herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Wynik postępowania dotyczy zapytania ofertowego. 2015-08-03 11:08
wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów dla działki stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego - KATALOG -
Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej do pomieszczeń biurowych i gospodarczych Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim ul. Nowoprojektowana 1 - KATALOG -
Zapytanie ofertowe - wycena nieruchomości położonych w Lubinie Gmina Międzyzdroje - KATALOG -
Wykonanie operatu szacunkowego - zapytanie ofertowe - KATALOG -
Zapytanie ofertowe - wykonanie operatu dla nieruchomości Skarbu Państwa - KATALOG -
Zapytanie ofertowe - wykonanie operatu dla nieruchomości Skarbu Państwa - KATALOG -
Zapytanie ofertowe - wykonanie operatu szacunkowego - KATALOG -
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz nowego centralnego ogrzewania w budynku Zarządu Dróg Powiatowych oraz w lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Nowoprojektowanej 1 w Kamieniu Pomorskim wraz z montażem dwóch pieców gazowych - KATALOG -
Zapytanie ofertowe - KATALOG -
Zapytanie ofertowe - wykonanie operatu szacunkowego - KATALOG -
wynik postępowania dotyczy zapytania ofertowego z dnia 13.10.2014 - KATALOG -
Wykonanie remontu mostu na rzece Wołczenicy w ciągu drogi Skarbu Państwa, obręb Stawno, gmina Kamień Pomorski - KATALOG -
Zapytanie ofertowe 2014-10-13 07:55
Zapytanie ofertowe - wycena działki nr 109/4 o powierzchni 0,0130 ha położonej przy ul. Mostowej w Wolinie obręb 3 Gmina Wolin - KATALOG -
Zapytanie o cenę na wykonanie operatów sazcunkowych - KATALOG -
Zaproszenie do składania ofert 2014-09-24 16:30
zaproszenie do składania ofert - KATALOG -
wynik postępowania - KATALOG -
Zapytanie o cenę na wykonanie operatów sazcunkowych - KATALOG -
Wycena nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kamieńskiego - KATALOG -
Wznowienie granic działki drogowej - KATALOG -
Wykonanie wstępnego projektu podziału - KATALOG -
Zapytanie o cenę na wykonanie operatów szacunkowych - KATALOG -
Zapytanie o cenę na wykonanie operatów szacunkowych - KATALOG -
Wznowienie granic nieruchomości drogowej - KATALOG -
Wycena nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kamieńskiego przeznaczonych do sprzedaży - KATALOG -
Wykonanie wstępnego projektu podziału - KATALOG -
Zapytanie o cenę na wykonanie operatów szacunkowych 2014-08-28 13:03
Zapytanie o cenę na wykonanie operatów szacunkowych - KATALOG -
Wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów dla działki położonej w Wolinie - KATALOG -
Zapytanie o cenę na wykonanie operatów szacunkowych - KATALOG -
Wykonanie inwentaryzacji drzew rosnących wzdłuż alei przydrożnej przy drodze powiatowej Międzywodzie-Unin nr 1006Z na odcinku Wolin-Unin Gmina Wolin - KATALOG -
Wykonanie podziału geodezyjnego - obręb Borucin - KATALOG -
Zapytanię o cenę na wykonanie operatów szacunkowych - KATALOG -
Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości w obrębie 3 miasta Wolin - KATALOG -
Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości w Benicach - KATALOG -
Zapytanię o cenę na wykonanie operatów szacunkowych - KATALOG -
Wycena działki położonej w Wolinie Gmina Wolin - KATALOG -
Wycena nieruchomości położonej w Wolinie Gmina Wolin - KATALOG -
Wznowienie granic działki drogowej - KATALOG -
Wycena działki położonej w Wolinie - KATALOG -
Zapytanie o cenę na wykonanie operatów szacunkowych - KATALOG -
Aktualizacja danych ewidencyjnych - KATALOG -
Wykonanie operatu dla nieruchomości Skarbu Państwa - KATALOG -
Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości położonych w Borucinie - KATALOG -
Wznowienie granic nieruchomości stanowiących działki drogowe - KATALOG -
"Wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 109/3 położonej w obr. 3 miasta Wolin" - KATALOG -
Wycena nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego - KATALOG -
Zapytanie o cenę na wykonanie operatów szacunkowych - KATALOG -
Zapytanie o cenę na wykonanie operatu szacunkowego - KATALOG -
Zapytanie o cenę na wykonanie operatów szacunkowych - KATALOG -
Wycenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego - KATALOG -
Wykonanie 5-letnich i rocznych przeglądów budynków stanowiących własność Powiatu Kamieńskiego - KATALOG -
Wykonanie inwentaryzacji i wyceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego - KATALOG -
Wykonanie inwentaryzacji budynków stanowiących własność Powiatu Kamieńskiego - KATALOG -
Połączenie działek - KATALOG -
Wycena nieruchomości Powiatu Kamieńskiego - KATALOG -
Wykonanie operatu szacunkowego - KATALOG -
Wykonanie operatu szacunkowego - KATALOG -
Wyceny nieruchomości zapytanie o cenę - KATALOG -
Wykonanie operatu szacunkowego - KATALOG -
Wykonanie operatu szacunkowego - KATALOG -
Wycena nieruchomości Powiatu Kamieńskiego - KATALOG -
Wykonanie wyceny nieruchomości - KATALOG -
Wykonanie wyceny nieruchomości - KATALOG -
Sporządzanie operatów-opinii określających wartość pojazdów przejętych przez Powiat Kamieński w trybie art. 130a ustawy o ruchu drogowym. - KATALOG -
Wykonanie operatów szacunkowych - KATALOG -
Wykonanie wyceny nieruchomości - KATALOG -
Demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji - KATALOG -
Wykonanie wyceny nieruchomości - KATALOG -
Wycena nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - KATALOG -
Sporządzanie operatów-opinii określających wartość pojazdów przejętych przez Powiat Kamieński w trybie art. 130a ustawy o ruchu drogowym. - KATALOG -