Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2004

 

 

 

Sprawozdanie

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Kamieńskiego

za 2004 rok.

 

 

 

           

                        Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Kamieńskiego powołana została Zarządzeniem Starosty Kamieńskiego nr 16/II/2003, z dnia 21 marca 2003 roku. Podstawą powołania „Komisji” była ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku art. 38 a. W roku 2004 odbyły się dwa posiedzenia Komisji w terminach 28.01.2004 i 14.06.2004 roku. Posiedzenia zostały udokumentowane w stosownych protokółach z przebiegu prac Komisji.

            W roku sprawozdawczym wystąpiły zmiany w składzie Komisji, a spowodowane były one zmianami personalnymi w instytucjach wchodzących w skład komisji (art. 38 a, pkt 4, ppkt 4). Jednocześnie w celu poszerzenia zakresu działalności, jak i zintensyfikowania działań Komisji w jej skład powołany został przedstawiciel Pogotowia Ratunkowego.

            Zgodnie z zapisami ustawy w ramach swoich kompetencji Komisja podjęła inicjatywy mające na celu zmniejszenie zagrożeń porządku publicznego oraz zwiększenie bezpieczeństwa obywateli Powiatu Kamieńskiego zarówno na poziomie najbliższego otoczenia, jak i społeczności lokalnej.

            W trakcie posiedzeń Komisji, dokonano analiz danych statystycznych za rok 2003 prezentowanych przez przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Zostały określone priorytety i kierunki działania na rok 2004, mające na celu niwelowanie zjawisk negatywnych, a w szczególności nasilającego się problemu narkotyków wśród młodzieży oraz przestępczości nieletnich. W ramach przeciwdziałania tego ostatniego podjęto inicjatywę opracowania Powiatowego programu walki z przestępczością wśród nieletnich.

            Ciągłej modernizacji i analizie podlegał „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie kamieńskim na lata 2002 – 2005”, który dostosowywany był do specyfiki położenia, jak również pod kątem przeciwdziałania najczęściej występującym zdarzeniom i zagrożeniom.

            Członkowie Komisji szczególną uwagę skupili na okresie letnim oraz bezpieczeństwie obywateli w trakcie wypoczynku. Komisja wystąpiła do rad gmin nadmorskich (Dziwnów, Międzyzdroje) z propozycją zakupu wideoradarów dla Straży Gminnych, które to pozwoliły by skutecznie eliminować wykroczenia w ruchu drogowym w warunkach nasilonego ruchu turystycznego. Wystąpiono również z wnioskiem do burmistrzów wspomnianych gmin o czytelne oznaczenie dojazdów do plaż, które pozwoli na szybkie i sprawne dotarcie służb ratowniczych do miejsc ewentualnego zagrożenia utratą zdrowia lub życia. Dokonano także analizy przygotowania organów powołanych do realizacji zadań i wypracowała zasady współpracy z Policją, administracja wojskową i strażami w celu poprawy bezpieczeństwa obywateli Powiatu i osób wypoczywających.

            Zgodnie z wytycznymi dokonano również aktualizacji rocznego planu zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych Powiatu Kamieńskiego na rok 2005.

            W ramach swojej pracy Komisja podjęła szereg inicjatyw, których wymiernym rezultatem stały się przedsięwzięcia umożliwiające podjęcie działań profilaktycznych w stosunku do grup zagrożenia patologicznego. Na wniosek Komisji zostały przeznaczone fundusze i podpisane porozumienie pomiędzy Starostwem Kamieńskim a Uniwersytetem Szczecińskim na przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Powiatu Kamieńskiego. Wyniki badań pozwolą wytyczyć właściwe kierunki oraz sposoby działań profilaktycznych w sferach najbardziej zagrożonych oraz dokonać analizy dotychczasowej działalności zapewniającej bezpieczeństwo i porządek publiczny w  Powiecie Kamieńskim. Wynikiem powyższego porozumienia było opracowanie materiału empirycznego wykonanego przez  Katedrę Komunikacji Społecznej i Zachowań Rynkowych Uniwersytetu Szczecińskiego, zawartości opracowania będzie przedmiotem analizy na kolejnych posiedzeniach Komisji.

           

           

 

Kamień Pomorski, dn. 19.01.2005 r.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Sokół 27-11-2007 10:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 27-11-2007 10:30