Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 44/202/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/31/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 stycznia 2015 roku. 2016-02-02 12:36
dokument Uchwała Nr 44/201/2015 Zarząduy Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach. 2016-02-02 11:47
dokument Uchwała Nr 44/200/2015 Zarządu Powiatu w KamieniuPomorskim z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie odwołania Pana Roberta Leszczyńskiego ze stanowiska Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach. 2016-02-02 11:45
dokument Uchwałą Nr 44/199/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia Gminie Kamień Pomorski zgody na dysponowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład dróg powiatowych: ulic Władysława Jagiełły, Plac Katedralny, Gryfitów, Basztowej,oraz Strzeleckiej położonych w Kamieniu Pomorskim. 2016-02-02 11:44
dokument Uchwała Nr 44/198/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 grudnia w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. Budowa drogi ul. Westerplatte w Międzywodziu Gmina Dziwnów. 2016-02-02 11:27
dokument Uchwała Nr 44/197/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 grudnia w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok. 2016-02-02 11:26
dokument Uchwała Nr 43/196/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia w sprawie umorzenia nalezności pieniężnych Powiatu Kamieńskiego. 2016-02-02 11:24
dokument Uchwała Nr 43/195/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Kamieńskiego. 2016-02-02 11:23
dokument Uchwała Nr 43/194/2015 w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok. 2016-02-02 11:21
dokument Uchwała Nr 42/193/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 2016-02-02 11:30
dokument Uchwała Nr 42/192/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok. 2016-02-02 11:19
dokument Uchwała Nr 41/191/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna opałowego. 2015-12-15 15:07
dokument Uchwała Nr 41/190/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie rostrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego Powiatu Kamieńskiego pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego" 2015-12-15 15:05
dokument Uchwała Nr 41/189/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zaopiniowania propozycji dotyczącej zaliczenia dróg na terenie miasta Kamień Pomorski do kategorii dróg gminnych. 2015-12-15 15:01
dokument Uchwała Nr 41/188/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok. 2015-12-15 14:58
dokument Uchwała Nr 40/187/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok. 2015-12-03 11:24
dokument Uchwała Nr 39/186/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 30/167/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 września 2015 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. ?Budowa drogi gminnej, ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie, łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką Nr 106?. 2015-12-03 11:24
dokument Uchwała Nr 39/185/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/95/2015 Zarządu Powiatu z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wysokości udzielanej dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych, działających na terenie powiatu kamieńskiego. 2015-12-03 11:23
dokument Uchwała Nr 39/184/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego Powiatu Kamieńskiego pn. ?Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego?. 2015-12-03 11:23
dokument Uchwała Nr 39/183/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok. 2015-12-03 11:21
dokument Uchwala Nr 37/182/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia piątego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Lubinie, Gmina Międzyzdroje, Powiat Kamieński. 2015-11-10 13:45
dokument Uchwałą Nr 37/181/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015. 2015-11-10 13:44
dokument Uchwała Nr 35/180/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego Powiatu Kamieńskiego o nazwie Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. 2015-11-10 13:42
dokument Uchwała Nr 35/179/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 października 2015 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok. 2015-11-10 13:40
dokument Uchwała Nr 34/178/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo ? Wychowawczych w Wisełce. 2015-10-26 14:23
dokument Uchwała Nr 34/177/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 października 2015 roku w sprawie wyrażenia Gminie Kamień Pomorski zgody na dysponowanie gruntem nieruchomości wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1022Z Łukęcin ? Strzeżewo, położonych w Strzeżewku na cele budowlane, w formie umowy użyczenia. 2015-10-26 14:23
dokument Uchwała Nr 34/176/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 października 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Kamieniu Pomorskim, Gmina Kamień Pomorski, przeznaczonej do najmu. 2015-10-26 14:22
dokument Uchwała Nr 34/175/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 października 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Chojnackiemu osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Zarządzanie Projektami ?MEGA? Andrzej Chojnacki. 2015-10-26 14:21
dokument Uchwała Nr 34/174/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 października 2015 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok. 2015-10-26 14:21
dokument Uchwała Nr 33/173/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 7 października 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 2015-10-26 14:20
dokument Uchwała Nr 33/172/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 7 października 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa. 2015-10-26 14:19
dokument Uchwała Nr 33/171/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 7 października 2015 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok. 2015-10-26 14:18
dokument Uchwała Nr 32/170/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 1 października 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Kowalskiej - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim do reprezentacji Powiatu Kamieńskiego w sprawach związanych z udzieleniem Powiatowi Kamieńskiemu dofinansowania na realizację projektu pn. ?Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamieńskim (I)?, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Celu Tematycznego 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Osi I Osoby młode na rynku pracy Priorytet inwestycyjny 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy województwa Zachodniopomorskiego), Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020). 2015-10-13 14:56
dokument Uchwała Nr 32/169/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 1 października 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Kowalskiej - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim do reprezentacji Powiatu Kamieńskiego w sprawach związanych z udzieleniem Powiatowi Kamieńskiemu dofinansowania na realizację projektu pn. ?Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamieńskim?, współfinansowanego 0z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VI Rynek Pracy, Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014-2020. 2015-10-13 14:56
dokument Uchwała Nr 32/168/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 1 października 2015 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok. 2015-10-13 14:55
dokument Uchwała Nr 30/167/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 września 2015 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. ?Budowa drogi gminnej, ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie, łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką Nr 106?. 2015-10-13 14:54
dokument Uchwała Nr 30/166/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 września 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego. 2015-10-13 14:53
dokument Uchwała Nr 30/165/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 września 2015 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok. 2015-10-13 14:53
dokument Uchwała Nr 30/164/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/95/2015 Zarządu Powiatu z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wysokości udzielanej dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych, działających na terenie Powiatu Kamieńskiego. 2015-10-13 14:50
dokument Uchwała Nr 29/163/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 9 września 2015 roku w sprawie zaopiniowania projektu Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim w sprawie nadania nazwy dla ronda w Kamieniu Pomorskim. 2015-09-14 14:38
dokument Uchwała Nr 29/162/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 9 września 2015 roku w sprawie rozłożenia na raty pozostałych do spłaty należności pieniężnych Powiatu Kamieńskiego przypadająch od dłużnika. 2015-09-14 14:36
dokument Uchwała Nr 29/161/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 9 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki w Borucinie Gmina Kamień Pomorski z przeznaczeniem na regulację przebiegu drogi powiatowej nr 1021Z Borucin - Świniec - Jatki. 2015-09-14 14:33
dokument Uchwała Nr 29/160/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 9 września 2015 roku w sprawie ogłoszenia czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż neruchomości położonych w Lubinie,Gmina Międzyzdroje Powiat Kamieński. 2015-09-14 14:29
dokument Uchwała Nr 29/159/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 9 września 2015 roku w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamieniu Pomorskim,Gmina Kamień Pomorski. 2015-09-14 14:27
dokument Uchwała Nr 29/158/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 9 września 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. 2015-09-14 14:21
dokument Uchwała Nr 28/157/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia p.o. Dyrektora Domu Wczasów Dziecięch w Międzyzdrojach. 2015-09-04 10:41
dokument Uchwała Nr 28/156/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie na likwidację oraz sprzedaż środka trwałego. 2015-09-04 10:37
dokument Uchwała Nr 28/155/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie wydania opini dotyczącej inwestycji drogowej pn."Budowa drogi w miejscowości Kłęby Gmina Golczewo". 2015-09-04 10:34
dokument Uchwała Nr 28/154/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości stnowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Kamieniu Pomorskim Gmina Kamień Pomorski, przeznaczonej do najmu. 2015-09-04 10:31
dokument Uchwała Nr 28/153/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Kamieniu Pomorskim infomacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego za pierwsze półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na dzień 30.06.2015 roku. 2015-09-04 10:26
dokument Uchwała Nr 28/152/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok. 2015-09-04 10:20
dokument Uchwała Nr 27/151/2015 Zarządu Powiatu z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamieńskim (I)" 2015-08-19 08:37
dokument Uchwała Nr 27/150/2015 Zarządu Powiatu z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamieńskim" 2015-08-19 08:36
dokument Uchwała Nr 27/149/2015 Zarządu Powiatu z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kamieńskiego 2015-08-19 08:35
dokument Uchwała Nr 27/148/2015 Zarządu Powiatu z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego położonej w Kamieniu Pomorskim Gmina Kamień Pomorski, przeznaczonej do najmu 2015-08-19 08:35
dokument Uchwała Nr 27/147/2015 Zarządu Powiatu z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Kamieniu Pomorskim Gmina Kamień Pomorski przeznaczonej do najmu 2015-08-19 08:34
dokument Uchwała Nr 27/146/2015 Zarządu Powiatu z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016" 2015-08-19 08:34
dokument Uchwała Nr 26/145/2015 Zarządu Powiatu z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Kamieniu Pomorskim Gmina Kamień Pomorski, przeznaczonej do dzierżawy z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2015-08-19 08:33
dokument Uchwała Nr 26/144/2015 Zarządu Powiatu z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok 2015-08-19 08:32
dokument Uchwała Nr 25/143/2015 Zarządu Powiatu z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2015-07-29 14:08
dokument Uchwała Nr 25/142/2015 Zarządu Powiatu z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2015-07-29 14:08
dokument Uchwała Nr 25/141/2015 Zarządu Powiatu z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2015-07-29 14:07
dokument Uchwała Nr 25/140/2015 Zarządu Powiatu z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2015-07-29 14:06
dokument Uchwała Nr 25/139/2015 Zarządu Powiatu z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2015-07-29 14:06
dokument Uchwała Nr 25/138/2015 Zarządu Powiatu z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 150/470/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 października 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wisełce. 2015-07-29 14:05
dokument Uchwała Nr 25/137/2015 Zarządu Powiatu z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie zaopiniowania pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 4100Z kategorii drogi powiatowej w części stanowiącej działkę Nr 5/2 obręb Rzęśnica. 2015-07-29 14:05
dokument Uchwała Nr 25/136/2015 Zarządu Powiatu z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie zaopiniowania pozbawienia odcinka drogi powiatowej Nr 4100Z kategorii drogi powiatowej w części stanowiącej działkę Nr 5/3 obręb Rzęśnica oraz odcinka drogi powiatowej nr 4101Z w części stanowiącej działki o numerach 213, 391, 387/5 obręb Załom, gmina Goleniów. 2015-07-29 14:04
dokument Uchwała Nr 25/135/2015 Zarządu Powiatu z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok. 2015-07-29 14:03
dokument Uchwała Nr 24/134/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 2.07.2015r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim do składania oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. 2015-07-14 13:33
dokument Uchwała Nr 24/133/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 2.07.2015r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim do składania oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. 2015-07-14 13:31
dokument Uchwała Nr 24/132/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 2.07.2015r. w sprawie wyrażenia Gminie Kamień Pomorski zgody na dysponowanie gruntem nieruchomości wchodzącej w skład dróg powiatowych położonych w Kamieniu Pomorskim na cele budowlane, w formie umowy użyczenia. 2015-07-14 13:30
dokument Uchwała Nr 24/131/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 2.07.2015r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kamieniu Pomorskim, Gmina Kamień Pomorski. 2015-07-14 13:29
dokument Uchwała Nr 24/130/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 2.07.2015r. w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Lubinie, Gmina Międzyzdroje, Powiat Kamieński. 2015-07-14 13:28
dokument Uchwała Nr 23/129/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. 2015-07-03 12:56
dokument Uchwała Nr 23/128/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. 2015-07-03 12:55
dokument Uchwała Nr 23/127/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Kamieńskiego na lata 2016 - 2022. 2015-07-03 12:54
dokument Uchwała Nr 23/126/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego położonej w Wolinie Gmina Wolin przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2015-07-03 12:53
dokument Uchwała Nr 23/125/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych Powiatu Kamieńskiego przypadających od dłużnika. 2015-07-03 12:52
dokument Uchwała Nr 23/124/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok 2015-07-03 12:50
dokument Uchwała Nr 23/123/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7a, 72-400 Kamień Pomorski 2015-07-03 12:49
dokument Uchwała Nr 21/122/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości po łożonych w Borucinie Gmina Kamień Pomorski. 2015-06-23 12:40
dokument Uchwała Nr 21/121/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pojazdu marki DAEWOO Lanos stanowiącego majątek Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Wisełce. 2015-06-23 12:38
dokument Uchwała Nr 21/120/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 150/469/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 października 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Lubinie. 2015-06-23 12:39
dokument Uchwała Nr 21/119/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 150/470/2013 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 października 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wisełce 2015-06-23 12:38
dokument Uchwała Nr 21/118/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok. 2015-06-23 12:38
dokument Uchwała Nr 20/117/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok. 2015-06-09 10:48
dokument Uchwała Nr 19/116/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok. 2015-06-08 14:42
dokument Uchwała Nr 19/115/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych Powiatu Kamieńskiego przypadających od dłużnika. 2015-06-08 14:41
dokument Uchwała Nr 19/114/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii drogi gminnej. 2015-06-08 14:38
dokument Uchwała Nr 19/113/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia Gminie Golczewo zgody na dysponowanie gruntem działki Nr 670 wchodzącej w skład drogi powiatowej położonej w Golczewie na cele budowlane w formie umowy użyczenia. 2015-06-08 14:39
dokument Uchwała Nr 18/112/2015 Zarządu Powiatu z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Kamieniu Pomorskim Gmina Kamień Pomorski, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-05-25 13:34
dokument Uchwała Nr 18/111/2015 Zarządu Powiatu z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zaopiniowania pozbawienia ulic zlokalizowanych na terenie miasta Goleniów kategorii dróg powiatowych. 2015-05-25 13:32
dokument Uchwała Nr 17/110/2015 Zarządu Powiatu z dnia 07 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Lubinie, Gmina Międzyzdroje Powiat Kamieński 2015-05-25 13:31
dokument Uchwała Nr 17/109/2015 Zarządu Powiatu z dnia 07 maja 2015 roku w sprawie dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim za 2014 rok 2015-05-25 13:29
dokument Uchwała Nr 17/108/2015 Zarządu Powiatu z dnia 07 maja 2015 roku w sprawie dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie za 2014 rok. 2015-05-25 13:25
dokument Uchwała Nr 16/107/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 4/61/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 stycznia 2015 roku. 2015-05-05 10:00
dokument Uchwała Nr 16/106/2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok. 2015-05-05 11:40
dokument Uchwała Nr 14/105/2015 Zarządu Powiatu w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok 2015-04-15 12:51
dokument Uchwała Nr 14/104/2015 Zarządu Powiatu w sparawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, położonej w Wolinie przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2015-04-15 12:49
dokument Uchwała Nr 14/103/2015 Zarządu Powiatu w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych Powiatu Kamieńskiego przypadających od dłużnika, Pani Ireny Jurewicz 2015-04-15 12:46
dokument Uchwała Nr 14/102/2015 Zarzadu Powiatu w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2015-04-15 12:42
dokument Uchwała Nr 13/101/2015 Zarządu Powiatu w sprawie powierznia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach do chwili powrotu z urlopu bezpłatnego Pana Roberta Leszczyńskeigo Dyrektora Placówki 2015-04-15 12:27
dokument Uchwała Nr 13/100/2015 Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego 2015-04-15 12:21
dokument Uchwała Nr 13/99/2015 Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Krystynie Kłosowskiej Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim 2015-04-15 12:18
dokument Uchwała Nr 12/98/2015 Zarządu Powiatu w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok 2015-04-15 12:16
dokument Uchwła Nr 11/97/2015 Zarządu Powiatu w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego położónej w Kamieniu Pomorskim przeznaczonej do najmu z przeznaczeniem na prowadzenie prosektorium 2015-03-27 14:02
dokument Uchwała Nr 11/96/2015 Zarządu Powiatu w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego położonej w Kamieniu Pomorskim przeznaczonej do najmu 2015-03-27 14:00
dokument Uchwała Nr 11/95/2015 Zarządu Powiatu w sprawie wysokości udzielanej w 2015 roku dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych 2015-03-27 13:59
dokument Uchwała Nr 11/94/2015 Zarządu Powiatu w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok 2015-03-27 13:59
dokument Uchwała Nr 10/93/2015 Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim - Pani Grażynie Och 2015-03-20 09:14
dokument Uchwała Nr 10/92/2015 Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim, Grażynie Och 2015-03-20 09:13
dokument Uchwała Nr 10/91/2015 Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie, Krystynie Wadeckiej do zawarcia porozumienia 2015-03-20 09:12
dokument Uchwała Nr 10/90/2015 Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim 2015-03-20 09:10
dokument Uchwała Nr 10/89/2015 Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kamieńskiego 2015-03-20 09:09
dokument Uchwała Nr 9/88/2015 Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim, Panu Marcinowi Kwiatkowskiemu 2015-03-20 09:06
dokument Uchwała Nr 9/87/2015 Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok 2015-03-20 09:05
dokument Uchwała Nr 8/86/2015 Zarządu Powiatu z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji w sprawie lokalu mieszkalnego przeznaczonego do najmu stanowiącego właśność Powiatu Kamieńskiego, położonego w Kamieniu Pomorskim Gmina Kamień Pomorski 2015-03-20 09:03
dokument Uchwała Nr 8/85/2015 Zarządu Powiatu z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przydzielenia na rzecz wnioskodawców lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Nowoprojektowanej 1 w Kamieniu Pomorskim Gmina Kamień Pomorski stanowiącego własność Powiatu Kamieńskiego 2015-03-20 09:01
dokument Uchwała Nr 8/84/2015 Zarządu Powiatu z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia Gminie Kamień Pomorski zgody na dysponowanie gruntem nieruchomości wchodzącej w skład dróg powiatowych położonych w Kamieniu Pomorskim na cele budowlane, w formie umowy użyczenia 2015-03-20 08:59
dokument Uchwała Nr 8/83/2015 Zarządu Powiatu z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok 2015-03-20 08:56
dokument Uchwała Nr 8/82/2015 Zarządu Powiatu z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim 2015-03-20 08:54
dokument Uchwała Nr 8/81/2015 Zarządu Powiatu z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form dokształcania objętych dofinansowaniem w 2015 roku 2015-03-20 08:54
dokument Uchwała Nr 8/80/2015 Zarządu Powiatu z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim - Pani Grażynie Och 2015-03-20 08:54
dokument Uchwała Nr 7-79-2015 Zarządu Powiatu z dnia 17 lutego 201r roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie, Pani Annie Jarząb 2015-03-09 12:48
dokument Uchwała Nr 6-78-2015 Zarządu Powiatu z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim, Panu Marcinowi Kwiatkowskiemu 2015-03-09 12:48
dokument Uchwała Nr 6-77-2015 Zarządu Powiatu z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok 2015-03-09 12:48
dokument Uchwała Nr 5-76-2015 Zarządu Powiatu z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 89-246-2009 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim 2015-03-09 12:47
dokument Uchwała Nr 5-75-2015 Zarządu Powiatu z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 79-213-2009 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim 2015-03-09 12:47
dokument Uchwała Nr 5-74-2015 Zarządu Powiatu z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Krystynie Kłosowskiej Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim 2015-03-09 12:46
dokument Uchwała Nr 5-73-2015 Zarządu Powiatu z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia PAni Krystynie Kłosowskiej Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim 2015-03-09 12:46
dokument Uchwała Nr 5-72-2015 Zarządu Powiatu z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Krystynie Kłosowskiej Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorkim 2015-03-09 12:45
dokument Uchwała Nr 5-71-2015 Zarządu Powiatu z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Krystynie Kłosowskiej Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim 2015-03-09 12:43
dokument Uchwała Nr 5-70-2015 Zarządu Powiatu z dnia 04 lutego 2015 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Krystynie Kłosowskiej Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim 2015-03-09 12:42
dokument Uchwała Nr 5-69-2015 Zarządu Powiatu z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Krystynie Kłosowskiej Dyrektorowi Powiatowego Urzeęu Pracy w Kamieniu Pomorskim 2015-03-09 12:41
dokument Uchwała Nr 5-68-2015 Zarządu Powiatu z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie upoważnienia Pani Krystynie Kłosowskiej Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim 2015-03-09 12:39
dokument Uchwała Nr 5-67-2015 Zarządu Powiatu z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Krystynie Kłosowskiej Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim 2015-03-09 12:38
dokument Uchwała Nr 5-66-2015 Zarządu Powiatu z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Wisełce 2015-03-09 12:37
dokument Uchwała Nr 5-65-2015 Zarządu Powiatu z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 2015-03-09 12:37
dokument Uchwała Nr 5-64-2015 Zarządu Powiatu z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2015-03-09 12:36
dokument Uchwała Nr 5-63-2015 Zarządu Powiatu z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Lubinie, Gmina Międzyzdroje Powiat Kamieński 2015-03-09 12:36
dokument Uchwała Nr 5-62-2015 Zarządu Powiatu z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu 2015-02-20 10:16
dokument Uchwała Nr 4-61-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego 2015-02-20 10:15
dokument Uchwała Nr 4-60-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia dla Enea Operator Sp z o o zgody na dysponowanie gruntem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego na cele b 2015-02-20 10:14
dokument Uchwała Nr 4-59-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za 1m powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Powiatu Kamieńskiego 2015-02-20 10:13
dokument Uchwała Nr 4-58-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 43-127-2008 z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ZSP w Kamieniu Pomorskim 2015-02-20 10:11
dokument Uchwała Nr 4-57-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o nieruchomości stanowiącej w udziale własność Powiatu Kamieńskiego położonej w Lubinie 2015-02-20 10:09
dokument Uchwała Nr 4-56-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 141-437-2010 z dnia 14 września 2010 roku 2015-02-20 10:09
dokument Uchwała Nr 4-55-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 84-1492004 Zarządu Powiatu z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora ZSP w Wolinie 2015-02-20 10:08
dokument Uchwała Nr 4-54-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchyelnia Uchwały Nr 84-153-2004 Zarządu Powiatu z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora PPP w Wolinie 2015-02-19 13:38
dokument Uchwała Nr 4-53-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 84-155-2004 Zarządu Powiatu z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora SOSW 2015-02-19 13:37
dokument Uchwała Nr 4-52-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 142-452-2013 Zarządu Powiatu z dnia 21 sieprnia 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego 2015-02-19 13:36
dokument Uchwała Nr 4-51-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 85-229-2009 Zarządu Powiatu z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora ZSP w Wolinie 2015-02-19 13:36
dokument Uchwała Nr 4-50-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 140-441-2013 Zarządu Powiatu z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Placówek 2015-02-19 13:35
dokument Uchwała Nr 4-49-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwąły Nr 18-40-2011 Zarządu Powiatu z dnia 4 maja 2011 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora PUP 2015-02-19 13:34
dokument Uchwała Nr 4-48-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 18-42-2011 Zarządu Powiatu z dnia 4 maja 2011 w sprawie upoważnienia Dyrektora PUP 2015-02-19 13:33
dokument Uchwała Nr 4-47-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 18-41-2011 Zarządu Powiatu z dnia 4 majaj 2011 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora PUP 2015-02-19 13:33
dokument Uchwała Nr 4-46-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 36-102-2011 Zarządu Powiatu z dnia 15 września 2011 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora PUP 2015-02-19 13:32
dokument Uchwała Nr 4-45-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 38-104-2011 Zarządu Powiatu z dnia 28 września 2011 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora PUP 2015-02-19 13:32
dokument Uchwała Nr 4-44-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 38-105-2011 Zarządu Powiatu z dnia 28 września 2011 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora PUP 2015-02-19 13:31
dokument Uchwała Nr 4-43-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 41-115-2011 Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2011 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora PUP 2015-02-19 13:30
dokument Uchwała Nr 4-42-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 48-131-2011 Zarządu Powiatu z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora PUP 2015-02-19 13:30
dokument Uchwała Nr 4-41-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 73-184-2012 Zarządu Powiatu z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora PUP w Kamieniu Pomorskim 2015-02-19 13:29
dokument Uchwała Nr 4-40-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 73-185-2012 Zarządu Powiatu z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora PUP 2015-02-19 13:29
dokument Uchwała Nr 4-39-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 116-331-2012 Zarządu Powiatu z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2015-02-19 13:28
dokument Uchwała Nr 4-38-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 109-224-2004 Zarządu Powiatu z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa PUP 2015-02-19 13:27
dokument Uchwała Nr 4-37-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 200-592-2014 Zarządu Powiatu z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi PUP 2015-02-19 13:27
dokument Uchwała Nr 4-36-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 180-526-2014 Zarządu Powiatu z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-02-19 13:26
dokument Uchwała Nr 4-35-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 200-593-2014 Zarządu Powiatu z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2015-02-19 13:24
dokument Uchwała Nr 4-34-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 97-271-2009 Zarządu Powiatu z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora ZDP w Kamieniu Pomorskim 2015-02-19 13:23
dokument Uchwała Nr 4-33-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 97-272-2009 Zarządu Powiatu z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie upoważnienia pracownika ZDP 2015-02-19 13:23
dokument Uchwała nr 4-32-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 128-380-2013 Zarządu Powiatu z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-02-19 13:22
dokument Uchwała Nr 4-31-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 128-382-2013 Zarządu Powiatu z dnia 10 kwiuetnia 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-02-19 13:04
dokument Uchwała Nr 4-30-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 128-383-2013 Zarządu Powiatu z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-02-19 13:02
dokument Uchwała Nr 4-29-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 128-387-2013 Zarządu Powiatu z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-02-19 13:01
dokument Uchwała Nr 4-28-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 128-386-2013 Zarządu Powiatu z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-02-19 13:01
dokument Uchwała nr 4-27-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwąły Nr 128-385-2013 Zarządu Powiatu z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-02-19 13:00
dokument Uchwała Nr 4-26-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 128-384-2013 Zarządu Powiatu z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-02-19 12:59
dokument Uchwała Nr 4-25-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 128-381-2013 Zarządu Powiatu z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-02-19 12:57
dokument Uchwała Nr 4-24-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 128-379-2013 Zarządu Powiatu z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-02-19 12:56
dokument Uchwała Nr 4-23-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 128-388-2013 Zarządu Powiatu z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-02-19 12:56
dokument Uchwała Nr 4-22-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 128-389-2013 Zarządu Powiatu z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-02-19 12:55
dokument Uchwała Nr 4-21-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 128-390-2013 Zarządu Powiatu z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-02-19 12:55
dokument Uchwała Nr 4-20-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 143-454-2013 Zarządu Powiatu z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2015-02-19 12:54
dokument Uchwała Nr 4-19-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 131-404-2013 Zarządu Pwoiatu z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2015-02-19 12:54
dokument Uchwała Nr 4-18-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 123-359-2013 Zarządu Powiatu z dnia 20 lutego 2013 roku 2015-02-19 12:53
dokument Uchwała Nr 4-17-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 198-589-2014 Zarządu Powiatu z dnia 29 października 2014 roku 2015-02-19 12:51
dokument Uchwała Nr 4-16-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchyelnia Uchwały Nr 54-992003 Zarządu Powiatu w Kameiniu Pomorskim z dnia 5 grudnia 2003 roku 2015-02-19 12:51
dokument Uchwała Nr 4-15-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 73-183-2012 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 kwietnia 2012 roku 2015-02-19 12:50
dokument Uchwała Nr 4-14-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim do reprezentowania Powiatu Kamieńskiego 2015-02-19 12:50
dokument Uchwała Nr 4-13-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 150-464-2010 Zarządu Powiatu z dnia 23 listopada 2010 roku 2015-02-19 12:49
dokument Uchwała Nr 4-12-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 141-435-2010 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 września 2010 roku 2015-02-19 12:48
dokument Uchwała Nr 4-11-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 45-123-2011 Zarządu Powiatu z dnia 9 listopada 2011 roku 2015-02-19 12:47
dokument Uchwała Nr 4-10-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwąły Nr 196-583-2014 Zarządu Powiatu z dnia 22 października 2014 roku 2015-02-19 12:46
dokument Uchwała Nr 4-9-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 121-355-2013 Zarządu Powiatu z dnia 31 stycznia 2013 roku 2015-02-19 12:44
dokument Uchwała Nr 4-8-2015 Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Wojciechowi Sobolewskiemu 2015-02-19 11:45
dokument Uchwała Nr 4-7-2015 Zarządu pwoiatu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa P. Zygmuntowi Sobolewskiemu 2015-02-19 11:43
dokument Uchwała Nr 4-6-2015 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2015-02-19 11:42
dokument Uchwała Nr 3/5/2015 w sprawie wyznaczenia Delegacji do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2015-02-09 11:23
dokument Uchwała Nr 3/4/2015 w sprawie wytypowania dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu do Komisji Inwentaryzacyjnej 2015-02-09 11:21