herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Poprawa efektywności energetycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2017-07-21 15:17:17
Uchwała Nr 106/429/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku przez organizację poarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Milena Schramm 2017-07-19 09:57:13
Uchwała 106/428/2017 Zarządu Powiatu w kamieniu Pomorskim z dnia 6 lipca w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kamieńskiego o charakterze ponadgminny w zakresie:1) kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji oraz 2)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Milena Schramm 2017-07-19 09:48:39
Uchwała Nr 106/427/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Poorskim z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok. Milena Schramm 2017-07-19 09:41:40
Protokół Nr 104/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 czerwca 2017 roku. Milena Schramm 2017-07-18 11:57:36
Protokół Nr 103/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 czerwca 2017 roku. Milena Schramm 2017-07-18 11:56:26
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX-120-2016 w sprawie uchwalenia zmiany WPF na lata 2017 -2025. Milena Schramm 2017-07-17 12:27:29
projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu Kamieńskiego na 2017 rok oraz zmiany Uchwały nr XIX-119-2016 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2017 r. Milena Schramm 2017-07-17 12:26:55
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 68-1 położonej w obrębie 4 m. Wolin. Milena Schramm 2017-07-17 12:26:27
XXV Sesja Rady Powiatu Milena Schramm 2017-07-17 12:25:57
Przewodniczący Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim zaprasza na XXV sesję Rady Powiatu, której termin wyznaczony został na dzień 21 lipca 2017 roku, na godzinę 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Wolińskiej 7b. Milena Schramm 2017-07-17 12:25:34
Przewodniczący Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim zaprasza na XXV sesję Rady Powiatu, której termin wyznaczony został na dzień 21 lipca 2017 roku, na godzinę 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Wolińskiej 7b. Milena Schramm 2017-07-17 12:24:41
Zapytanie ofertowe dotyczące:" Wymiana instalacji elektrycznej I-go piętra w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach" Milena Schramm 2017-07-17 12:03:27
Zapytanie ofertowe dotyczące:" Wymiana instalacji elektrycznej I-go piętra w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach" Milena Schramm 2017-07-17 12:03:09
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach Milena Schramm 2017-07-17 11:55:09
Bogusław Żak Milena Schramm 2017-07-14 09:02:40
Członkowie Zarządu Powiatu - końcowe oświadczenia. Milena Schramm 2017-07-14 09:00:37
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kamieńskiego o charakterze ponadgminnym w zakresie 1) kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji oraz 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji Marek Szymański 2017-07-13 14:28:57
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kamieńskiego o charakterze ponadgminnym w zakresie 1) kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji oraz 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji Marek Szymański 2017-07-13 14:28:33
Bogusława Swatowska Milena Schramm 2017-07-13 14:01:06
Dane adresowe Milena Schramm 2017-07-13 12:04:15
Komunikat Starosty Kamieńskiego z dnia 13 lipca 2017 roku. Milena Schramm 2017-07-13 10:05:01
Wykaz Nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Milena Schramm 2017-07-13 10:04:27
Wykaz Nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Milena Schramm 2017-07-13 10:04:07
Drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaź lokali mieszkalnych połoźonych w Kamieniu Pomorskim, Gmina Kamień Pomorski Powiat Kamieski, woj. zachodniopomorskie. Milena Schramm 2017-07-12 09:21:24
Drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaź lokali mieszkalnych połoźonych w Kamieniu Pomorskim, Gmina Kamień Pomorski Powiat Kamieski, woj. zachodniopomorskie. Milena Schramm 2017-07-12 08:33:02
Drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaź lokali mieszkalnych połoźonych w Kamieniu Pomorskim, Gmina Kamień Pomorski Powiat Kamieski, woj. zachodniopomorskie. Milena Schramm 2017-07-12 08:32:13
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim na rok 2017. Milena Schramm 2017-07-11 10:51:19
Uchwała Nr 105/426/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kamieńskiego o charakterze ponadgminnym w zakresie: 1) kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i realizacji oraz 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Milena Schramm 2017-07-11 10:50:39
Uchwała Nr 105/425/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Śniatowie, Gmina Kamień Pomorski, przeznaczonej do dzierżawy. Milena Schramm 2017-07-11 10:45:25
Uchwała Nr 105/424/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia drugich ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Kamieniu pomorskim, przy ul. Nowoprojektowanej 1, gmina Kamień Pomorski. Milena Schramm 2017-07-11 10:42:29
Uchwała Nr 105/423/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Wisełce na likwidację środka trwałego. Milena Schramm 2017-07-11 10:34:19
Uchwała Nr 105/422/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Wisełce na likwidację środka trwałego. Milena Schramm 2017-07-11 10:32:12
Uchwała Nr 105/421/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim na likwidację środka trwałego. Milena Schramm 2017-07-11 10:30:55
Uchwała Nr 103/420/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia Gminie Wolin zgody na dysponowanie nieruchomością wchodzącą w skład drogi powiatowej nr 1006Z Międzywodzie- Unin- Wolin. Milena Schramm 2017-07-11 10:29:04
Uchwała Nr 102/418/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego, będącego własnością Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie do Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2017-07-11 10:27:13
Uchwała Nr 103/419/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2017 rok. Milena Schramm 2017-07-11 10:27:00
Uchwała Nr 102/418/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego, będącego własnością Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie do Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2017-07-11 10:25:26
Uchwała Nr 102/417/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu pomorskim z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Milena Schramm 2017-07-11 10:24:05
Uchwała Nr 102/416/2017 Zarządu Powiatu Kamieniu Pomorskim z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego, będącego własnością Powiatu Kamieńskiego na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie. Milena Schramm 2017-07-11 10:22:24