Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Kontrola dotycząca sposobu przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków. 2015-06-10 09:47
dokument Informacja pokontrolna z wizyty monitoringowej projektu "Lokata na jutro", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 2014-11-13 14:23
dokument Kontrola projektu "Lokata na jutro", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-11-06 14:18
dokument Kontrola dotycząca wykonywania przez Starostę zadań podlegających nadzorowi wojewody pod względem legalności, wymienionych w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów 2014-09-03 11:11
dokument Kontrola dotycząca archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim 2014-09-03 11:06
dokument Kontrola projektu "Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-09-03 11:03
dokument Kontrola dotycząca przestrzegania przepisów prawa pracy w zakresie nawiązywania stosunków pracy w kontrolowanej jednostce 2014-09-03 10:56
dokument Kontrola dotycząca prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego 2014-09-03 10:52
dokument Kontrola dotycząca sposobu realizacji zadań własnych powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 2014-09-03 10:43
dokument Kontrola dotycząca dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, w roku 2013, zadania nr 15/NPPDL/2012, pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3038Z (0088Z) - ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim - etap II" realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie zadania z budżetu państwa nr 15/NPPDL/2013, z dnia 15 lipca 2013 r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 04 grudnia 2013 r. 2014-09-03 10:36
dokument Kontrola dotycząca dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, w roku 2012, zadania nr 21/NPPDL/2011, pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0088Z - ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim - etap I" realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie zadania z budżetu państwa nr 21/NPPDL/2012, z dnia 10 lipca 2012 r. 2014-09-03 10:31