herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXX/235/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 października 2005 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/217/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 czerwca 2005 roku w sprawie Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:47:39
Uchwała Nr XXX/234/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 października 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Helio Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:47:21
Uchwała Nr XXX/233/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 października 2005 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2005 rok. Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:46:58
Uchwała Nr XXIX/232/2005 Rady Powiatu z dnia 09 .09. 2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/76/2003 Rady Powiatu w z 15 .09.2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Samodzielnego Publiczn Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:46:30
Uchwała Nr XXIX/231/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 09 września 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia. Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:46:07
Uchwała Nr XXVIII/ 230/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie wyboru Radnego do Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:45:45
Uchwała Nr XXVIII/229/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie ustanowienia wynagrodzenia miesięcznego dla Starosty Powiatu Kamieńskiego. Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:45:19
Uchwała Nr XXVIII/228/ 2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskim w 2005r finansowanych z Państ Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:45:00
Uchwała Nr XXVIII/227/2005 Rady Powiatu Kamieńskiego z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Macierzyństwa NMP w Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:44:38
Uchwała nr XXVIII/226/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki inwestycyjne powiatowych jednostek oświatowych Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:43:40
Uchwała nr XXVIII/225/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zakup radiowozów Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:43:04
Uchwała nr XXVIII/224/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2005 rok. Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:42:41
Uchwała Nr XXVIII/223/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego za I półrocz Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:42:22
Uchwała Nr XXVII/222/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie podjęcia działań zmierzających do udostępnienia pomieszczeń dla potrzeb Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:42:05
Uchwała Nr XXVII/ 221/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/211/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publ Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:41:49
Uchwała Nr XXVII/220/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie poparcia wystąpienia Rady Miejskiej Łodzi z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:41:18
Uchwała Nr XXVII/219/2005 Rady Powiatu Kamieńskiego w sprawie ustalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006. Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:40:59
Uchwała Nr XXVII/218/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie ustalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych um Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:40:32
Uchwała Nr XXVII/217/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Kamieńskiego Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:40:12
Uchwała Nr XXVII/216/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim zmieniająca Uchwałę nr XXIV/189/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęci Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:39:53
Uchwała Nr XXVII/215/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005 Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:39:32
Uchwała Nr XXVII/214/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2005 rok Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:39:14
Uchwała Nr XXVII/213/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:38:54
Uchwała Nr XXVI/212/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:38:10
Uchwała Nr XXVI/211/2005 Rady Powiatu Kamieńskiego z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Heliodora Święcickiego w Kamieniu Pomorskim Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:37:45
Uchwała Nr XXVI/210/2005 Rady Powiatu Kamieńskiego z dnia 27 kwietnia 2005 rokuw sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kamieńskiego” oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla Po Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:37:16
Uchwała Nr XXVI/209/2005 Rady Powiatu Kamieńskiego z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie założenia szkół ponadgimnazjalnych i zmiany organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach. Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:36:51
Uchwała Nr XXVI/208/2005 Rady Powiatu Kamieńskiego z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie założenia szkół ponadgimnazjalnych i zmiany organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie. Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:36:29
Uchwała Nr XXVI/207/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskim na rok 2005 finansowanych z Pańs Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:36:05
Uchwała Nr XXVI/206/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2005 rok. Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:35:46
Uchwała Nr XXV/205/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:06:12
Uchwała Nr XXV/204/ 2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Górnego Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:03:59
Uchwała Nr XXV/203/ 2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Krzysztofa Jaskulskiego Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:03:42
Uchwała Nr XXV/202/ 2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:03:24
Uchwała Nr XXV/201/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadani Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:02:49
Uchwała Nr XXV/200/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:02:22
Uchwała Nr XXV/199/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta w Kamieniu Pomorskim za rok 2004 Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:02:00
Uchwała Nr XXV/198/2005 Rady Powiatu Kamieńskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim za rok 2004 Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:01:31
Uchwała Nr XXV/197/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie usuniętego pojazdu. Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:01:05
Uchwała Nr XXV/196/2005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie rozpatrzenia sprawozdania oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kamieńskiego z wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego za 20 Agnieszka Sokół 2007-11-28 11:00:41