herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

STAROSTA KAMIEŃSKI Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.07.2013r. wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń tut. Starostwa na okres 21 dni wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone do oddania w dzierżawę (nr wykazów: GM-SP.6845.3.2013.ADC.4.C, GM-SP.6845.4.2013.ADC.4.C, GM-SP.6845.16.2013.ADC.4.C, GM-SP.6845.12.2013.ADC.4.C, GM-SP.6845.18.2013.ADC.4.C, GM-SP.6845.15.2013.ADC.4.C, GM-SP.6845.13.2013.ADC.4.C, GM-SP.6845.17.2013.ADC.4.C, GM-SP.6845.19.2013.ADC.4.C, GM-SP.6845.20.2013.ADC.4.C). Szczegółowość wykazów dostępna jest na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej 7b, na stronie internetowej: www.bip.powiatkamienski.pl, w pok. 20B /II p./ lub pod nr tel. (91)3823923.