herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół z wyboru oferty Milena Schramm 2018-12-14 11:58:21
Wyjaśnienia do zapytania Milena Schramm 2018-12-13 15:15:31
Wykaz ofert Milena Schramm 2018-12-13 14:05:07
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego Powiatu Kamieńskiego pn. "Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kamieńskiego w 2019 roku" Milena Schramm 2018-12-13 14:01:36
Zapytanie ofertowe na roboty geodezyjne- działka nr 79/2 obręb Mierzęcin, gmina Wolin. Milena Schramm 2018-12-13 09:12:36
Zapytanie ofertowe na roboty geodezyjne- działka nr 79/2 obręb Mierzęcin, gmina Wolin. Milena Schramm 2018-12-13 09:12:13
Ogłoszenie o zamówieniu Nr 12/1RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018 Marek Szymański 2018-12-12 19:23:33
"Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na: "Organizacja w nadleśnictwie zajęć teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez specjalistyczną kadrę dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach" Marek Szymański 2018-12-12 19:22:49
Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim na okres do 31 grudnia 2020 roku oraz odbiór i utylizacja tablic wycofanych i zużytych przez okres trwania umowy. Milena Schramm 2018-12-12 14:56:15
Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim na okres do 31 grudnia 2020 roku oraz odbiór i utylizacja tablic wycofanych i zużytych przez okres trwania umowy. Milena Schramm 2018-12-12 14:56:07
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - głównego księgowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach, Benice 12, 72-400 Kamień Pomorski. Marek Szymański 2018-12-12 13:40:46
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - głównego księgowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach, Benice 12, 72-400 Kamień Pomorski. Marek Szymański 2018-12-12 13:40:21
Wyniki naboru na wolne stanowisko Marek Szymański 2018-12-12 13:39:43
projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. Milena Schramm 2018-12-12 12:31:41
projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Milena Schramm 2018-12-12 12:31:04
projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym przez Starostę parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania... Milena Schramm 2018-12-12 12:30:36
projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu na rok 2019. Milena Schramm 2018-12-12 12:22:43
Przewodniczący Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim zaprasza na III sesję Rady Powiatu, której termin wyznaczony został na dzień 20 grudnia 2018 roku, na godzinę 12:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Wolińskiej 7b. Milena Schramm 2018-12-12 12:21:25
Przewodniczący Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim zaprasza na III sesję Rady Powiatu, której termin wyznaczony został na dzień 20 grudnia 2018 roku, na godzinę 12:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Wolińskiej 7b. - dokument usunięty Milena Schramm 2018-12-12 12:20:31
Przewodniczący Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim zaprasza na III sesję Rady Powiatu, której termin wyznaczony został na dzień 20 grudnia 2018 roku, na godzinę 12:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Wolińskiej 7b. - dokument usunięty Milena Schramm 2018-12-12 12:19:45
Dane adresowe Milena Schramm 2018-12-11 09:00:40
Dane adresowe Milena Schramm 2018-12-11 08:59:38
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim na okres do 31 grudnia 2019 roku" Milena Schramm 2018-12-10 14:59:33
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim na okres do 31 grudnia 2019 roku" Milena Schramm 2018-12-10 14:59:08
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - "Świadczenie Usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim na okres do 31 grudnia 2019 roku" Milena Schramm 2018-12-10 14:58:19
Wydział Organizacyjny Milena Schramm 2018-12-10 14:55:59
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2018 roku. Milena Schramm 2018-12-10 09:46:05
Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie. Milena Schramm 2018-12-10 09:45:11
Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach. Milena Schramm 2018-12-10 09:44:38
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2018 roku. Milena Schramm 2018-12-10 09:43:13
Protokół Nr XXXVI/2018 z dnia 10 października 2018 roku. Milena Schramm 2018-12-10 09:40:53
Protokół Nr XXXV/2018 z dnia 28 września 2018 roku. Milena Schramm 2018-12-10 09:39:52
Rejestr Uchwała Rady Powiatu VI kadencja - dokument usunięty Milena Schramm 2018-12-10 09:37:43
Uchwała Nr II/14/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Milena Schramm 2018-12-10 09:37:08
Uchwała Nr II/13/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu. Milena Schramm 2018-12-10 09:35:55
Uchwała Nr II/12/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru pozostałych Członków Komisji Rewizyjnej. Milena Schramm 2018-12-10 09:34:55
Uchwała Nr II/11/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Milena Schramm 2018-12-10 09:33:41
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim do wykonywania czynności zlecania podróży służbowych Przewodniczącemu Rady Powiatu. Milena Schramm 2018-12-10 09:32:30
Uchwała Nr II/9/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kamieńskiego. - dokument usunięty Milena Schramm 2018-12-10 09:31:22
Uchwała Nr II/8/2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia ?Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019?. Milena Schramm 2018-12-10 09:30:18