Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim zaprasza na XXIII sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim, której termin wyznaczony został na dzień 19 czerwca 2013 roku (środa) na godzinę 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Wolińskiej 7b.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim zaprasza
na  XXIII sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim,
której termin wyznaczony został

na dzień19 czerwca 2013 roku (środa)
na godzinę  9:00 w sali konferencyjnej

Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Wolińskiej 7b.

 

 

Proponowany porządek obrad XXIII sesji Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia/niezatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok:

3.1.          odczytanie wniosków Komisji Stałych.

3.2.         odczytanie Uchwały Nr LI/141/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z wykonania budżetu za 2012 rok.

3.3.          dyskusja,

3.4.         podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia/niezatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim za 2012 rok:

4.1.         zapoznanie się z informacją o stanie mienia,

4.2.         odczytanie Wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012,

4.3.          odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim  w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012,

4.4.         dyskusja,

4.5.         podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim za 2012 rok.

5.    Podjęcie uchwał:

5.1.         w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2013 rok,

5.2.         w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/117/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kamieńskiego,

5.3.         w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków umowy
o pracę radnemu Powiatu Kamieńskiego, Panu Dariuszowi Abramowiczowi,

5.4.         w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Powiatu Kamieńskiego, Panią Alicją Zalewską – Kubiak,

5.5.         w sprawie ustalenia REGULAMINU określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kamieński.

6.    Interpelacje i zapytania radnych.

7.    Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu.

8.    Sprawozdanie Starosty o pracach Zarządu.

9.    Odpowiedzi na zapytania zgłoszone na sesji.

10.   Wolne wnioski i informacje.

11.   Zamknięcie sesji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Szymański 04-06-2013 14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Sokół 10-06-2013 15:37