herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego działka 173 Rozwarowo, gmina Kamień Pomorski. Milena Schramm 2018-07-20 15:12:15
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego, ustanowienia służebności gruntowej działka 641 Kołczewo 1, gmina Wolin. Milena Schramm 2018-07-20 14:56:01
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego, ustanowienia służebności gruntowej działka 641 Kołczewo 1, gmina Wolin. Milena Schramm 2018-07-20 14:55:05
Ogłoszenie o pierwszych rokowaniach na sprzedaż działka 55/3 obręb Wisełka, gmina Wolin Milena Schramm 2018-07-20 14:43:24
Ogłoszenie o pierwszych rokowaniach na sprzedaż działka 55/3 obręb Wisełka, gmina Wolin Milena Schramm 2018-07-20 14:43:05
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim na rok 2018. Milena Schramm 2018-07-20 12:53:34
Uchwała Nr 149/602/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie uchwalenia zmian planowanych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. Milena Schramm 2018-07-20 12:53:05
Uchwała 149/601/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wolinie. Milena Schramm 2018-07-20 12:52:00
Uchwała Nr 149/598/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Milena Schramm 2018-07-20 12:51:01
Uchwała 149/600/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-07-20 12:50:42
Uchwała Nr 149/599/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-07-20 12:49:34
Uchwała Nr 149/598/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Milena Schramm 2018-07-20 12:48:33
Uchwała Nr 149/597/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kamieńskiego o charakterze ponadgminnym w zakresie: 1) kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji oraz 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Milena Schramm 2018-07-20 12:47:10
Uchwała Nr 149/596/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. Milena Schramm 2018-07-20 12:45:57
Uchwała 148/595/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 czerwca 2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Milena Schramm 2018-07-20 12:44:37
Uchwała Nr 149/596/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. - dokument usunięty Milena Schramm 2018-07-20 12:42:14
Uchwała Nr 149/596/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. - dokument usunięty Milena Schramm 2018-07-20 12:41:05
Protokół Nr 149/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 lipca 2018 roku. Milena Schramm 2018-07-20 12:38:13
Protokół Nr 148/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 czerwca 2018 roku. Milena Schramm 2018-07-20 12:37:04
Wykaz nieruchomości położonej w Wolinie przeznaczonej do użyczenia na cele publiczne. Milena Schramm 2018-07-20 12:04:53
Wykaz nieruchomości położonej w Wolinie przeznaczonej do użyczenia na cele publiczne. Milena Schramm 2018-07-20 12:04:23
Wykaz nieruchomości położonej w Kamieniu Pomorskim przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Milena Schramm 2018-07-20 12:03:46
Wykaz nieruchomości położonej w Kamieniu Pomorskim przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Milena Schramm 2018-07-20 12:03:15
Milena Schramm 2018-07-19 10:47:34
Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wolinie. Milena Schramm 2018-07-18 13:01:03
Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Poradni - Psychologiczno - Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim Milena Schramm 2018-07-18 12:59:02
Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-07-18 12:57:08
Wykaz nieruchomości położonej w Wolinie przeznaczonej do użyczenia na cele publiczne. - dokument usunięty Milena Schramm 2018-07-17 13:49:54
Wykaz nieruchomości położonej w Wolinie przeznaczonej do użyczenia na cele publiczne. Milena Schramm 2018-07-17 13:47:56
Wykaz nieruchomości położonej w Wolinie przeznaczonej do użyczenia na cele publiczne. - dokument usunięty Milena Schramm 2018-07-17 13:47:31
Renata Dworkiewicz Milena Schramm 2018-07-17 13:42:35
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Milena Schramm 2018-07-17 13:42:10
Anna Jarząb Milena Schramm 2018-07-17 13:41:07
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie Milena Schramm 2018-07-17 13:40:25
Andrzej Jędrzejewski Milena Schramm 2018-07-17 13:38:56
Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach Milena Schramm 2018-07-17 13:38:27
Marcin Kwiatkowski Milena Schramm 2018-07-17 13:37:05
Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim Milena Schramm 2018-07-17 13:35:06
Anna Kowalska Milena Schramm 2018-07-17 13:33:34
Ewa Zielińska Milena Schramm 2018-07-17 13:32:03