Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz nieruchomości położonej w Kamieniu Pomorskim, stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, przeznaczonej do użyczenia na cel publiczny. Milena Schramm 2018-10-18 13:12:33
Wykaz nieruchomości położonej w Kamieniu Pomorskim, stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, przeznaczonej do użyczenia na cel publiczny. Milena Schramm 2018-10-18 13:12:09
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- specjalisty w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7B, 72-400 Kamień Pomorski. Milena Schramm 2018-10-18 13:07:56
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- specjalisty w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7B, 72-400 Kamień Pomorski. Milena Schramm 2018-10-18 13:07:30
Protokół z wyboru oferty - dokument usunięty Milena Schramm 2018-10-18 09:41:44
Informacja o zgłoszeniach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, pkt 2b i pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - 2018 rok Monika Kiersztyn 2018-10-17 13:23:14
Ogłoszenie o zamówieniu Nr 5/1/RPZP.08.06.00-32-K021/17/2018 Marek Szymański 2018-10-17 09:08:35
"Kamień w zmysłach", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na "Przeprowadzenie szkolenia wdrożeniowego z obsługi oprogramowania izzyHotel/izzyRest" Marek Szymański 2018-10-17 09:08:01
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 15 października 2018 r. zmieniające postanowienie w sprawie powołania komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Milena Schramm 2018-10-16 15:25:27
Jarosław Zalewski Milena Schramm 2018-10-16 10:46:06
Teresa Malec - korekta Milena Schramm 2018-10-16 10:43:36
Teresa Malec - korekta Milena Schramm 2018-10-16 10:42:18
Anna Jarząb- korekta Milena Schramm 2018-10-16 10:40:11
Ewelina Łatka - korekta Milena Schramm 2018-10-16 10:38:26
Dorota Wojtyna - korekta Milena Schramm 2018-10-16 10:36:11
Karolina Klamborowska - korekta Milena Schramm 2018-10-16 10:34:54
Protokół kontroli - WK.0913.1339.24.K.2017 - gospodarka finansowa Powiatu Kamieńskiego za lata 2013-2016,wybranych zagadnień za okres sprzed 2013 r. oraz występujących w roku 2017. Milena Schramm 2018-10-16 09:27:45
Wystąpienie pokontrolne - BZK-2.431.5.2017.WR - opracowanie wytycznych Starosty Kamieńskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu do działalności w obronie cywilnej;.............................. Milena Schramm 2018-10-16 09:25:10
Protokół ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych - PZ.5580.8.1.2017 - kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;................. Milena Schramm 2018-10-16 09:22:42
Wystąpienie pokontrolne GN- 2.431.6.2017.MBa.JS - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. Milena Schramm 2018-10-16 09:19:38
Wystąpienie pokontrolne - P/17/009- Skuteczność programów naprawczych jednostek samorządu terytorialnego. Milena Schramm 2018-10-16 09:17:38
Protokół Kontroli przestrzegania przepisów o Narodowym zasobie Archiwalnym i Archiwach. Milena Schramm 2018-10-16 09:15:15
Protokół z oględzin przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2016 r.,w toku kontroli, w trybie zwykłym,zadania nr 45/NPPDL/2013 pn.:Przebudowa drogi powiatowej nr 0077Z - ul. Marii Konopnickiej w Kamieniu Pomorskim, dofinansowanego z rezerwy celowej budżetu państwa, w ramach Umowy nr 45/NPPDL/2014 z dnia 7 października 2014 roku, zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim i Powiatem Kamieńskim, zwanym dalej Beneficjentem. Milena Schramm 2018-10-16 09:13:12
Wystąpienie pokontrolne. - dokument usunięty Milena Schramm 2018-10-16 09:12:46
Wystąpienie pokontrolne. - dokument usunięty Milena Schramm 2018-10-16 09:12:39
Wynik Kontroli - prawidłowość realizacji umowy pożyczki z dnia 23 września 2014 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Finansów - pożyczkodawcą a Powiatem Kamieńskim - pożyczkobiorcą. Milena Schramm 2018-10-16 09:06:04
Protokoły z kontroli - 2017 rok Milena Schramm 2018-10-16 09:02:53
Obwieszczenie z dnia 4 października 2018 r. Powiatowej Komisji Wyborczej w Kamieniu Pomorskim o zarejstrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Milena Schramm 2018-10-16 07:26:13
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatów szacunków do ustalenia wartości nieruchomości Skarbu Państwa. Milena Schramm 2018-10-15 13:44:07
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatów szacunków do ustalenia wartości nieruchomości Skarbu Państwa. Milena Schramm 2018-10-15 13:43:29
Wynik Postępowania Milena Schramm 2018-10-15 13:41:50
Wykaz rzeczy znalezionych Milena Schramm 2018-10-12 15:02:48
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłóż drogi powiatowej nr 1006Z na odcinku Wolin - Unin. Milena Schramm 2018-10-12 15:01:09
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłóż drogi powiatowej nr 1006Z na odcinku Wolin - Unin. Milena Schramm 2018-10-12 15:00:46
Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach Marek Szymański 2018-10-12 13:22:27
Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach Marek Szymański 2018-10-12 13:11:09
Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach Marek Szymański 2018-10-12 13:10:36
Protokół z pierwszych rokowań Milena Schramm 2018-10-11 14:52:31
Wynik Postępowania Milena Schramm 2018-10-11 14:51:21
Wynik Postępowania Milena Schramm 2018-10-11 14:50:25