:40:00
Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez organizację pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Marek Szymański 2018-05-30 13:39:47
2018 rok Marek Szymański 2018-05-30 13:39:26
Wykonanie budżetu za 2017 rok. Milena Schramm 2018-05-30 13:37:28
Marek Szymański 2018-05-30 13:36:56
- dokument usunięty Marek Szymański 2018-05-30 13:36:43
Informacja o zgłoszeniach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, pkt 2b i pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - 2018 rok Monika Kiersztyn 2018-05-30 09:56:53
Obwieszczeni Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach. Milena Schramm 2018-05-29 11:43:01
Obwieszczeni Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach. Milena Schramm 2018-05-29 11:42:14
Zapytanie ofertowe Nr 11/RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018 Marek Szymański 2018-05-29 11:21:08
"Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na: "Organizacja wyjazdu zawodoznawczego do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach dla 30 uczniów oraz 2 opiekunów" Marek Szymański 2018-05-29 11:20:26
Zapytanie ofertowe Nr 10/RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018 Marek Szymański 2018-05-28 13:41:48
"Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na: "Transport 30 uczniów oraz 2 opiekunów na Strzelnicę w Nowogardzie" Marek Szymański 2018-05-28 13:35:11