Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.62.1.2015.AB z dnia 19 października 2015 roku w sprawie powołąnia doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych. 2016-01-19 14:17
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.75.2015.AB z dnia 28.12.2015 roku w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na "Świadczenie obsługi prawnej oraz zastępstwo procesowe dla Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim na okres do 31.12.2016 r." 2015-12-31 11:53
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.74.2015.TŻ z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji do przeprowadzania czynności związanych z końcowym odbiorem robót na inwestycjach pn.:Remont placówek opiekuńczo - wychowawczych w Wisełce i Lubinie - zadania nr 1 - remont placówki opiekuńczo - wychowawczej w Wisełce" oraz "Remont placówek opiekuńczo - wychowawczych w Wisełce i Lubinie - zadanie nr 2 - remont placówki opiekuńczo wychowawczej w Lubinie". 2015-12-31 11:49
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.73.2015.ET z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenie inwentaryzacji składników mienia ruchomego i innych środkó majątkowych dzierżawionych prze EMC Instytut Medyczny S.A., Wrocław na nieruchomości położonej w Kamieniu Pomorskim przy ul. Szpitalnej 10. 2015-12-31 11:07
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.72.2015.AIJ z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie likwidacji pojazdu,który na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu stał się własnością Powiatu Kamieńskiego. 2015-12-31 10:43
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.71.2015. DSz z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawiepowołania doraźnej komisji do rozstrzygnięvia zapytania ofertowego na wykonanie zadania "usuwanie pojazdó z dróg" na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 2015-12-31 10:40
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.70.2015.MK z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie:obciążenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa służebnością przesyłu Na podstawie art. 11 ust.1 w związku z art. 13 ust.1 oraz art.23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.,poz. 1774 ze zm.), art.305(1), art.305(3) i art.305(4) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz.93 z późn. zm.) 2015-12-31 11:20
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.69.2015.ET z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej okresowej. 2015-11-25 12:32
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.68.2015.AIJ z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie likwidacji pojazdu, który na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu stał się własnością Powiatu Kamieńskiego. 2015-11-12 11:39
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.67.2015.AIJ z dnia 6 listopda 2015 roku w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności nabytych w drodze orzeczeń sądowych pojazdów i wskazania sposobu ich zagospodarowania. 2015-11-09 10:05
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.66.2015. AIJ z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or. ASK.0135-243/A/2010 Starosty Kamieńskiego z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie powołania członków komisji przyjmującej bądź przekazującej środka trwałego w postaci nieruchomości. 2015-10-27 13:55
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.65.2015.ADC z dnia 26 października 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.120.15.2011.ADC Starosty Kamieńskiego z dnia 29 kwietnia 2011 r. określajacego wysokość stawek czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego. 2015-10-27 13:47
dokument Zarządzenie Starosty amieńskiego Nr Or.120.64.2015.DSz z dnia 26 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji do opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (zwanego planem transportowym) w zakresie lini komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich. 2015-10-27 13:44
dokument Zarządzenie Starosty Kameńskiego Nr Or.120.63.120.ADC z dnia 22 października 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2015-10-26 14:34
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.62.2015.AG z dnia 15 października 2015 roku w sprawie zmiany instrukcji kancelaryjnej w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2015-10-16 11:34
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.61.2015.ZK z dnia 12 października 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu wewnętrznego Wydziału Geodezji i Kartografii w Kamieniu Pomorskim. 2015-10-13 15:01
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.60.2015.AM z dnia 9 października w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2015-10-09 11:09
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.59.2015.AM z dnia 7 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2015-10-09 11:10
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.58.2015.TŻ z dnia 18 września 2015 roku w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2015-09-24 13:34
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.57.2015.AZ z dnia 18 września 2015 roku w sprawie utworzenia Formacji Obrony Cywilnej do Zadań Specjalnych - Powiatowego Ośrodka Analiz Danych i Alarmowania w Kamieniu Pomorskim. 2015-09-24 13:27
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.56.2015 AZ z dnia 18 września 2015 roku w sprawie utworzenia Formacji Obrony Cywilnej do Zadań Specjalnych - Powiatowego Ośrodka analiz Laboratoryjnych w Kamieniu Pomorskim. 2015-09-24 13:22
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.55.2015.AZ z dnia 18 września 2015 roku w sprawie utworzenia Formacji Obrony Cywilnej do Zadań Ogólnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim. 2015-09-24 13:17
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.54.2015.MK z dnia 17 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa. 2015-09-17 13:07
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.53.2015.AM z dnia 17 wreśnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Geodezji Kartografii w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2015-09-17 13:04
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.or.120.52.2015.MK z dnia 9 września 2015 roku w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta i Gminy Kamień Pomorski oraz Gminy Świerzno określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia. 2015-09-11 14:15
dokument Zarządenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.51.2015.OK z dnia 7 września 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr Or.120.64.2014.OK Starosty Kamieńskiego z dnia 27 października 2014 roku w sprawie ndania Regulaminu wewnętrznego Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2015-09-08 10:49
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.50.2015.AM z dnia 7 września 2015 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych powiatu kamieńskiego. 2015-09-08 08:38
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr. Or. 120.49.2015.AM z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Starostwa powiatowego w Kamieniu Pomorskim. 2015-09-08 08:30
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr. Or.120.48.2015.ET z dnia 07 września 2015 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Kamieńskiego na rok 2016. 2015-09-17 13:05
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.47.2015.TŻ z dnia 11 sierpnia 2015 w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych. 2015-08-12 11:47
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.46.2015. TŻ z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych. 2015-08-12 11:44
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.45.2015.MB z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania komisji inwetaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury. 2015-08-12 11:40
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.44.2015 TŻ z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania komisji do spraw zamówień publicznych. 2015-08-06 11:47
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or,120.43.2015.TŻ. z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych. 2015-07-23 08:42
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.42.2015.AZ z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie wykonywnia zadań w ochronie zdrowia na potrzeby obronne państwa. 2015-07-22 08:59
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr. Or.120.41.2015.TŻ z dnia 03 lipca 2015 r. w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych. 2015-07-03 11:14
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr. Or.120.40.2015.AM z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu rozstrzygnięcia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. 2015-06-23 11:18
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.39.2015.BK z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawi zmiany Zarządzenia Starosty Kamieńskiego Nr. Or. 120.59.2013 BK. z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji ds. wydzielania i brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Starostwa powiatowego w Kamieniu Pomorskim. 2015-06-23 11:14
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr.Or.120.38.2015.AIJ z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie likwidacji pojazdu, który na podstawie orzeczenia sądu stał się własnością Powiatu Kamieńskiego. 2015-06-17 09:51
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or. 120.37.2015.ADC z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania pretargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2015-06-10 08:43
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.36.2015.MB z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kamieniu Pomorskim. 2015-06-09 12:09
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.35.2015.TŻ z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych. 2015-06-09 11:36
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.34.2015.ZK z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu wewnętrznego Wydziału Geodezji i Kartografii w Kamieniu Pomorskim. 2015-06-09 11:34
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or. 120.33.2015.MS z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu "Lokata na jutro", współfinansowanego ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 "podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego". 2015-06-09 11:30
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or. 120.32.2015.MS z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu "Lokata na jutro", współfinansowanego ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 "podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego". 2015-06-09 11:28
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or. 120.31.2015.MS z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu "Lokata na jutro", współfinansowanego ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 "podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego". 2015-06-09 11:04
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.30.2015.ET z dnia 11.05.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or. 120.6.2014.ET Starosty Kamieńskiego z dnia 28.01.2014 r. w sprawie określenia zasad budowy kont analitycznych do projektu "Lokata na jutro" 2015-05-18 11:02
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.29.2015.AM z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2015-05-11 13:36
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or. 120.28.2015. DSz z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim. 2015-05-06 10:44
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.27.2015.AIJ z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie likwidacji pojazdów, które na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu stały się własnością Powiatu Kamieńskiego. 2015-05-06 10:05
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego NR Or.120.26.2015.ADC w sprawie zmiany zarządzenia Starosty Kamieńskiego NR Or.120.34.2014.ADC z dnia 280 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2015-05-06 09:52
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.25.2015.DSz z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim 2015-04-23 11:33
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.24.2015.KG z 9 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania dopłaty do dokształcania nauczycieli powiatowych samorządowych jednostek oświatowych 2015-04-23 11:31
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.23.2015.AZ z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Kamieńskiego Nr Or.9.2015.AZ z dnia 26 stycznia 2015 r. o Składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2015-04-23 11:28
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.22.2015.AG z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta za 2014 rok 2015-04-23 11:23
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.20.2015.MS z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem rozstrzygnięcia zapytań ofertowych w związku z realizacją projektu "Lokata na jutro", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa Zawodowego" 2015-04-21 15:08
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.19/1.2015.OK z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim na 2015 rok 2015-04-21 15:02
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.19.2015.KG z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji ds. przyznawania dopłaty do dokształcania nauczycieli Powiatowych Samorządowych Jednostek Oświatowych 2015-04-21 14:58
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.18.2015.MK z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie: obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Gminy Wolin, Gminy Dziwnów, Gminy Kamień Pomorski, Gminy Golczewo określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia. 2015-04-21 14:49
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.17.2015.KK z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kamieniu Pomorskim 2015-04-21 14:24
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.16.2015.AB z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim 2015-04-21 14:17
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.15.2015.AIJ z dnia 14 lutego 2015 roku w sprawie likwidacji pojazdów, które na podstawie prawomocnego postanowienia sądu stały sie własnością Powiatu Kamieńskiego. 2015-04-21 14:05
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.14.2015.AB z dnia 09 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania Mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w 2015 r. 2015-04-21 13:57
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.13.2015.AZ w sprawie wprowadzenia do użytku planu obrony cywilnej Powiatu Kamieńskiego 2015-04-21 13:52
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.12.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych 2015-02-03 08:56
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.11.2015.MS z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Starosty Kamieńskiego NR Or.120.76.2014.MS z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem rozstrzygnięcia zapytań ofertowych w związku z realizacją projektu "Najlepszy w zawodzie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" 2015-02-03 08:55
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.10.2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kamieniu Pomorskim 2015-02-03 08:50
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.9.2015.AZ z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2015-02-03 08:48
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.8.2015.TŻ z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych 2015-02-03 08:46
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.7.2015.MS z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu "Lokata na jutro", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szklonictwa zawodowego" 2015-02-03 08:45
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.6.2015.IS z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny dokumentacji niearchiwalnej przejętej po zakończeniu likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Heliodora Święcickiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Kamieniu Pomorskim 2015-02-03 08:43
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.5.2015.IS z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr Or.120.31.AIJ Starosty Kamieńskiego z dnia 11 października 2012 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia aukcji na sprzedaż składników majątku ruchomego, stanowiącego własność Powiatu Kamieńskiego nabytego w trybie art. 130a ust. 10 ustawy o ruchu drogowym 2015-02-03 08:27
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.4.2015.IS z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany zarzązenia nr Or.120.24.2013.AZ Starosty Kamieńskiego z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim 2015-02-03 08:23
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.3.2015.IS z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie powiatu kamieńskiego na 2015 rok 2015-02-03 08:21
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.2.2015.IS z dnia 08 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Infomacji Niejawnych 2015-02-03 08:19
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.1.2015.TŻ z dnia 07 stycznia 2015 r. w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych 2015-02-03 08:17