herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Piotr Rudnik - korekta Marek Szymański 2019-03-18 12:11:11
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego położonej w Górkach, przeznaczonej do użyczenia na cele publiczne Marek Szymański 2019-03-18 12:07:21
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego położonej w Górkach, przeznaczonej do użyczenia na cele publiczne Marek Szymański 2019-03-18 12:07:00
Wynik postępowania Marek Szymański 2019-03-18 12:06:02
Wyniki postępowania Marek Szymański 2019-03-18 11:59:51
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego - działka nr 55/3 obręb Wisełka, gm. Wolin. Milena Schramm 2019-03-15 14:48:49
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa działka na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego - działka nr 55/3 obręb Wisełka, gm. Wolin. Milena Schramm 2019-03-15 14:48:26
Zbigniew Kulesza Milena Schramm 2019-03-15 14:46:31
Eugeniusz Jasiewicz - korekta Milena Schramm 2019-03-15 14:46:02
Obwieszczenie Starosty Kamieńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej rozbudowa drogi powiatowej 1012 Z na odcinku Laska - Recław Monika Kiersztyn 2019-03-15 10:54:01
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac geodezyjnych nieruchomość Skarbu Państwa, działka nr 97/1 obręb Trzebieradz, gmina Świerzno. Milena Schramm 2019-03-12 13:39:50
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac geodezyjnych nieruchomość Skarbu Państwa, działka nr 97/1 obręb Trzebieradz, gmina Świerzno. Milena Schramm 2019-03-12 13:39:17
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego działka Skarbu Państwa nr 385/1 obręb Ładzin gmina Wolin. Milena Schramm 2019-03-12 13:37:55
Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego działka Skarbu Państwa nr 385/1 obręb Ładzin gmina Wolin. Milena Schramm 2019-03-12 13:37:35
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego położonej w Lubinie, Gmina Międzyzdroje, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Milena Schramm 2019-03-11 15:07:34
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność powiatu kamieńskiego położonej w Kamieniu Pomorski, gmina Kamień Pomorski przeznaczonej do najmu. Milena Schramm 2019-03-11 15:07:11
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność powiatu kamieńskiego położonej w Kamieniu Pomorski, gmina Kamień Pomorski przeznaczonej do najmu. - dokument usunięty Milena Schramm 2019-03-11 15:06:14
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego położonej w Lubinie, Gmina Międzyzdroje, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Milena Schramm 2019-03-11 15:05:48
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność powiatu kamieńskiego położonej w Kamieniu Pomorski, gmina Kamień Pomorski przeznaczonej do najmu. Milena Schramm 2019-03-11 12:49:53
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność powiatu kamieńskiego położonej w Kamieniu Pomorski, gmina Kamień Pomorski przeznaczonej do najmu. - dokument usunięty Milena Schramm 2019-03-11 12:49:30
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone do sprzedaży Rozwarowo, działka 173 gm. Kamień Pomorski. Milena Schramm 2019-03-08 14:19:57
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone do sprzedaży Rozwarowo, działka 173 gm. Kamień Pomorski. Milena Schramm 2019-03-08 14:19:25
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone do sprzedaży Rozwarowo, działka 173 gm. Kamień Pomorski. Milena Schramm 2019-03-08 14:18:43
Obwieszczenie Starosty Kamieńskiego z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie o wydanie decyzji o nabyciu z dniem 1 stycznia 2016 roku przez Skarb Państwa nieodpłatnie z mocy prawa mienia pozostałego po sp. z o.o. AREBUD z siedzibą w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2019-03-08 14:12:27
Obwieszczenie Starosty Kamieńskiego z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie o wydanie decyzji o nabyciu z dniem 1 stycznia 2016 roku przez Skarb Państwa nieodpłatnie z mocy prawa mienia pozostałego po sp. z o.o. AREBUD z siedzibą w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2019-03-08 12:08:24
Marek Szymański 2019-03-08 11:22:58
- dokument usunięty Marek Szymański 2019-03-08 11:22:42
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Ładzin, Ostromice i Zagórze gmina Wolin. Milena Schramm 2019-03-06 15:11:55
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 24 lutego 2019 roku. Milena Schramm 2019-03-06 13:25:38
Wniosek o ustalenie jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego uzytkowania w prawo własności (udział w gruncie - lokal mieszkalny) Milena Schramm 2019-03-04 13:57:27
Wniosek o ustalenie jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego uzytkowania w prawo własności (udział w gruncie - lokal mieszkalny) Milena Schramm 2019-03-04 13:56:05
Wniosek o ustalenie jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego uzytkowania w prawo własności. Milena Schramm 2019-03-04 13:55:19
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.22.2019.MSch z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2019-03-04 13:39:40
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.22.2019.MSch z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2019-03-04 13:38:26
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.21.2019.ADC z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres 9 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządznia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Milena Schramm 2019-03-04 13:36:46
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.20.2019.AM z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2019-03-04 13:35:17
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.19.2019.ADC z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządznia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Milena Schramm 2019-03-04 13:33:06
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.18.2019.ADC z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządznia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Milena Schramm 2019-03-04 13:32:15
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.17.2019.ADC z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz sporządznia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Milena Schramm 2019-03-04 13:30:19
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.16.2019.ADC z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Milena Schramm 2019-03-04 13:27:53