Przetargi Skarbu Państwa

Nazwa Termin składania ofert Rodzaj zamówienia: Wartość zamówienia

wykazy części nieruchomości Skarbu Państwa z dnia 7 czerwca 2022 r. przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, dot. części działki nr 66/5 o pow. 0,0050 ha, obr. Ostromice, gm. Wolin

wykazy części nieruchomości Skarbu Państwa z dnia 7 czerwca 2022 r. przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na okres: 3 lat, dot. części działki nr 66/5 o pow. 0,0040 ha, obr. Ostromice, gm. Wolin

wykazy części nieruchomości Skarbu Państwa z dnia 7 czerwca 2022 r. przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na okres: 3 lat, dot. części działki nr 114 o pow. 0,0032 ha, obr. 5 m. Kamień Pomorski

wykazy części nieruchomości Skarbu Państwa z dnia 7 czerwca 2022 r. przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na okres:3 lat, kolejny raz na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, dot. części działki nr 611/21 o pow. 0,0033 ha, obr. 2 miasta

wykazy części nieruchomości Skarbu Państwa z dnia 7 czerwca 2022 r. przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na okres: 3 lat, kolejny raz na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, dot. części działki nr 197/2 o pow. 0,0030 ha, obr. Kukułowo

wykazy części nieruchomości Skarbu Państwa z dnia 7 czerwca 2022 r. przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na okres:jednego roku, dot. części działki nr 61/3 o pow. 0,0099 ha w obr. Karnocice, gm. Wolin

wykazy części nieruchomości Skarbu Państwa z dnia 7 czerwca 2022 r. przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, dotyczącej części działek nr 1/3 o pow. 0,0045 ha i i 115/3 o pow. 0,0040 ha, obr. 0005 m. Kamień Pomorski

wykazy części nieruchomości Skarbu Państwa z dnia 7 czerwca 2022 r. przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na okres: 3 lat, dotyczącej działki nr 189/6 o pow. 0,0230 ha z obrębu Wrzosowo, gm. Kamień Pomorski.

Ogłoszenie o pierwszym ustnym ograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - działka 97, obr. Szumiąca, gm. Kamień Pomorski.

Ogłoszenie o pierwszym ustnym ograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - działka 99, obr. Szumiąca, gm. Kamień Pomorski.