herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1039Z - Kłęby - Włodzisław Milena Schramm 2018-07-11 13:41:00
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim na rok 2018. Milena Schramm 2018-07-11 11:36:14
uchwała Nr 148/594/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Milena Schramm 2018-07-11 11:35:43
Uchwała Nr 148/594/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Milena Schramm 2018-07-11 11:34:33
Uchwała Nr 148/593/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Milena Schramm 2018-07-11 11:33:21
Uchwała Nr 148/592/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Milena Schramm 2018-07-11 11:32:07
Uchwała Nr 148/591/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Milena Schramm 2018-07-11 11:30:52
Uchwała Nr 148/590/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu pomorskim z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. Budowa drogi o znaczeniu lokalnym ETAP I na terenie działek nr 10, 7/3, 163/4, 7/8 i 7/9, obręb 16 Międzyzdroje. Milena Schramm 2018-07-11 11:29:33
Uchwała Nr 148/590/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu pomorskim z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. Budowa drogi o znaczeniu lokalnym ETAP I na terenie działek nr 10, 7/3, 163/4, 7/8 i 7/9, obręb 16 Międzyzdroje. Milena Schramm 2018-07-11 11:28:57
Uchwała Nr 148/589/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. Milena Schramm 2018-07-11 11:27:58
Uchwała Nr 148/589/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. Milena Schramm 2018-07-11 11:27:35
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim Milena Schramm 2018-07-11 10:24:36
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1039Z - Kłęby - Włodzisław Milena Schramm 2018-07-10 14:27:04
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1039Z - Kłęby - Włodzisław Milena Schramm 2018-07-10 14:25:17
Plan postępowań o udzielenie zamówień przez Powiat Kamieński w 2018 roku Milena Schramm 2018-07-09 15:09:22
Plan zamówień na 2018 rok Milena Schramm 2018-07-09 15:06:59
Zakup Eenergii elektrycznej dla punktów poboru Powiatu Kamieńskiego i jego jednostek organizacyjnych Milena Schramm 2018-07-09 14:57:17
Zakup Eenergii elektrycznej dla punktów poboru Powiatu Kamieńskiego i jego jednostek organizacyjnych Milena Schramm 2018-07-09 14:56:13
Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez organizację pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Marek Szymański 2018-07-09 08:55:00
Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez organizację pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Marek Szymański 2018-07-09 08:53:46
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez organizację pozarządowe oraz inne podmioty Marek Szymański 2018-07-09 08:49:48
Komunikat - dokument usunięty Milena Schramm 2018-07-06 14:04:55
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko inspektora w Powiatowym Inspektoracie nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-07-06 11:28:03
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1039Z - Kłęby - Włodzisław Milena Schramm 2018-07-05 15:30:20
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1039Z - Kłęby - Włodzisław Milena Schramm 2018-07-05 15:29:04
Informacja o zgłoszeniach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, pkt 2b i pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - 2018 rok Monika Kiersztyn 2018-07-05 14:36:16
Zakup Eenergii elektrycznej dla punktów poboru Powiatu Kamieńskiego i jego jednostek organizacyjnych Milena Schramm 2018-07-05 13:59:18
Uchwała Nr 147/588/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kamieńskiego o charakterze ponadgminnym. Milena Schramm 2018-07-05 10:54:34
Uchwała Nr 147/587/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie użyczenia Gminie Kamień Pomorski działek położonych w obrębie 2 i 3 miasta Kamień Pomorski oraz wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Milena Schramm 2018-07-05 10:53:08
Uchwała Nr 147/586/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. Milena Schramm 2018-07-05 10:52:06
Uchwała Nr 146/585/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wolinie, Gmina Wolin. Milena Schramm 2018-07-05 10:51:56
Uchwała Nr 146/584/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 czerwca w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach na likwidację środków trwałych. Milena Schramm 2018-07-05 10:51:46
Uchwała Nr 146/583/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 czerwca w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2018. Milena Schramm 2018-07-05 10:51:35
Uchwała Nr 146/583/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 czerwca w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2018. Milena Schramm 2018-07-05 10:51:28
Uchwała Nr 147/586/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. Milena Schramm 2018-07-05 10:51:11
Uchwała Nr 146/585/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wolinie, Gmina Wolin. Milena Schramm 2018-07-05 10:49:51
Uchwała Nr 146/584/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 czerwca w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach na likwidację środków trwałych. Milena Schramm 2018-07-05 10:48:30
Uchwała Nr 146/583/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 czerwca w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2018. Milena Schramm 2018-07-05 10:46:50
Protokół Nr 147/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 czerwca 2018 roku. Milena Schramm 2018-07-05 10:26:02
Protokół Nr 146/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 czerwca 2018 roku. Milena Schramm 2018-07-05 10:24:40