herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 152/618/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kamieńskiego o charakterze ponadgminnym w zakresie: 1) kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji oraz 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Milena Schramm 2018-09-20 09:37:22
Uchwała Nr 152/617/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na ułożenie kabla elektroenergetycznego nn 0,4kV oraz lokalizację przyłącza elektroenergetycznego na terenie działki stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w obrębie 5 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski. Milena Schramm 2018-09-20 09:34:32
Uchwała Nr 152/617/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na ułożenie kabla elektroenergetycznego nn 0,4kV oraz lokalizację przyłącza elektroenergetycznego na terenie działki stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w obrębie 5 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski. Milena Schramm 2018-09-20 09:33:57
Uchwała Nr 152/616/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie użyczenia Gminie Wolin części działki położonej w obrębie 4 miasta Wolin oraz wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Milena Schramm 2018-09-20 09:32:42
Uchwała Nr 152/615/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. "Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu drogi S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo". Milena Schramm 2018-09-20 09:31:32
Uchwała Nr 152/615/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. "Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu drogi S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo". Milena Schramm 2018-09-20 09:30:59
Uchwała Nr 152/614/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. Milena Schramm 2018-09-20 09:29:52
Uchwała Nr 151/613/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. Milena Schramm 2018-09-20 09:28:31
Uchwała Nr 150/612/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia części drogi powiatowej nr 4110Z Goleniów - Lubczyna kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. Milena Schramm 2018-09-20 09:26:10
Uchwała Nr 150/611/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Kamieniu Pomorskim Gmina Kamień Pomorski, przeznaczonej do dzierżawy. Milena Schramm 2018-09-20 09:17:54
Uchwała Nr 150/610/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach na sprzedaż składnika majątkowego w postaci inwentarza żywego. Milena Schramm 2018-09-20 09:16:32
Uchwała Nr 150/609/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie użyczenia Gminie Wolin części działek położonych w obrębie 3 i 4 miasta Wolin oraz wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Milena Schramm 2018-09-20 09:15:30
Uchwała Nr 150/608/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazwy drodze powiatowej nr 1006Z położonej w obrębie Międzywodzie, Gmina Dziwnów na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 102 do Strugi Lewińskiej. Milena Schramm 2018-09-20 09:14:20
Uchwała Nr 150/607/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Mirosławie Pyzik ? Marciniak p. o. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach do złożenia oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Milena Schramm 2018-09-20 09:12:26
Uchwała Nr 150/606/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wolinie. Milena Schramm 2018-09-20 09:10:48
Uchwała Nr 150/606/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wolinie. Milena Schramm 2018-09-20 09:10:32
Uchwała Nr 150/605/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-09-20 09:09:04
Uchwała Nr 150/605/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-09-20 09:07:41
Uchwała Nr 150/604/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-09-20 09:06:31
Uchwała Nr 150/603/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. Milena Schramm 2018-09-20 09:05:15
Petycja nr 1 Milena Schramm 2018-09-20 08:59:36
Informacja o wniesionej petycji. Milena Schramm 2018-09-20 08:58:56
Informacja o wniesionej petycji. Milena Schramm 2018-09-20 08:58:37
Petycja nr 1 Milena Schramm 2018-09-20 08:57:46
PETYCJA NR 1 Milena Schramm 2018-09-20 08:57:05
Józef Malec - korekta Milena Schramm 2018-09-20 08:34:38
Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu/lokali - dokument usunięty Monika Kiersztyn 2018-09-18 08:33:11
Wniosek o wydanie zaświadczenia o lasach Marek Szymański 2018-09-18 08:27:30
Konsultacje "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" Marek Szymański 2018-09-17 08:45:58
Rozstrzygnięcie ogłoszenia o zamówieniu Nr 9/1RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018 Marek Szymański 2018-09-17 07:54:27
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Nr 14/RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018 Marek Szymański 2018-09-17 07:53:19
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Nr 15/RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018 Marek Szymański 2018-09-17 07:52:44
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 14 września 2018 r. zmieniające postanowienie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Milena Schramm 2018-09-15 16:42:55
Wynik Postępowania Milena Schramm 2018-09-14 18:31:43
Wynik Postępowania Milena Schramm 2018-09-14 18:30:20
Zapytanie ofertowe dotyczące: Dostawa tablic interaktywnych oraz projektorów ultrakrótkoogniskowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Wolińskiej 9a Milena Schramm 2018-09-14 13:53:05
Zapytanie ofertowe dotyczące: Dostawa tablic interaktywnych oraz projektorów ultrakrótkoogniskowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Wolińskiej 9a Milena Schramm 2018-09-14 13:52:44
Zapytanie ofertowe dotyczące: Dostawa tablic interaktywnych oraz projektorów ultrakrótkoogniskowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Wolińskiej 9a Milena Schramm 2018-09-14 13:52:26
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kamieniu Pomorskim Milena Schramm 2018-09-14 13:51:38
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018 r. Milena Schramm 2018-09-14 07:33:54