herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or. 120.56.2017.MK z dnia 21 listopada 2017 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości Skarbu Państwa. Milena Schramm 2017-11-23 10:01:24
Milena Schramm 2017-11-23 09:45:14
Ogłoszenie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedazy Milena Schramm 2017-11-23 09:33:53
Ogłoszenie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedazy. Milena Schramm 2017-11-23 09:33:37
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX-120-2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017-2025. Milena Schramm 2017-11-22 14:32:27
projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2017 rok oraz zmiany Uchwały XIX-119-2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. Milena Schramm 2017-11-22 14:31:57
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie z osobą fizyczną zamiany nieruchomości połozonych w Kłębach Gmina Golczewo. Milena Schramm 2017-11-22 14:31:24
Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kmaieńskiego na rok 2018. Milena Schramm 2017-11-22 14:30:52
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z org. pzarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działaność pożytlku publ. na 2018 r. Milena Schramm 2017-11-22 14:30:16
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształćenia dotychczasowej 6 letniej Szkoły Podstaowej Specjalnej przy SOSW w 8 letnią Szkołę Podstawową Specjalną olraz włączenia Gimnazjum... Milena Schramm 2017-11-22 14:29:42
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształćenia dotycczasowej ZSZ w ZSP w Benicach w Branżową Szkołę I Stopnia w ZSP Benice. Milena Schramm 2017-11-22 14:29:14
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcwnia dotychczasowje Szkoły Ponadgimnazjlanej Specalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu um. ..... Milena Schramm 2017-11-22 14:28:44
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształceniua dotychczasowego Policealnego Studium dla Dorosłych w ZSP w Kamieniu Pomorskim w Szkołę Policealną dla Dorosłych w ZSP w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2017-11-22 14:28:16
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ZSZ w ZSP w Kamieniu Pomorskim w Branżową Szkołę I Stopnia w ZSP Kamień Pomorski. Milena Schramm 2017-11-22 14:27:42
projekt uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Sebastiana Mamzera. Milena Schramm 2017-11-22 14:27:07
projekt uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Marka Świderskiego. Milena Schramm 2017-11-22 14:26:33
XVIII Sesja Rady Powiatu Milena Schramm 2017-11-22 14:25:49
Wspólne posiedzenie Komisji Komisji Stałych Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim odbędzie się 30 listopada 2017 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2017-11-22 14:24:26
Przewodniczący Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim zaprasza na XXVIII sesję Rady Powiatu, której termin wyznaczony został na dzień 30 listopada 2017 roku, na godzinę 12:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Wolińskiej 7b. Milena Schramm 2017-11-22 14:22:54
Marek Szymański 2017-11-22 08:24:26
- dokument usunięty Marek Szymański 2017-11-22 08:24:08
Wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Kamieniu Pomorskim przy ul. Szpitalnej 10 przeznaczonej do najmu na cele gospodarcze. Milena Schramm 2017-11-20 14:27:34
Wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Kamieniu Pomorskim przy ul. Szpitalnej 10 przeznaczonej do najmu na cele gospodarcze. Milena Schramm 2017-11-20 14:27:13
Wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Kamieniu Pomorskim przy ul. Szpitalnej 10, przeznaczonej do najmu. Milena Schramm 2017-11-20 14:25:32
Wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Kamieniu Pomorskim przy ul. Szpitalnej 10, przeznaczonej do najmu. Milena Schramm 2017-11-20 14:25:12
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Kierownika Gospodarczego Marek Szymański 2017-11-20 10:45:27
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - Kierownika Gospodarczego Marek Szymański 2017-11-20 10:45:09
Zarządzenie Starosty Kamieńskigo Nr.Or.120.55.2017.AZ z dnia 20 listopada 2017 r. w zaopatrzenie pracowników w odzież i obuwie robocze,środki ochrony indywidualnej, środki czystości oraz zasad gospodarowania odzieżą. Milena Schramm 2017-11-20 09:35:57
Zarządzenie starosty Kamieńskiego Nr Or.120.54.2017.OK z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa. Milena Schramm 2017-11-17 14:28:30
Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.53.2017.ADC z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Milena Schramm 2017-11-17 14:24:14
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w placówce Dom Wczasów Dziecięcych ul. Leśna 24, 72-500 Międzyzdroje. Milena Schramm 2017-11-16 12:58:28
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w placówce Dom Wczasów Dziecięcych ul. Leśna 24, 72-500 Międzyzdroje. Milena Schramm 2017-11-16 12:58:01
Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach. Milena Schramm 2017-11-16 12:56:30
Dane adresowe Milena Schramm 2017-11-15 12:07:35
Informacja o zgłoszeniu budowy (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane) - ROK 2017 Monika Kiersztyn 2017-11-15 08:13:03
Dane adresowe Milena Schramm 2017-11-14 11:28:53
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Wydziale Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2017-11-14 10:11:52
Zarządzenie Starosty Kamieńskigo Nr.Or.120.52.2017.AM z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2017-11-14 10:09:14
Dane adresowe Milena Schramm 2017-11-14 09:11:24
Mateusz Kowalczyk Milena Schramm 2017-11-13 12:51:02