Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 10 600 000,00 zł z podziałem na 2 zadania

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Przetarg 2010-07-09 11:35:54 130,1KB
2 ogA_oszenie.pdf 2010-07-14 11:24:38 149,6KB
3 Zmiana_ogloszenia.pdf 2010-07-26 15:23:13 89,2KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.tif Po terminie otwarcia ofert 2010-07-14 11:27:02 3,2MB 550 razy
2 zaA__nr_1_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-07-14 11:27:34 20KB 525 razy
3 zaA_._nr_2_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-07-14 11:27:47 13,5KB 518 razy
4 zaA_._nr_3_do_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-07-14 11:28:00 13,5KB 506 razy
5 Szczegolowe_sprawozdania_Rb-27_S_i_Rb-28_S_za_2008_rok..pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-09 12:49:47 11,3MB 71 razy
6 Szczegolowe_sprawozdania_Rb-27_S_i_Rb-28_S_za_2009_rok..pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-09 12:51:43 11,1MB 74 razy
7 Szczegolowe_sprawozdania_Rb-27_S_i_Rb-28_S_za_II_kwartal_2010_roku..pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-09 12:51:43 10,9MB 69 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 1._ZaA_wiadczenie_o_numerze_identyfikacyjnym_REGON.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-07-23 13:44:24 205,3KB
2 2._Statut_Powiatu..zip Po terminie otwarcia ofert 2010-07-23 13:52:07 5,6MB
3 3._UchwaA_y_Rady_Powiatu_w_sprawie_wyboru_starosty,_wicestarosty_oraz_powoA_ania_skarbnika.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-07-23 13:56:04 310,3KB
4 4._Wykaz_instytucji_powiA_zanych_kapitaA_owo_i_organizacyjnie_z_Powiatem.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-07-23 13:56:47 297,6KB
5 5._Wykaz_instytucji,_w_ktA_rych_Powiat_korzysta_z_kredytA_w_i-lub_poA_yczek.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-07-23 13:57:14 208,8KB
6 6._Rb-Z_kwartalne_sprawozdanie_Powiatu_o_stanie_zobowiA_zaA__wg_tytuA_A_w_dA_uA_nych_oraz_porA_czeA__i_gwarancji_za_II_kwartaA__2010_rok..zip Po terminie otwarcia ofert 2010-07-23 13:58:05 508,6KB
7 7._UchwaA_a_Nr_XXIX-172-2010_Rady_Powiatu_w_sprawie_rozpatrzenia_sprawozdania_z_wykonania_budA_etu_Powiatu_za_2008_rok..zip Po terminie otwarcia ofert 2010-07-23 14:22:46 603,1KB
8 8._UchwaA_a_Nr_XXXV-206-2010_Rady_Powiatu_w_sprawie_rozpatrzenia_sprawozdania_z_wykonania_budA_etu_Powiatu_za_2009_rok..zip Po terminie otwarcia ofert 2010-07-23 14:25:26 619,7KB
9 9._Sprawozdania_za_II_kwartaA__2010_roku-_Rb-NDS,_Rb-27S,_Rb-28S,_Rb-N..zip Po terminie otwarcia ofert 2010-07-23 14:28:21 1,7MB
10 10._UchwaA_a_Nr_XXXIV-199-2009_Rady_Powiatu_w_Kamieniu_Pomorskim_z_dnia_22_grudnia_2009_r._w_sprawie_uchwalenia_budA_etu_Powiatu_KamieA_skiego_na_2010_rok..zip Po terminie otwarcia ofert 2010-07-23 14:36:27 727,5KB
11 11._Prognoza_A_A_cznej_kwoty_dA_ugu_publicznego_Powiatu_KamieA_skiego_na_lata_2010-2020..zip Po terminie otwarcia ofert 2010-07-23 14:37:21 543,6KB
12 13._UchwaA_a_Nr_CXXXII-360-2009_SkA_adu_OrzekajA_cego_RIO_w_Szczecinie_z_dnia_7_grudnia_2009_r._w_sprawie_wydania_opinii_o_prawidA_owoA_ci_prognozy_kwoty_dA_ugu_publicznego_na_2010_rok..zip Po terminie otwarcia ofert 2010-07-23 14:39:11 476,3KB
13 14._UchwaA_a_Nr_XXII-65-2009_SkA_adu_OrzekajA_cego_RIO_w_Szczecinie_w_sprawie_wydania_opinii_dotyczA_cej_sprawozdania_z_wykonania_budA_etu_za_2008_rok.z_dnia_6_kwietnia.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-07-23 14:40:28 594,5KB
14 15._UchwaA_a_Nr_V-8-2010_SkA_adu_OrzekajA_cego_RIO_w_Szczecinie_w_sprawie_wydania_opinii_dotyczA_cej_sprawozdania_z_wykonania_budA_etu_za_2009_rok..zip Po terminie otwarcia ofert 2010-07-23 14:41:43 631,3KB
15 16._UchwaA_a_Nr_LXXIV-203-2010_SkA_adu_OrzekajA_cego_RIO_w_Szczecinie_w_sprawie_wydania_opinii_o_moA_liwoA_ci_spA_aty_kredytu_zaciA_gniA_tego_w_wysokoA_ci_10_600_00_zA_..zip Po terminie otwarcia ofert 2010-07-23 14:42:55 705,3KB
16 17._UchwaA_a_Nr_XXXVIII-221-2010_Rady_Powiatu_z_dnia_21_czerwca_2010_roku_w_sprawie_zaciA_gniA_cia_kredytu_dA_ugoterminowego..zip Po terminie otwarcia ofert 2010-07-23 14:43:56 601,7KB
17 18._Struktura_dochodA_w_Powiatu_wg_stanu_na_31.12.2009_r.,_30.06.2010_r._i_31.12.2010_r..zip Po terminie otwarcia ofert 2010-07-23 14:44:21 115,9KB
18 19._UchwaA_a_Nr_XXI-173-2001_Rady_Powiatu_z_dnia_28_grudnia_2001_roku_w_sprawie_likwidacji_SPZZOZ_w_Kamieniu_Pomorskim..zip Po terminie otwarcia ofert 2010-07-23 14:45:33 715,2KB
19 20._UchwaA_a_Nr_XVI-92-2007_Rady_Powiatu_w_sprawie_zmiany_UchwaA_y_Nr_XXI-173-2001_w_sprawie_likwidacji_SPZZOZ_w_Kamieniu_Pomorskim..zip Po terminie otwarcia ofert 2010-07-23 14:46:13 306,8KB
20 21._Rb-Z_kwartalne_sprawozdanie_o_stanie_zobowiA_zaA__wg_tytuA_A_w_dA_uA_nych_oraz_porA_czeA__i_gwarancji_SPZZOZ_w_likwidacji_w_Kamieniu_Pomorskim_za_II_kwartaA__2010_roku..zip Po terminie otwarcia ofert 2010-07-23 14:46:55 352,7KB
21 22._WyjaA_nienia_do_siwz.tif Po terminie otwarcia ofert 2010-07-23 15:12:40 235,1KB
22 Informacja_finansowa_dot._spA_aty_kredytu_w_kwocie_10_600_000_PLN_przewidzianego_do_spA_aty_na_lata_2011-2025.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-27 15:28:31 1,1MB
23 Informacja_o_stanie_mienia_komunalnego_Powiatu_KamieA_skiego..pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-27 15:30:32 2,0MB
24 Wyjasnienia_do_przetargu.tif Po terminie otwarcia ofert 2010-07-28 09:19:18 79,5KB
25 12._UchwaA_a_Nr_CXXXII-360-2009_SkA_adu_OrzekajA_cego_RIO_w_Szczecinie_w_sprawie_wydania_opinii_o_prawidA_owoA_ci_prognozy_kwoty_dA_ugu_publiczengo..pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-28 13:58:01 945,3KB
26 Sprawozdania_Rb-NDS,_Rb-27S,_Rb-28S,_Rb-N,_Rb-Z_za_2008_rok..pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-28 14:00:49 3,2MB
27 Sprawozdania_Rb-NDS,_Rb-27,_Rb-28S,_Rb-N_i_Rb-Z_za_2009_rok..pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-28 14:03:45 3,1MB
28 Wyjasnienia_do_siwz.tif Po terminie otwarcia ofert 2010-07-29 12:02:03 32,6KB
29 12A.UchwaA_a_nr_CXXXVIII-410-209.tif Po terminie otwarcia ofert 2010-08-05 10:20:21 134,3KB
30 Odpowiedzi_na_zapytania.tif Po terminie otwarcia ofert 2010-08-05 14:55:56 103,3KB
31 Dotyczy_zaciA_gniecia_kredytu_dlugoterminowego_na_10600000_zA_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-09 14:52:50 91KB
32 wyjaA_nienie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-10 10:58:55 31,1KB
33 wyjasnienia_swiz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-16 13:40:24 25,1KB
34 przetarg_nieograniczony.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-18 08:57:12 22,0KB
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania.pdf 2010-08-25 13:57:08 141,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Sokół 09-07-2010 11:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Byczkowska 09-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Sokół 25-08-2010 13:57