Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o poborze w roku 2006

 

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o poborze
w roku 2006

 

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416) i rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2006 r. (Dz. U. Nr 236, poz. 2505) informuje się, że  pobór na terenie kraju przeprowadzony zostanie w okresie od dnia 06 lutego do 28 kwietnia 2005 r.

 

1.Obowiązkowi zgłoszenia się do poboru podlegają mężczyźni urodzeni w roku 1987,    a także mężczyźni urodzeni w latach 1982 - 1986, którzy dotychczas nie stawali do poboru.

2.Do poboru wzywa się także mężczyzn, którzy ukończyli 18 lat i zgłosili się ochotniczo do odbycia zasadniczej służby wojskowej.

3.Do stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi wzywa się:

·      poborowych urodzonych w latach 1982-1986, uznanych ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru,

·      poborowych, którzy złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej.

4.Do poboru wzywa się również kobiety urodzone w latach 1978-1988, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, które w roku szkolnym 2005/2006 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych.

5.Do poboru wzywa się również kobiety urodzone w latach 1978 - 1988, będące studentkami wyższych szkół morskich, które złożą pisemny wniosek do wójta, burmistrza, (prezydenta miasta) o wezwanie do poboru.

6.Pobór dla osób zamieszkałych na terenie Powiatu Kamieńskiego zostanie przeprowadzony  w okresie od 6 marca do 30 marca oprócz dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy. Powiatowa Komisja Lekarska będzie pracować w lokalu budynek Starostwa, ul. Wolińska 7 w Kamieniu Pomorskim.

7.Poborowi zgłaszający się do poboru po raz pierwszy powinni przedstawić komisji: dowód osobisty, posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy), dokumenty stwierdzające wykształcenie lub pobieranie nauki, potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych.

8.Spełnienie obowiązku stawienia się do poboru oznacza zgłoszenie się poborowego w określonym terminie i miejscu przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.

9.W razie zmiany miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego  ponad 2 miesiące, poborowy obowiązany jest zgłosić się do właściwego wójta  lub burmistrza (prezydenta miasta), który  wyznaczy mu termin i miejsce stawienia się do poboru.

10.Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do poboru. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia od obowiązku stawienia się do poboru, w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

11.Osoby, które nie stawią się do poboru przed wójtem lub burmistrzem 9 prezydentem miasta) powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień  w określonym terminie i miejscu bez usprawiedliwienia albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, zgodnie z art. 224 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

12.W razie niestawienia się do poboru bez uzasadnionej przyczyny wójt, burmistrz (prezydent miasta) na wniosek przewodniczącego komisji lekarskiej lub wojskowego  komendanta uzupełnień nakłada na osobę grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie poborowego przez Policję do komisji, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

               WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

             ROBERT KRUPOWICZ

 

Szczecin, dnia 23 stycznia 2006 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Sokół 27-11-2007 10:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 27-11-2007 10:28