Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Rejestr uchwał Rady Powiatu - KATALOG -
Uchwała nr XII/69/2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Kamieńskiego, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Kamieńskiego oraz trybu i zakresu prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 2016-01-18 11:18
Uchwała nr XII/68/2015 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kamieńskiego na rok 2016. 2016-01-18 11:17
Uchwała Nr XII/67/2015 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2016-2025. 2016-01-18 11:16
Uchwała nr XII/66/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2016. 2016-01-18 11:15
Uchwała nr XII/65/2015 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. 2016-01-18 11:14
Uchwała Nr XII/64/2015 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok. 2016-01-18 11:12
Uchwała Nr XII/63/2015 w sprawie wyboru Członka zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim. 2016-01-18 11:08
Uchwała nr XII/62/2015 w sprawie odwołania Członka Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim. 2016-01-18 11:08
Uchwała Nr XII/61/2015 w sprawie wyboru Wicestarosty Kamieńskiego. 2016-01-18 11:07
Uchwała Nr XII/60/2015 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim oraz zmiany uchwały Nr VII/27/2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wyboru pozostałych Członków Komisji Rewizyjnej. 2016-01-18 11:07
Uchwała Nr XII/59/2015 w sprawie odwołania Wicestarosty Kamieńskiego. 2016-01-18 11:05
Uchwała Nr XI/58/2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Kamieński zadań z zakresu administracji rządowj. 2015-11-19 10:07
Uchwałą Nr XI/57/2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego. 2015-11-19 10:06
Uchwała Nr XI/56/2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016" 2015-11-19 10:03
Uchwała Nr XI/55/2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/25/2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskim na 2015 rok finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2015-11-19 09:59
Uchwała Nr XI/54/2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie skargi na działania p.o. Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach. 2015-11-19 09:55
Uchwała Nr X/53/2015 Rdy Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 2 października 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/16/2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2015-2027. 2015-10-07 14:08
Uchwała Nr X/52/2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 2 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Nr V/15/2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2015. 2015-10-07 14:05
Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 17 września 2015 roku w sprawie skargi na działanie Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Wisełce. 2015-09-22 13:56
Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 17 września 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały IV/10/2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyborów składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu. 2015-09-22 13:52
Uchwała Nr IX/49/2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 17 września 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/25/2015 Rady Powiatu W Kamieniu Pomorskim z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskim na 2015 rok finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2015-09-22 13:49
Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 17 września 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/187/2013 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kamieńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kamieński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 2015-09-22 13:44
Uchwała Nr IX/47/2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 17 września 2015 roku w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Kamieńskiego. 2015-09-22 15:17
Uchwała Nr IX/46/2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 17 września 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/16/2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2015-2027. 2015-09-22 13:37
Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 17 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok oraz zmiany uchway Nr V/15/2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2015. 2015-09-22 13:31
Rozstrzygnięcia Nadzorcze. - KATALOG -
Uchwała Nr VIII/44/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie skargi na działanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. 2015-06-29 12:20
Uchwała Nr VIII/43/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/10/2014 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 grudnia 204 roku w sprawie wyborów składów osobowych Komisji stałych Rady Powiatu. 2015-06-29 12:15
Uchwała Nr VIII/42/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 70/2 położonej w obrębie nr 3 m. Wolin Gmina Wolin. 2015-06-29 12:12
Uchwała Nr VIII/41/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach. 2015-06-29 12:08
Uchwała Nr VIII/40/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim za 2014 rok. 2015-07-17 10:47
Uchwała Nr VIII/39/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 20141 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok. 2015-06-29 12:03
Uchwała Nr VIII/38/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały V/16/2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowj Powiatu Kamieńskiego na lata 2015-2027. 2015-06-29 11:56
Uchwała Nr VIII/37/2015 z dnia 19 czerwca 2015 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok oraz zmiany uchwały V/15/2015 Rady Powiatu Kamieńskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2015. 2015-06-29 11:45
Uchwała Nr VII/36/2015 z dnia 30-03-2015 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Kamieńskim na lata 2015 - 2017 2015-04-10 11:31
Uchwała Nr VII/35/2015 z dnia 30-03-2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 109-4 położonej w obrębie 3 m. Wolin Gmina Wolin 2015-04-10 11:30
Uchwała Nr VII/34/2015 z dnia 30-03-2015 w sprawie skargi na działalność Dyrektopra ZSP w Wolinie 2015-04-10 11:30
Uchwała Nr VII/33/2015 z dnia 30-03-2015 w sprawie skargi na działalność Dyrektora PCPR w Kamieniu Pomorskim 2015-04-10 11:29
Uchwała Nr VII/32/2015 z dnia 30-03-2015 w sprawie skargi na działalność Dyrektora PUP w Kamieniu Pomorskim 2015-04-10 11:27
Uchwała Nr VII/31/2015 z dnia 30-03-2015 w sprawie poparcia apelu Miasta Śinoujście do Przezesa Rady Ministrów dotyczącego budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin - Świonujście 2015-04-10 11:24
Uchwała Nr VII/30/2015 z dnia 30-03-2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr V-19-2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22-01-2015 w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu 2015-04-10 11:23
Uchwała Nr VII/29/2015 z dnia 30-03-2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV-10-2014 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru składów osowbowych Komisji Stałych Rady Powiatu 2015-04-10 11:19
Uchwała Nr VII/28/2015 z dnia 30-03-2015 w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Stałych Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim 2015-04-10 11:19
Uchwała Nr VII/27/2015 z dnia 30-03-2015 w sprawie wyboru pozostałych Członków Komisji Rewizyjnej 2015-04-10 11:18
Uchwała nr VII/26/2015 z dnia 30-03-2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2015-04-10 11:17
Uchwała Nr VII/25/2015 z dnia 30-03-2015 w sprawie przyjęcia zadań narzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskim na 2015 rok finansowanych ze środków PFRON 2015-04-10 11:10
Uchwała Nr VII/24/2015 z dnia 30-03-2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr V-16-2015 z dnia 22-01-2015 w sprawie uchwalenia zmiany wpf na lata 2015 - 2027 2015-04-10 11:06
Uchwała Nr VII/23/2015 z dnia 30-03-2015 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2015 rok oraz zmiany Uchwały Nr V-15-2015 z dnia 22-01-2015 2015-04-10 11:02
Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 26 marca 2015r. 2015-03-31 12:40
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 2015-04-10 11:01
Uchwała Nr VI-22-2015 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim 2015-03-03 13:36
Uchwała Nr VI-21-2015 z dnia 24-02-2015 w sprawie przyjęcia rezygnacji ze stanowiska Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim 2015-03-03 13:35
Uchwała Nr VI-20-2015 z dnia 24-02-2015 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim 2015-03-03 13:33
Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 17-02-2015r. 2015-04-13 13:43
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w okręgu wyborczym Nr 1 2015-02-17 10:29
Uchwała Nr V/19/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2015-02-05 15:17
Uchwała Nr V/18/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim do wykonywania czynności zlecenia podróży służbowych Przewodniczącemu Rady Powiatu 2015-02-05 15:16
Uchwała Nr V/17/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym udziału w działce nr 168/14 położonej w Lubinie Gmina Międzyzdroje 2015-02-05 15:13
Uchwała Nr V/16/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2015-2027 2015-02-05 15:12
Uchwała Nr V/15/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2015 2015-02-05 15:10
Uchwała Nr V/14/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim 2015-02-05 15:09
Uchwała Nr V/13/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim 2015-02-05 14:55
Uchwała Nr V/12/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim 2015-02-05 14:53
Uchwała Nr V/11/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji ze stanowiska Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim 2015-02-05 14:52