herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie -Wykonywanie bankowej obsługi budżetu powiatu kamieńskiego przez okres 3 lat. Agnieszka Sokół 2007-11-21 15:28:50
Ogłoszenie -Wykonywanie bankowej obsługi budżetu powiatu kamieńskiego przez okres 3 lat. Agnieszka Sokół 2007-11-21 15:27:55
Ogłoszenie -Wykonywanie bankowej obsługi budżetu powiatu kamieńskiego przez okres 3 lat. Agnieszka Sokół 2007-11-21 15:27:16
Ogłoszenie -Wykonywanie bankowej obsługi budżetu powiatu kamieńskiego przez okres 3 lat. Agnieszka Sokół 2007-11-21 15:23:54
Ogłoszenie -Wykonywanie bankowej obsługi budżetu powiatu kamieńskiego przez okres 3 lat. Agnieszka Sokół 2007-11-21 15:23:14
Ogłoszenie -Wykonywanie bankowej obsługi budżetu powiatu kamieńskiego przez okres 3 lat. Agnieszka Sokół 2007-11-21 15:21:17
Ogłoszenie -Wykonywanie bankowej obsługi budżetu powiatu kamieńskiego przez okres 3 lat. Agnieszka Sokół 2007-11-21 15:14:41
UCHWAŁA NR VII/69/99 z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie podpisania porozumienia z Powiatem Nordvorpomnen Agnieszka Sokół 2007-11-21 13:51:54
UCHWAŁA NR VII/68/99 z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie zmiany uchwały Radu Powiatu nr IV/24/99 z dnia 31.03.1999 w sprawie utwożenia środka specjalnego w powiatowych jednostkach budżetowych Agnieszka Sokół 2007-11-21 13:51:24
UCHWAŁA NR VII/68/99 z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie zmiany uchwały Radu Powiatu nr IV/24/99 z dnia 31.03.1999 w sprawie utwożenia środka specjalnego w powiatowych jednostkach budżetowych - dokument usunięty Agnieszka Sokół 2007-11-21 13:51:07
UCHWAŁA NR VII/68/99 z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie zmiany uchwały Radu Powiatu nr IV/24/99 z dnia 31.03.1999 w sprawie utwożenia środka specjalnego w powiatowych jednostkach budżetowych - dokument usunięty Agnieszka Sokół 2007-11-21 13:50:34
UCHWAŁA NR VII/67/99 z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie utworzenia środka specjalnego dla Powiatowego Inspektoratu w Kamieniu Pomorskim Agnieszka Sokół 2007-11-21 13:50:21
UCHWAŁA NR VII/66/99 z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Agnieszka Sokół 2007-11-21 13:50:07
UCHWAŁA NR VII/65/99 z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii nt. zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dróg publicznych z powiatu Gryfickiego Agnieszka Sokół 2007-11-21 13:49:49
UCHWAŁA NR VII/64/99 z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych, wpisanych do ewidecji Wydziału Ed Agnieszka Sokół 2007-11-21 13:49:30
UCHWAŁA NR VII/63/99 z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie kkierunków restrukturyzacji, komercjalizacji i zmian własnościowych w ochronie zdrowia Agnieszka Sokół 2007-11-21 13:49:16
UCHWAŁA NR VII/62/99 z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie zatwiedzenia statutu SPZZOZ w Kamieniu Pomorskim Agnieszka Sokół 2007-11-21 13:48:58
UCHWAŁA NR VII/61/99 z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej przy SPZZOZ w Kamieniu Pomorskim Agnieszka Sokół 2007-11-21 13:48:41
UCHWAŁA NR VII/60/99 z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej, położonej w Kamieniu Pomorskim na ul. Wolińskiej 11 Agnieszka Sokół 2007-11-21 13:48:28
UCHWAŁA NR VII/59/99 z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia kredytu długoterminowego Agnieszka Sokół 2007-11-21 13:48:10
UCHWAŁA NR VII/58/99 z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie niodpłatnego przejęcia od Zarządu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim, nieruchomości zabudowanej w Kamieniu Pomorskim, położonej na ul. Konopnickiej Agnieszka Sokół 2007-11-21 13:47:53
UCHWAŁA NR VI/57/99 z dnia 30 września 1999r. w sprawie powołania komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Kamieniu Pomorskim Agnieszka Sokół 2007-11-21 13:47:39
UCHWAŁA NR VI/56/99 z dnia 30 września 1999r. w sprawie realizacji zadań dofinansowania i zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych Agnieszka Sokół 2007-11-21 13:47:27
UCHWAŁA NR VI/55/99 z dnia 30 września 1999r. w sprawie kirunków restrukturyzacji, komercjalizacji i zmian własnościowych w ochronie zdrowia Agnieszka Sokół 2007-11-21 13:47:13
UCHWAŁA NR VI/54/99 z dnia 30 września 1999r. w sprawie postepowania o zamówienie publiczne na wykonanie bankowej obsługi powiatu w Kamieńiu Pomorskim Agnieszka Sokół 2007-11-21 13:46:59
UCHWAŁA NR VI/53/99 z dnia 30 września 1999r. w sprawie uchwalenia zmian Budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 1999 Agnieszka Sokół 2007-11-21 13:46:43
UCHWAŁA NR VI/52/99 z dnia 30 września 1999r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu w Kamieniu Pomorskim Agnieszka Sokół 2007-11-21 13:46:10
UCHWAŁA NR VI/51/99 z dnia 30 września 1999r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Śniatowie Agnieszka Sokół 2007-11-21 13:45:55
UCHWAŁA NR VI/50/99 z dnia 30 września 1999r. w sprawie zakresu i form informacji z realizacji budżetu powiatu za okres I półrocza Agnieszka Sokół 2007-11-21 13:45:38
UCHWAŁA NR VI/49/99 z dnia 30 września 1999r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Powiatu V/35/99 Agnieszka Sokół 2007-11-21 13:45:08
UCHWAŁA NR VI/48/99 z dnia 30 września 1999r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Powiatu nr V/34/99 Agnieszka Sokół 2007-11-21 13:44:52
UCHWAŁA NR VI/47/99 z dnia 30 września 1999r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Rady Powiatu nr V/33/1999 Agnieszka Sokół 2007-11-21 13:44:41
UCHWAŁA NR VI/46/99 z dnia 30 września 1999r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Agnieszka Sokół 2007-11-21 13:44:29
UCHWAŁA NR VI/45/99 z dnia 30 września 1999r. w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 1999 Agnieszka Sokół 2007-11-21 13:40:20
UCHWAŁA NR VI/44/99 z dnia 30 września 1999r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Kamieńskiego na rok 1999 Agnieszka Sokół 2007-11-21 13:40:07
UCHWAŁA NR V/43/99 z dnia 15 czerwca 1999r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim Agnieszka Sokół 2007-11-21 13:39:56
UCHWAŁA NR V/42/99 z dnia 15 czerwca 1999r. w sprawie zasad wypłacania diet Agnieszka Sokół 2007-11-21 13:39:07
UCHWAŁA NR V/41/99 z dnia 15 czerwca 1999r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Wisełce Agnieszka Sokół 2007-11-21 13:38:49
UCHWAŁA NR V/40/99 z dnia 15 czerwca 1999r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu w Kamieniu Pomorskim Agnieszka Sokół 2007-11-21 13:38:29
UCHWAŁA NR V/39/99 z dnia 15 czerwca 1999r. w sprawie Powołania Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów Agnieszka Sokół 2007-11-21 13:37:14