herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwala XXXVIII-293-2006- zmieniajaca Uchwale Nr XXXIII2532005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Kamienskiego na 2006 rok..doc - dokument usunięty Agnieszka Sokół 2007-11-28 16:24:34
Uchwala XXXVIII-292-2006- w sprawie zmiany budzetu Powiatu Kamienskiego na 2006 rok. Agnieszka Sokół 2007-11-28 16:24:02
Uchwala XXXVII-291-2006-w sprawie skargi na dzialalnosc Dyrektora Domu Pomocy Spolecznej Agnieszka Sokół 2007-11-28 16:23:36
Uchwala XXXVII-290-2006-w sprawie skargi na dzialalnosc Zarzadu Powiatu Agnieszka Sokół 2007-11-28 16:23:05
Uchwala XXXVII-289-2006- w sprawie zmiany Statutu Zwiazku Celowego Powiatow Wojewodztwa Zachodniopomorskiego Agnieszka Sokół 2007-11-28 16:21:24
Uchwala XXXVII-287-2006-w sprawie ustalenia ZASAD PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIOW NA WYROWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTOW W ROKU AKADEMICKIM 20062007 Agnieszka Sokół 2007-11-28 16:20:40
Uchwala XXXVII-286-2006w sprawie zalozenia szkol ponadgimnazjalnych oraz zmiany organizacji Zespolu Szkol Ponadgimnazjalnych im. Stanislawa Staszica w Kamieniu Pomorskim Agnieszka Sokół 2007-11-28 16:20:18
Uchwala XXXVII-285-2006-w sprawie zalozenia szkol ponadgimnazjalnych oraz zmiany organizacji Zespolu Szkol Ponadgimnazjalnych im. Stanislawa Staszica w Kamieniu Pomorskim Agnieszka Sokół 2007-11-28 16:19:19
Uchwala XXXVII-283-2006- w sprawie organizacji oraz szczegolowych zasad ponoszenia odplatnosci za pobyt w Osrodku Interwencji Kryzysowej Agnieszka Sokół 2007-11-28 16:18:39
Uchwala XXXVII-282-2006- w sprawie zmiany Uchwaly nr XXXIII2482005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wydatkow, ktore nie wygasaja z uplywem roku budzeto Agnieszka Sokół 2007-11-28 16:18:20
Uchwala XXXVII-281-2006- w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespolu Zakladow Opieki Zdrowotnej w Kamieniu Pomorskim w likwidacji. Agnieszka Sokół 2007-11-28 16:17:32
Uchwala XXXVII-280-2006-w sprawie zaciagniecia kredytow dlugoterminowych Agnieszka Sokół 2007-11-28 16:17:07
Uchwala XXXVII-279-2006- w sprawie zmiany budzetu Powiatu Kamienskiego na 2006 rok. Agnieszka Sokół 2007-11-28 16:16:46
Uchwala XXXVII-278-2006- w sprawie zmiany budzetu Powiatu Kamienskiego na 2006 rok. Agnieszka Sokół 2007-11-28 16:16:19
Protokół z posiedzenia Nr 87/2004 Zarządu Powiatu Agnieszka Sokół 2007-11-28 16:14:35
Protokół z posiedzenia Nr 80/2004 Zarządu Powiatu Agnieszka Sokół 2007-11-28 16:14:20
Protokół z posiedzenia Nr 76/2004 Zarządu Powiatu Agnieszka Sokół 2007-11-28 16:13:58
Protokół z posiedzenia Nr 75/2004 Zarządu Powiatu Agnieszka Sokół 2007-11-28 16:13:50
Protokół z posiedzenia Nr 75/2004 Zarządu Powiatu - dokument usunięty Agnieszka Sokół 2007-11-28 16:13:43
Protokół z posiedzenia Nr 76/2004 Zarządu Powiatu Agnieszka Sokół 2007-11-28 16:12:54
Protokół z posiedzenia Nr 75/2004 Zarządu Powiatu - dokument usunięty Agnieszka Sokół 2007-11-28 16:12:37
2007 Agnieszka Sokół 2007-11-28 16:11:53
2006 Agnieszka Sokół 2007-11-28 16:11:50
2005 Agnieszka Sokół 2007-11-28 16:11:47
2004 Agnieszka Sokół 2007-11-28 16:11:41
Uchwala Nr XXXVII-277-2006 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 30 czerwca 2006 w sp powolania Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentow Agnieszka Sokół 2007-11-28 15:26:11
Uchwala Nr XXXVII-276 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 30 czerwca 2006 w sp. odwolania Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta Agnieszka Sokół 2007-11-28 15:25:52
Uchwala Nr XXXVI-275-2006 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 31 maja 2006 w sp przyjecia rezygnacji Wiceprzewodniczacego Rady Powiatu Kamienskiego Agnieszka Sokół 2007-11-28 15:25:33
Uchwala Nr XXXVI-274-2006 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 31 maja 2006 w sp. wyboru Przewodniczacego Rady Powiatu Kamienskiego Agnieszka Sokół 2007-11-28 15:25:01
Uchwala Nr XXXVI-273-2006 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 31 maja 2006 w sp. przyjecia rezygnacji Przewodniczacego Rady Powiatu Kamienskiego.pdf Agnieszka Sokół 2007-11-28 15:24:38
Uchwala Nr XXXVI-272-2006 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 31 maja 2006 w sp. wyboru Wicestarosty Powiatu Kamienskiego Agnieszka Sokół 2007-11-28 15:23:49
Uchwala Nr XXXVI-271-2006 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 31 maja 2006 r w sp. przyjecia rezygnacji i zwolnienia z pelnienia obowiazkow Wicestarosty Powiatu Kamienskiego Agnieszka Sokół 2007-11-28 15:23:25
Uchwala Nr XXXV-270-2006 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 31 marca 2006 w sp. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok Agnieszka Sokół 2007-11-28 15:18:44
Uchwala Nr XXXV-269-2006 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 31 marca 2006 w sp. zmiany &3 ust.1 Uchwaly Nr XXXIV-257-2006 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 4 lutego 2006 w sp. ustalenia regulaminu Agnieszka Sokół 2007-11-28 15:18:19
Uchwala Nr XXXV-268-2006 Rady Powiatu Kamienskiego w sp. zmiany uchwaly Nr XXXIV-254-2006 z dnia 3.02.2006 w sp. ustanowienia herbu i flagi Powiatu Kamienskiego Agnieszka Sokół 2007-11-28 15:17:43
Uchwala Nr XXXV-267-2006 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 31 marca 2006 w sp. uchylenia uchwaly wyrazenia zgody na zbycie nieruchomosci w Benicach Agnieszka Sokół 2007-11-28 15:17:06
Uchwala Nr XXXV-266-2006 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 31 marca 2006 w sp. przyjecia zadan na rzecz osob niepelnosprawnych w Powiecie w 2006 r. Agnieszka Sokół 2007-11-28 15:16:37
Uchwala Nr XXXV - 265-2006 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 31 marca 2006 w sp.zmiany budzetu Powiatu Kamienskiego na 2006 rok. Agnieszka Sokół 2007-11-28 15:16:09
Uchwala Nr XXXV-264-2006 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 31 marca 2006 w sp. delegowania przedstawicieli Rady powiatu do skladu Komisji Bezpieczenstwa i Porzadku Agnieszka Sokół 2007-11-28 15:15:41
Sprawozdania z dzialalnosci Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta w roku 2005 Agnieszka Sokół 2007-11-28 15:14:42