herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego w celu ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu Marek Szymański 2018-02-19 08:51:35
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego w celu ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu Marek Szymański 2018-02-19 08:51:17
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego w celu ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu - dokument usunięty Marek Szymański 2018-02-19 08:50:59
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego w celu ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu Marek Szymański 2018-02-19 08:49:54
Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2/1RPZP.08.06.00-32-K017/17/20184 Marek Szymański 2018-02-16 12:17:04
"Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na: "Realizację zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach" Marek Szymański 2018-02-16 12:11:01
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Marek Szymański 2018-02-16 12:10:21
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego w celu ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu Marek Szymański 2018-02-16 12:07:38
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego w celu ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu - dokument usunięty Marek Szymański 2018-02-16 12:06:25
Milena Schramm 2018-02-14 14:45:09
Członkowie Komisji. Milena Schramm 2018-02-14 14:44:31
Protokoły z Komisji. Milena Schramm 2018-02-14 14:44:23
Terminy Posiedzeń Komisji. Milena Schramm 2018-02-14 14:44:15
Milena Schramm 2018-02-14 14:43:53
Członkowie Komisji. Milena Schramm 2018-02-14 14:43:21
Protokoły z Komisji. Milena Schramm 2018-02-14 14:43:13
Terminy Posiedzeń Komisji. Milena Schramm 2018-02-14 14:43:04
Milena Schramm 2018-02-14 14:42:45
Członkowie Komisji. Milena Schramm 2018-02-14 14:42:09
Protokoły z Komisji. Milena Schramm 2018-02-14 14:42:00
Terminy Posiedzeń Komisji. Milena Schramm 2018-02-14 14:41:50
Milena Schramm 2018-02-14 14:40:31
Członkowie Komisji. Milena Schramm 2018-02-14 14:39:59
Terminy Posiedzeń Komisji. Milena Schramm 2018-02-14 14:39:35
Protokoły z Komisji. Milena Schramm 2018-02-14 14:39:12
Komisja, Komunikacji, Bezpieczeństwa i Obronności. Milena Schramm 2018-02-14 14:37:38
Komisja Budżetowo - Gospodarcza. Milena Schramm 2018-02-14 14:36:57
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych. Milena Schramm 2018-02-14 14:36:34
Komisja Rewizyjna. Milena Schramm 2018-02-14 14:36:08
Protokoły z Komisji. Milena Schramm 2018-02-14 14:35:06
Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim odbędzie się 22 lutego 2018 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-02-14 14:34:37
Protokoły z Komisji. - dokument usunięty Milena Schramm 2018-02-14 14:33:38
Protokoły z Komisji. - dokument usunięty Milena Schramm 2018-02-14 14:33:07
Terminy Posiedzeń Komisji. Milena Schramm 2018-02-14 14:32:37
Wspólne posiedzenia Komisji Stałych. Milena Schramm 2018-02-14 14:32:11
zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych. - dokument usunięty Milena Schramm 2018-02-14 14:31:33
zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych. - dokument usunięty Milena Schramm 2018-02-14 14:30:57
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII-266-2014 w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 1010Z Recław Stepnica na odcinku Recław - Jarszewko kategorii drogi powiatowej. Milena Schramm 2018-02-14 14:30:28
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII-184-2017 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. Milena Schramm 2018-02-14 14:29:58
projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. Milena Schramm 2018-02-14 14:29:32