herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Lech Ziółkowski Milena Schramm 2018-09-24 10:45:24
Jadwiga Adamowicz Milena Schramm 2018-09-24 10:45:01
Józef Malec Milena Schramm 2018-09-24 10:44:41
Jarosław Kapitan Milena Schramm 2018-09-24 10:44:13
Edward Arys Milena Schramm 2018-09-24 10:43:56
Beata Kiryluk Milena Schramm 2018-09-24 10:43:29
Bogusław Hilarski Milena Schramm 2018-09-24 10:43:11
Bogusław Żak Milena Schramm 2018-09-24 10:42:50
Bronisław Karpiński Milena Schramm 2018-09-24 10:42:32
Ariel Juszczak Milena Schramm 2018-09-24 10:42:11
Adam Celiński Milena Schramm 2018-09-24 10:41:46
Radni Powiatu Kamieńskiego - końcowe oświadczenia Milena Schramm 2018-09-24 10:41:18
Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Kamieniu Pomorskim (działka nr 1/5 o pow. 440m2) oraz Dziwnówku (działka nr 5/3 o pow. 641m2). Milena Schramm 2018-09-24 10:38:59
Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Kamieniu Pomorskim (działka nr 1/5 o pow. 440m2) oraz Dziwnówku (działka nr 5/3 o pow. 641m2). Milena Schramm 2018-09-24 10:38:12
Wyniki naboru na wolne stanowisko Marek Szymański 2018-09-21 14:12:12
Wynik Postępowania Milena Schramm 2018-09-20 15:13:44
Zapytanie ofertowe dotyczące podziału geodezyjnego działek z obrębu Stuchowo, gm. Świerzno. Milena Schramm 2018-09-20 15:13:27
Zapytanie ofertowe dotyczące podziału geodezyjnego działek z obrębu Stuchowo, gm. Świerzno. Milena Schramm 2018-09-20 15:13:05
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim na rok 2018. Milena Schramm 2018-09-20 09:43:24
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim na rok 2018. Milena Schramm 2018-09-20 09:43:17
Uchwała Nr 153/622/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia Gminie Dziwnów prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w ramach prowadzonej przez gminę inwestycji na nieruchomościach położonych w obrębie Łukęcin 1, Gmina Dziwnów. Milena Schramm 2018-09-20 09:42:43
Uchwała Nr 153/621/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kamieńskiego o charakterze ponadgminnym w zakresie: 1) kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji oraz 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Milena Schramm 2018-09-20 09:41:42
Uchwała Nr 153/620/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. Milena Schramm 2018-09-20 09:40:38
Uchwała Nr 152/615/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. "Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu drogi S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo". Milena Schramm 2018-09-20 09:39:22
Uchwała Nr 152/618/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kamieńskiego o charakterze ponadgminnym w zakresie: 1) kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji oraz 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Milena Schramm 2018-09-20 09:39:14
Uchwała Nr 152/619/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania propozycji dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg znajdujących się na terenie Gminy Dziwnów. Milena Schramm 2018-09-20 09:38:57
Uchwała Nr 152/618/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kamieńskiego o charakterze ponadgminnym w zakresie: 1) kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji oraz 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Milena Schramm 2018-09-20 09:37:22
Uchwała Nr 152/617/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na ułożenie kabla elektroenergetycznego nn 0,4kV oraz lokalizację przyłącza elektroenergetycznego na terenie działki stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w obrębie 5 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski. Milena Schramm 2018-09-20 09:34:32
Uchwała Nr 152/617/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na ułożenie kabla elektroenergetycznego nn 0,4kV oraz lokalizację przyłącza elektroenergetycznego na terenie działki stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w obrębie 5 miasta Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski. Milena Schramm 2018-09-20 09:33:57
Uchwała Nr 152/616/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie użyczenia Gminie Wolin części działki położonej w obrębie 4 miasta Wolin oraz wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Milena Schramm 2018-09-20 09:32:42
Uchwała Nr 152/615/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. "Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu drogi S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo". Milena Schramm 2018-09-20 09:31:32
Uchwała Nr 152/615/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. "Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu drogi S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo". Milena Schramm 2018-09-20 09:30:59
Uchwała Nr 152/614/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. Milena Schramm 2018-09-20 09:29:52
Uchwała Nr 151/613/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. Milena Schramm 2018-09-20 09:28:31
Uchwała Nr 150/612/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia części drogi powiatowej nr 4110Z Goleniów - Lubczyna kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. Milena Schramm 2018-09-20 09:26:10
Uchwała Nr 150/611/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Kamieniu Pomorskim Gmina Kamień Pomorski, przeznaczonej do dzierżawy. Milena Schramm 2018-09-20 09:17:54
Uchwała Nr 150/610/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach na sprzedaż składnika majątkowego w postaci inwentarza żywego. Milena Schramm 2018-09-20 09:16:32
Uchwała Nr 150/609/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie użyczenia Gminie Wolin części działek położonych w obrębie 3 i 4 miasta Wolin oraz wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Milena Schramm 2018-09-20 09:15:30
Uchwała Nr 150/608/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazwy drodze powiatowej nr 1006Z położonej w obrębie Międzywodzie, Gmina Dziwnów na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 102 do Strugi Lewińskiej. Milena Schramm 2018-09-20 09:14:20
Uchwała Nr 150/607/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Mirosławie Pyzik ? Marciniak p. o. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach do złożenia oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Milena Schramm 2018-09-20 09:12:26