herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwala 19-49-2007- w sprawie powolania jednorazowej komisji przetargowej do przeprowadzania Agnieszka Sokół 2007-11-20 10:27:07
Uchwala 19-49-2007- w sprawie powolania jednorazowej komisji przetargowej do przeprowadzania Agnieszka Sokół 2007-11-20 10:26:52
Uchwala 19-48-2007-w sprawie ogloszenia pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego Agnieszka Sokół 2007-11-20 10:26:32
Uchwala 19-48-2007-w sprawie ogloszenia pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego Agnieszka Sokół 2007-11-20 10:26:14
Uchwala 19-47-2007- w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placowki opiekunczo-wychowawczej Domu Dziecka w Lubinie Agnieszka Sokół 2007-11-20 10:25:49
Uchwala 19-46-2007-w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka Agnieszka Sokół 2007-11-20 10:25:08
Uchwala 19-45-2007 w sprawie powierzenia pelnienia obowiazkow Dyrektora Zespolu Szkol Ponadgimnazjalnych w Benicach Agnieszka Sokół 2007-11-20 10:24:39
Uchwala 19-44-2007- w sprawie odwolania z pelnienia obowiazkow Dyrektora Zespolu Szkol Ponadgimnazjalnych w Benicach Agnieszka Sokół 2007-11-20 10:24:18
Uchwala 18- 43-2007 - w sprawie upowaznienia do wydawania decyzji administracyjnych i do udzialu w charakterze strony w czynnosciach geodezyjnych zwiazanych z okazaniem granic i rozgraniczeniem drog Agnieszka Sokół 2007-11-20 10:23:47
Uchwala 18-42-2007- w sprawie uchwalenia zmian budzetu Powiatu Kamienskiego na 2007 rok Agnieszka Sokół 2007-11-20 10:12:10
Uchwala 18-41-2007 w sprawie powolania na stanowisko Kierownika Zarzadu Drog Powiatowych w Kamieniu Pomorskim Agnieszka Sokół 2007-11-20 10:11:47
Uchwala 16- 40 -2007- w sprawie odwolania ze stanowiska Kierownika Zarzadu Drog Powiatowych w Kamieniu Pomorskim Agnieszka Sokół 2007-11-20 10:11:16
Uchwala16-39-2007 wyrazenia zgody na nabycie w formie darowizny od Agencji Nieruchomosci Rolnych z Zasobu WRSP dzialek Agnieszka Sokół 2007-11-20 10:09:15
Uchwala 16-38-2007 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli jednostek oswiatowych na rok 2007 Agnieszka Sokół 2007-11-20 10:08:54
Uchwala Nr 16- 37- 2007 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli jednostek oswiatowych na rok 2007 Agnieszka Sokół 2007-11-20 10:07:57
Uchwala 16-36-2007- w sprawie wysokosci udzielanej dotacji dla szkol niepublicznych posiadajacych uprawnienia szkol publicznych, dzialajacych na terenie Powiatu Kamienskiego Agnieszka Sokół 2007-11-20 10:07:19
Uchwala Nr.15-35-2007 w sprawie uchwalenia zmian budzetu Powiatu Kamienskiego na 2007 rok Agnieszka Sokół 2007-11-20 10:06:41
Uchwala Nr. 14-34-2007 w sprawie podania do publicznej wiadomosci wykazu czesci nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Powiatu Kamienskiego przeznaczonej do dzierzawy Agnieszka Sokół 2007-11-20 10:04:48
Uchwala Nr.14-33-2007-w sprawie uchwalenia ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Kamienskiego na 2007 rok oraz planu finansowego zadan z zakresu administracji rzadowej Agnieszka Sokół 2007-11-20 10:03:53
Uchwala Nr.14- 32 -2007-w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli jednostek podleglych i podporzadkowanych Powiatowi Kamienskiemu na 2007 rok Agnieszka Sokół 2007-11-20 10:03:30
Uchwala Nr.14- 32 -2007-w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli jednostek podleglych i podporzadkowanych Powiatowi Kamienskiemu na 2007 rok Agnieszka Sokół 2007-11-20 09:57:13
Uchwala Nr.13-31-2007- w sprawie podania do publicznej wiadomosci wykazu drzew stanowiacych wlasnosc Powiatu Kamienskiego polozonych w pasach drogowych drog powiatowych przeznaczonych do wyciecia i sp Agnieszka Sokół 2007-11-20 09:55:25
Uchwala Nr.13-30-2007- w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomosci lokalowej znajdujacej sie w budynku Przychodni w Kamieniu Pomorskim stanowiacej wlasnosc Powiatu Kamienskiego przeznaczonej do najmu Agnieszka Sokół 2007-11-20 09:54:16
Uchwala Nr.13-30-2007- w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomosci lokalowej znajdujacej sie w budynku Przychodni w Kamieniu Pomorskim stanowiacej wlasnosc Powiatu Kamienskiego przeznaczonej do najmu Agnieszka Sokół 2007-11-20 09:53:50
Uchwala Nr.13-30-2007- w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomosci lokalowej znajdujacej sie w budynku Przychodni w Kamieniu Pomorskim stanowiacej wlasnosc Powiatu Kamienskiego przeznaczonej do najmu Agnieszka Sokół 2007-11-20 09:53:15
Uchwala Nr.13-29-2007-w sprawie ustalenia rozkladu pracy aptek ogolnodostepnych na terenie Powiatu Kamienskiego Agnieszka Sokół 2007-11-20 09:52:56
Uchwala Nr.13-29-2007-w sprawie ustalenia rozkladu pracy aptek ogolnodostepnych na terenie Powiatu Kamienskiego Agnieszka Sokół 2007-11-20 09:52:26
Uchwala Nr. 12-28-2007 w sp. powolania Rady Nadzorczej Przedsiewziecia Gospodarczego INTEGRATOR S.A. w likwidacji.doc Agnieszka Sokół 2007-11-20 09:51:32
Uchwala Nr. 11-27-2007 w sp. powierzenia pelnienia obowiazkow Dyrektora Domu Wczasow Dzieciecych w Miedzyzdrojach Agnieszka Sokół 2007-11-20 09:51:09
Uchwala Nr. 10-26-2007- w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drog na terenie Gminy Kamien Pomorski do kategorii drog gminnych.doc Agnieszka Sokół 2007-11-20 09:50:39
Uchwala Nr. 10-25-2007- w sprawie upowaznienia pracownikow Starostwa do reprezentowania Powiatu Kamienskiego na zebraniach Wspolnoty Mieszkaniowej Agnieszka Sokół 2007-11-20 09:50:17
Uchwala Nr. 10-24-2007- w sprawie powierzenia pelnienia obowiazkow Dyrektora Domu Pomocy Spolecznej w Sniatowie Agnieszka Sokół 2007-11-20 09:49:03
Uchwala Nr.9-23-2007 w sp. powierzenia pelnienia obowiazkow Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim Agnieszka Sokół 2007-11-20 09:48:36
Uchwala Nr. 9-22-2007- w sprawie powierzenia pelnienia obowiazkow Dyrektora Domu Wczasow Dzieciecych w Miedzyzdrojach Agnieszka Sokół 2007-11-20 09:48:00
Uchwala Nr. 9-21-2007-w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomosci lokalowej znajdujacej sie w budynku Przychodni w Kamieniu Pomorskim stanowiacej wlasnosc Powiatu Kamienskiego przeznaczonej do najmu Agnieszka Sokół 2007-11-20 09:47:36
Uchwala Nr. 7-20-2007- w sprawie powierzenia pelnienia obowiazkow Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim Agnieszka Sokół 2007-11-20 09:46:17
Uchwala Nr. 7-19-2007- w sprawie odwolania ze stanowiska pelniacej obowiazki Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim Agnieszka Sokół 2007-11-20 09:45:42
Uchwala 6-18-2007 w sp. zmiany uchwaly Nr 147-327-2005 Zarzadu Powiatu z dnia 21 .10. 2005 roku w sprawie wytypowania dwoch przedstawicieli Zarzadu Powiatu do Komisji Inwentaryzacji Agnieszka Sokół 2007-11-20 09:45:15
Uchwala Nr.6-17-2007- w sp.zmiany Uchwaly Nr 19-19-2003 Zarzadu Powiatu z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierzawnego za lokale uzytkowe wynajmowane w Przychodni w Kamieni Agnieszka Sokół 2007-11-20 09:44:21
Uchwala Nr. 6-16-2007- w sprawie powolania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Wczasow Dzieciecych w Miedzyzdrojach Agnieszka Sokół 2007-11-20 09:43:29