Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o zgłoszeniach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, pkt 2b i pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - 2020 rok

Informacja o zgłoszeniach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, pkt 2b i pkt 19a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

pkt 1a - wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
pkt 2b - wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
pkt 19a - sieci : elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie większe niż 1kV, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, telekomunikacyjne, gazowe o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;

Lp.

Znak sprawy

Imię i nazwisko
lub nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu
 

Data wpływu
zgłoszenia

Sposób
rozstrzygnięcia
i uwagi

1. Boś.6743.3.001.2020 Piotr Janowski Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami działki nr 192/15 192/16 192/17 192/18 192/19 192/20 192/21 192/22 192/23 192/24 192/25 192/26 192/27 192/28 192/29 192/30 192/31 192/32 192/33 192/34 192/35 192/36 192/37 192/38 192/39 192/40 192/41 192/42 192/43 192/44 192/45 192/46 obręb Zastań gmina Wolin 08.01.2020 r.

nałożono obowiązek uzupełnienia zgłoszenia
Wniesiono sprzeciw 12.02.2020 r

2. Boś.6743.3.002.2020 Cezariusz Rybicki Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 123/2 obręb Ciesław jednostka ewidencyjna gmina Świerzno KOB I kubatura 561 m3 17.01.2020 r. w dniu 28.01.2020 r. wydano potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia bez sprzeciwu
3. Boś.6743.3.003.2020 Sylwia Kowalewska-Matysiak Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 208/23 i 208/24 obręb Łuskowo jednostka ewidencyjna gmina Wolin KOB I kubatura 667 m3 27.01.2020 r. zgłoszenie wycofano w dniu 05.02.2020 r.
4. Boś.6743.3.004.2020 Gmina Wolin, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Przebudowa ulicy Owocowej w Wolinie” działki nr 233/1, 218/4, 218/18, 234, 245/4 (ul. Owocowa) 16/2 (ul. Słowiańska) obręb 003 miasto Wolin

29.01.2020 r.

Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 20.02.2020 r.
5. Boś.6743.3.005.2020 Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 z dwoma przyłączami gazowymi dn 25 PE RC 100 SDR 11 o ciśnieniu do 0,5 MPa Wrzosowo 34B, 34C, 34D, 34E działki nr 279, 351, 291, 290 obręb Wrzosowo jednostka ewidencyjna gmina Kamień Pomorski 29.01.2020 r. Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 20.02.2020 r.
6. Boś.6743.3.006.2020 Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE w m. Międzywodzie ul. Radosna działka nr 302/70 obręb Międzywodzie jednostka ewidencyjna gmina Dziwnów L=83 m 4.02.2020 r. Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 26.02.2020 r.
7. Boś.6743.3.007.2020 Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 z przyłączem gazowym dn 25 PE RC 100 SDR 11 o ciśnieniu do 0,5 MPa l=53 m l=1,90 m działki nr 240/48 i 349/19 obręb 0002 Dziwnów 5.02.2020 r. Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 27.02.2020 r.
8. Boś.6743.3.008.2020 Augustyn Brasuń Budowa sieci wodociągowej PE de 90 mm i przyłączy wodociągowych PE de 32 mm na działkach nr 116, obr. Chynowo( w zakresie sieci) i nr 110/1, 110/2, 110/3, 110/4, 110/5 ( w zakresie przyłączy) obr. Chynowo jednostka ewidencyjna gm. Wolin. 11.02.2020 r. Zgłoszenie wycofano 24.02.2020 r.
9. Boś.6743.3.009.2020 Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE wraz z przyłączem gazowym średniego ciśnienia dn 25 PE w działkach nr 906, 843/166 obręb Dziwnów 20.02.2020 r. Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 13.03.2020 r.
10. Boś.6743.3.010.2020 Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 125/63PE - gazyfikacja miejscowości Kłęby gmina Golczewo działka nr 285/3, 257/1, 285/4, 22/13, 311, 284/1, 317/4, 47 obręb Kłęby jednostka ewidencyjna gmina Golczewo 27.02.2020 r. Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 20.03.2020
11. Boś.6743.3.011.2020 Antoni Kozłowski Rozbudowa nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 141/2 obręb Dziwnówek jednostka ewidencyjna gmina Dziwnów 19.03.2020 r. zgłoszenie wycofano w dniu 27.03.2020 r.
12. Boś.6743.3.012.2020 Dariusz Chmura

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego parterowego na działkach nr 265, 264 obręb Wrzosowo jednostka ewidencyjna gmina Kamień Pomorski

2.04.2020 r. Zgłoszenie wycofano 8.04.2020 r.
13. Boś.6743.3.013.2020 ART Capital Spółka z o.o. Spółka Komandytowa Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w związku z likwidacją kolizji ww. sieci działki nr 15, 16, 126 obręb Międzywodzie gmina Dziwnów 29.04.2020 r. Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 20.05.2020 r.
14. Boś.6743.3.014.2020 Piotr Puchała Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami działki nr 874/124 i 874/62, 874/134, 874/93 przyłącza 874/71, 874/72, 874/73, 874/74, 874/75, 874/76, 874/77, 874/78, 874/79, 874/84, 874/85, 874/86, 874/87, 874/88, 874/89, 874/90, 874/91, 874/92, 874/114, 874/115, 874/116, 874/117, 874/118, 874/119, 874/120, 874/121, 874/122, 874/123, 874/125, 874/126, 874/127, 874/128, 874/129, 874/130, 874/131, 874/132, 874/133, 874/135, 874/136, obr. 0002 Dziwnów 05.05.2020 r. Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 26.05.2020 r.
15. Boś.6743.3.015.2020 Joanna Rucińska Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 57/3 obręb 0006 jednostka ewidencyjna miasto Kamień Pomorski KOB I kubatura 723 m3 06.05.2020 r. Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 27.05.2020 r.
16. Boś.6743.3.016.2020 Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 90PE z przyłączem gazu średniego ciśnienia DN 63PE RC w m. Kępica działki nr 21, 14/1 obręb Kępica gmina Świerzno KOB XXVI 14.05.2020 r. Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 05.06.2020 r.
17. Boś.6743.3.017.2020 Michał Edward Białas Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 223/14 obręb Wisełka jednostka ewidencyjna gmina Wolin 15.05.2020 r. Zgłoszenie wycofano 21.05.2020 r.
18. Boś.6743.3.018.2020 Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 z dwoma przyłączami gazowymi dn 25 PE RC 100 SDR 11 o ciśnieniu do 0,5 MPa działka nr 906, 843/170, 843/133, 843/132 Dziwnów 19.05.2020 r. Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 10.06.2020 r.
19. Boś.6743.3.019.2020 Mirosława Bachman Budowa sieci wodociągowej w działce nr 165/6 obręb Wrzosowo jednostka ewidencyjna gmina Kamień Pomorski 21.05.2020 r.  
20. Boś.6743.3.020.2020 Krzysztof Urbański Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 126/32 obręb 0005 miasto Kamień Pomorski 21.05.2020 r. Zgłoszenie wycofano 04.06.2020 r.
21. Boś.6743.3.021.2020 Danuta Omelańska Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 86/34 Grabowo gmina Kamień Pomorski KOB I 22.05.2020 r. Organ nie wniósł sprzeciwu do dnia 12.06.2020 r.
22. Boś.6743.3.022.2020 Enea Operator Spółka z o.o. Rozbiórka i budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz przebudowa sieci kablowych 15 i 0,4 kV działka nr 894/2 obręb Dziwnów 03.06.2020 r.  
23. Boś.6743.3.023.2020 Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 z przyłaczem gazowym dn 25 PE RC 100 SDR 11 o ciśnieniu do 0,5 MPa działki nr 382/58 ul. Bukowa oraz działka przyłączana 382/36 obręb 0005 Golczewo 15.06.2020 r.  
24. Boś.6743.3.024.2020 Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia o średnicy 63mm wykonanego z rur PE w drodze na działce nr 105 z przyłączem o średnicy dn 25 mm PE, do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 128/4 Koniewo gmina Wolin

15.06.2020 r.

 
25. Boś.6743.3.025.2020 Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa) dn 63PE przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie w m. Dziwnów działka nr 870 i 534/2 obręb 0002 Dziwnów 18.06.2020 r. Przekazano do Wojewody Zachodniopomorskiego
26. Boś.6743.3.026.2020 Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa) dn 63 PE przy ulicy Osiedle Słoneczne w m. Dziwnówek działki nr 143/9 , 141/47 Dziwnówek

2.07.2020 r.

 
27.          
28.          
29.          
30.          
           

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kiersztyn 03-01-2020 10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Monika Kiersztyn 03-01-2020 10:27