herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR VIII/74/2000 z dnia 15 marca 2000r w sprawie uzupełnienia składu Rady Społecznej przy SPZZOZ w Kamieniu Pomorskim Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:56:53
UCHWAŁA NR VIII/73/2000 z dnia 15 marca 2000r w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Społecznej Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:56:32
UCHWAŁA NR VIII/72/2000 z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wyboru banku do wykonania bankowej obsługi budżetu Powiatu Kamieńskiego Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:56:21
UCHWAŁA NR VIII/71/2000 z dnia 15 marca 2000r w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim na rok 2000. Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:56:04
UCHWAŁA NR VIII/70/2000 z dnia 25 marca 2000 r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pozyczki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kamieniu Pomorskim oraz zaciągnięcia Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:55:46
Uchwala Nr XIX-165-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 27 wrzesnia 2001 w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Powiatu kamienskiego nr XV-136-2001 z dnia 30 marca 2001 Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:47:06
Uchwala Nr XIX-164-2001 Rady Powaitu kamienskiego z dnia 27 wrzesnia 2001 w sprawie nieodplatnego przejecia linii kolejowej Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:46:17
Uchwala Nr XIX-163-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 27 wrzesnia 2001 w sp. przyjecia informacji z realizacji budzetu powiatu za okres I polrocza 2001 roku. Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:45:41
Uchwala Nr XIX-162-2001 rady Powiatu Kamienskiego z dnia 27 wrzesnia 2001 w sprawie emisji obligacji Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:45:05
Uchwala Nr XVII-161-2001 Rady Powiatu kamienskiego z dnia 28 czerwca 2001 w sp przyznannia nagrody Staroscie Powiatu Kamienskiego Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:44:33
Uchwala Nr XVIII-160-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 28 czerwca 2001 o zmianie uchwaly XIV-127-2000 z dnia 28 grudnia 2000 w sp zasad wyplacania diet radnym Powiatu Kamienskiego Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:43:51
Uchwala Nr XVIII-159-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 28 czerwca 2001 w sp. uchylenia uchwaly Rady Powiatu nr -131-2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:43:10
Uchwala Nr XVIII-158-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 28 czerwca 2001 w sp. zmiany uchwaly budzetowej Powiatu Kamienskiego nr XV-136-2001 z dnia 30 marca 2001 Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:42:00
Uchwala Nr XVIII-157-2001 Rady powiatu kamienskiego z dnia 28 czerwca 2001 w sp. kierunkowych zalozen polityki budzetowej na rok 2002 Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:41:35
Uchwala Nr XVIII-156-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 28 czerwca 2001 w sp. zawarcia porozumienia o przekazaniu zadan z zakresu orzekania o stopniu niepelnosprawnosci - dokument usunięty Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:41:17
Uchwala Nr XVIII-156-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 28 czerwca 2001 w sp. zawarcia porozumienia o przekazaniu zadan z zakresu orzekania o stopniu niepelnosprawnosci - dokument usunięty Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:41:06
Uchwala Nr XVIII-156-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 28 czerwca 2001 w sp. zawarcia porozumienia o przekazaniu zadan z zakresu orzekania o stopniu niepelnosprawnosci Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:40:30
Uchwala Nr XVIII-155-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 28 czerwca 2001 o zmianie uchwaly nr XV-137-2001 z dnia 30 marca 2001 w sp. upowaznienia Zarzadu Powiatu do zaciagniecia kredytu dlugotermino Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:40:00
Uchwala Nr XVII-154-2001 Rady Powiatu kamienskiego z dnia 24 maja 2001 w sprawie podpisania porozumienia z Gmina Vellinge Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:39:35
Uchwala Nr XVI -153-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 27 kwietnia 2001 w sp przeksztalcenia Technikum Rolniczego i zasadniczej Szkoly Rolniczej w Benicach Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:38:52
Uchwala Nr XVI-152-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 27 kwietnia 2001 o zmianie uchwaly nr IV-24-99 z dnia 31 marca 1999 w sp. utworzenia srodka specjalnego w powiatowych jednostkach budzetowych Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:38:06
Uchwala Nr XVI-151-2001 rady Powiatu Kamienskiego z dnia 27 kwietnia 2001 w sprawie wysokosci dotacji na zadania wlasne realizowane przez niepubliczne placowki opiekunczo-wychowawcze Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:37:32
Uchwala Nr XVI-150 -2001 Rady Powiatu kamienskiego z dnia 27 kwietnia 2001 w sp. przystapienia do Spolki Akcyjnej Skarbu Powiatu pod nazwa Zaklad Opieki Zdrowotnej - Szpital im.H.Swiecickiego Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:36:55
Uchwala Nr XVI-149-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 27 kwietnia 2001 w sprawie przyjecia programu restrukturyzacji SPZZOZ w Kamieniu Pomorskim Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:36:22
Uchwala Nr XVI-148-2001 Rady powiatu Kamienskiego z dnia 27 kwietania 2001 w sp. udzielenia Zarzadowi absolutorium z wykonania budzetu za rok 2000 Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:35:21
Uchwala Nr XV-147-2001 Rady Powiatu kamienskiego z dnia 30 marca 2001 w sp. wyrazenia zgody na obciazenie nieruchomosci hipoteka Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:34:56
Uchwala Nr XV-146-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 30 marca 2001 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:33:01
Uchwala Nr XV-145-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 30 marca 2001 w sprawie nabycia mienia Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:32:23
Uchwala nr XV-144-2001 Rady Powiatu kamienskiego z dnia 30 narca 2001 w sprawie nabycia mienia Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:25:59
Uchwala Nr XV-143-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 30 marca w sprawie nabycia mienia Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:25:07
Uchwala Nr XV-142-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 30 marca 2001 w sprawie nabycia mienia. Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:24:26
Uchwala Nr XV-141-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 30 marca 2001w sp. powolania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Technikum Rolniczego w Benicach Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:23:52
Uchwala Nr XV-140-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 30 marca 2001 w sp. powolania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum w Kamieniu Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:21:32
Uchwala Nr XV-139-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 30 marca 2001 w sp. zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkladania na raty naleznosci pienieznych powiatu Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:20:38
Uchwala Nr XV-138-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 30 marca 2001 w sp. wysokosci dotacji na zadania wlasne realizowane przez placowki niepubliczne Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:20:14
Uchwala Nr XV-137-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 30 marca 2001 w sprawie upowaznienia Zarzadu Powiatu do zaciagniecia kredytu dlugoterminowego Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:19:44
Uchwała Nr XXI/173/2001 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28.12.2001 r, w sprawie likwidacji SPZZOZ w Kamieniu Pomorskim Agnieszka Sokół 2007-11-22 13:19:18
Ogłoszenie -Wykonywanie bankowej obsługi budżetu powiatu kamieńskiego przez okres 3 lat. Agnieszka Sokół 2007-11-21 15:32:07
Ogłoszenie -Wykonywanie bankowej obsługi budżetu powiatu kamieńskiego przez okres 3 lat. Agnieszka Sokół 2007-11-21 15:30:44
Ogłoszenie -Wykonywanie bankowej obsługi budżetu powiatu kamieńskiego przez okres 3 lat. Agnieszka Sokół 2007-11-21 15:30:15