herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe Nr 9/RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018 Marek Szymański 2018-05-21 18:26:02
"Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na: "Wdrożenie rozwiązania, konfiguracji sieci, instalacji serwera i końcówek w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach" Marek Szymański 2018-05-21 18:25:05
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, działka 55/3 obręb Wisełka, gm. Wolin. Milena Schramm 2018-05-21 14:54:05
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa. Milena Schramm 2018-05-21 14:53:21
Protokół Nr 141/2018 z posiedzenia Zarządu powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2018 roku. Milena Schramm 2018-05-21 10:45:50
Protokół Nr 140/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 5 kwietnia 2018 roku. Milena Schramm 2018-05-21 10:44:51
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim na rok 2018. Milena Schramm 2018-05-21 10:42:54
Uchwała Nr 142/570/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 116/457/2017 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-05-21 10:42:28
Uchwała Nr 142/569/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia ?Diagnozy Sytuacji Problemowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach? warunkującą możliwość aplikowania o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja. Milena Schramm 2018-05-21 10:41:26
Uchwała Nr 142/568/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia ?Diagnozy Sytuacji Problemowej Technikum i Szkoły Branżowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim? warunkującą możliwość aplikowania o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja. Milena Schramm 2018-05-21 10:39:54
Uchwała Nr 142/567/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia ?Diagnozy Sytuacji Problemowej Technikum im. prof. Adama Wodziczki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie? warunkującą możliwość aplikowania o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja. Milena Schramm 2018-05-21 10:37:28
Uchwała Nr 142/566/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach. Milena Schramm 2018-05-21 10:36:26
Uchwała Nr 142/565/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie użyczenia na rzecz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego oddział w Kamieniu Pomorskim środka trwałego, będącego własnością Powiatu Kamieńskiego. Milena Schramm 2018-05-21 10:35:11
Uchwała Nr 142/564/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie użyczenie Gminie Kamień Pomorski działek położonych w obrębie 5 miasta Kamień Pomorski oraz wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Milena Schramm 2018-05-21 10:33:50
Uchwała Nr 142/563/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania propozycji dotyczącej zaliczenia dróg w obrębie Wrzosowo, Gmina Kamień Pomorski do kategorii dróg gminnych. Milena Schramm 2018-05-21 10:32:33
Uchwała Nr 142/561/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. Milena Schramm 2018-05-21 10:31:24
Uchwała Nr 142/562/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania propozycji dotyczącej zaliczenia drogi w obrębie 2 miasta Kamień Pomorski, Gmina Kamień Pomorski do kategorii drogi gminnej. Milena Schramm 2018-05-21 10:31:14
Uchwała Nr 142/561/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. Milena Schramm 2018-05-21 10:25:12
Uchwała Nr 142/561/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. Milena Schramm 2018-05-21 10:14:42
Uchwała Nr 141/560/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. Milena Schramm 2018-05-21 10:01:16
Uchwała Nr 141/559/2018 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmian planowanych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 2018 rok. Milena Schramm 2018-05-21 09:51:17
Informacja o zgłoszeniach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, pkt 2b i pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - 2018 rok Monika Kiersztyn 2018-05-18 15:30:23
Mirosława Pyzik - Marciniak Milena Schramm 2018-05-18 14:33:23
Mirosława Pyzik - Marciniak - dokument usunięty Milena Schramm 2018-05-18 14:22:19
Mirosława Pyzik - Marciniak - dokument usunięty Milena Schramm 2018-05-18 14:20:45
Ogłoszenie o zamówieniu Nr 6/1RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018 Marek Szymański 2018-05-18 13:16:28
"Gdzie drwa rąbią tam konie w galopie", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na: "Realizację zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach" Marek Szymański 2018-05-18 13:15:03
Marek Szymański 2018-05-18 08:34:14
- dokument usunięty Marek Szymański 2018-05-18 08:34:01
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownej ocenie ofert Marek Szymański 2018-05-17 07:55:32
Unieważnienie rozstrzygnięcia ogłoszenia o zamówieniu Nr 4/1RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018 Marek Szymański 2018-05-14 13:22:01
Unieważnienie rozstrzygnięcia ogłoszenia o zamówieniu Nr 4/1RPZP.08.06.00-32-K017/17/2018 Marek Szymański 2018-05-14 13:21:30
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji tecchnicznej w celu ujawnienia ewidencji gruntów i budynków zmian związanych z wyznaczeniem lini podstawowej morza terytorialnego. Milena Schramm 2018-05-11 14:48:07
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji tecchnicznej w celu ujawnienia ewidencji gruntów i budynków zmian związanych z wyznaczeniem lini podstawowej morza terytorialnego. Milena Schramm 2018-05-11 14:47:28
Wydział Geodezji i Kartografii Milena Schramm 2018-05-11 14:46:10
Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach. Milena Schramm 2018-05-11 10:33:31
Adrianna Wróbel Milena Schramm 2018-05-11 10:12:12
Julia Kamińska Milena Schramm 2018-05-11 10:08:40
Informacja o zgłoszeniach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, pkt 2b i pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - 2018 rok Monika Kiersztyn 2018-05-09 13:05:35
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze pośrednika pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim. Milena Schramm 2018-05-08 15:26:00