Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Rozstrzygnięcia Nadzorcze - KATALOG -
katalog Rejestr uchwał Rady Powiatu 2013rok - KATALOG -
dokument Uchwała Nr XXX-243-2013 w sprawie przerwania obrad XXX sesji Rady Pwoiatu w Kamieniu Pomorskim 2014-02-03 13:06
dokument załącznik do uchwały Nr XXX-242-2014 - program 2014-02-03 13:05
dokument Uchwała Nr XXX-242-2013 w sprawie ustanowienia Prograu postępowania naparawczego Powiatu Kamieńskiego na lata 2014-2016 2014-02-03 13:04
dokument Uchwała Nr XXX-241-2014 w sprawie zaciągnięcia pozyczki długoterminowej z budżetu państwa na spłatę zobowiązań przejętych po likwidowanych samodzilenych publicznych zakładach opieki zdro 2014-02-03 13:04
dokument Uchwała Nr XXIX-240-2013 w spr. zmiany Uchwały Nr XVI-152-2012 w spr. określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami odroczenia terminu płatności... 2014-01-08 16:24
dokument Uchwała Nr XXIX-239-2013 w spr. zmiany Uchwały Nr III-17-2011 w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2011-2025 2014-01-08 16:23
dokument Uchwała Nr XXIX-238-2013 w spr. zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Nr XIX-174-2012 w spr. uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2013 2014-01-08 16:23
dokument Uchwała Nr XXIX-237-2013 w spr. ustalenia wydatków które mie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 2014-01-08 16:21
dokument Uchwała Nr XXIX-236-2013 w spr. wyrażenia zgody na odroczenie terminu spłaty pożyczki dla SPSP im. H. Święcickiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim 2014-01-08 16:21
dokument Uchwała Nr XXI-235-2013 w spr. wyrażenia zgody na odroczenie terminu spłaty pożyczki dla SPSP im. H. Święcickiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim 2014-01-08 16:20
dokument Uchwała Nr XXIX-234-2013 w spr. wyrażenia zgody na odroczenie terminu spłaty pożyczki dla SPSP im. H. Święcickiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim 2014-01-08 16:17
dokument Uchwała Nr XXVIII-233-2013 z dnia 29-11-2013 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 2013-12-18 14:20
dokument Uchwała nr XXVIII-232-2013 z dnia 29-11-2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI-190-2013 z 25 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnsoprawnych w Powiecie Kamieńskim na 2013 rok 2013-12-18 14:20
dokument Uchwała Nr XXVIII-231-2013 z dnia 29-11-2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr III-17-2011 z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia WPF na lata 2011-2025 2013-12-18 14:19
dokument Uchwała Nr XXVIII-230-2013 z dnia 19-11-2013 roku w sprawie zmiany budżetu Pwoiatu Kamieńskiego na 2013 rok oraz zmiany uchwały Nr XIX-174-2012 z dnia 19-12-2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu 2013-12-18 14:18
dokument Uchwała nr XXVIII-229-2013 z dnia 29-11-2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki z budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2013 roku dla SPSPS im H Święcickiego w likwidacji w Kamieniu Pom 2013-12-18 14:18
dokument Uchwała Nr XXVII-228-2013 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2013 rok 2013-11-13 09:39
dokument Uchwała Nr XXVII-227-2013 w sprawie uczestnictwa Powiatu Kamieńskiego w realizacji projektu "ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I" 2013-11-13 09:38
dokument Uchwała nr XXVI-226-2013 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/225/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki położonej w Wolinie obręb 3, Gmina Wolin 2013-10-24 09:11
dokument Uchwała nr XXVI-225-2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym cz. działki położonej w Wolinie obręb 3, Gmina Wolin 2013-10-24 09:10
dokument Uchwała nr XXVI-224-2013 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności na nieruchomościach oznaczonych nr 68/1 i 70/6 położonych w obrębie 5 miasta Kamień Pomorski 2013-10-24 09:08
dokument Uchwała nr XXVI-223-2013 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Kamieńskiego 2013-10-24 09:06
dokument Uchwała nr XXVI-222-2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI-194-2013 z dnia 25 marca 2013 w sprawie nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wisełce 2013-10-24 09:04
dokument Uchwała nr XXVI-221-2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI-193-2013 z dnia 25 marca 2013 w sprawie nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lubinie 2013-10-24 09:02
dokument Uchwała nr XXVI-220-2013 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2013 rok 2013-10-24 09:00
dokument Uchwała nr XXVI-219-2013 w sprawie przyjęcia Programu naprawczego dla Powiatu Kamieńskiego 2013-10-24 08:58
dokument Uchwała nr XXV-218-2013 w sprawie skarg na Przewodniczącą oraz Członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 2013-09-26 13:37
dokument Uchwała Nr XXV-217-2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI-201-2013 w sprawie ustalenia zasad na jakich przysługują diety radnym Rady Pwoiatu Kamieńskiego oraz zwrotu radnym kosztów podróży służb 2013-09-26 13:37
dokument Uchwała Nr XXV-216-2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr III-17-2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finanasowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2011-2025 2013-09-26 13:37
dokument Uchwąła Nr XXV-215-2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX-174-2013 w sprawie uchwlaenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2013 2013-09-26 13:36
dokument Uchwała nr XXV-214-2013 sprawie emisji obligacji komunalnych 2013-09-26 13:36
dokument Uchwała Nr XXIV-213-2013 w sp. wyrażenia zgody na przystapienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie 2013-09-26 13:34
dokument Uchwała nr XXIV-212-2013 w sp. zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2013 rok 2013-09-26 13:35
dokument Uchwała Nr XXIII-211-2013 w sprawie ustalenia REGULAMINU określającego wysokość oraz szcegółowe warunki przyznawania nauczycilom dodatków 2013-07-02 11:57
dokument Uchwała Nr XXIII-210-2013 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki z budżetu Pwoiatu Kamieńskiego w 2013 roku dla SPSP im. H. Święcickiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim 2013-07-02 11:56
dokument Uchwała Nr XXIII-209-2013 w sprawie wyposażenia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Wisełce w majątek 2013-07-02 11:56
dokument Uchwała Nr XXIII-208-2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII-117-2012 Rady Pwoiatu w Kameiniu Pomorskim z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Pwoiatu Kamieńskiego 2013-07-02 11:55
dokument Uchwała nr XXIII-207-2013 w sprawie zmiany budżetu Pwoiatu Kamieńskiego na 2013 rok 2013-07-02 11:54
dokument Uchwała Nr XXIII-206-2013 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim za 2012 rok 2013-07-02 11:54
dokument zał. od nr 11 do nr 13 2013-07-02 11:53
dokument zał. Nr 10 2013-07-02 11:53
dokument zał. od nr 3 do nr 9 2013-07-02 11:52
dokument zał. Nr 2 2013-07-02 11:52
dokument zał. Nr 1 2013-07-02 11:51
dokument bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, bilans zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki, bilnas z wykonania budżetu państwa 2013-07-02 11:51
dokument Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego za 2012 rok 2013-07-02 11:49
dokument Uchwała Nr XXIII-205-2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok 2013-07-02 11:48
dokument Uchwała Nr XXII-204-2013 z 27-05-2013 roku w sprawie skarg na Przewodniczącą oraz Członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim. 2013-06-10 14:14
dokument Uchwała Nr XXII-203-2013 z 27-05-2013 roku w sprawie skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim 2013-06-10 14:14
dokument Uchwał Nr XXII-202-2013 z dnia 27-05-2013 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty Kamieńskiego 2013-06-10 14:13
dokument Uchwała Nr XXII-201-2013 z 27-05-2013 roku w sprawie ustalenia zasad na jakich przysługują diety radnym Rady Powiatu Kamieńskiego, oraz zwrotu radnym kosztów podróży służbowych. 2013-06-10 14:13
dokument Uchwała Nr XXII-200-2013 z 27-05-2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Kamieńskiego 2013-06-10 14:15
dokument Uchwała nr XXII-199-2013 z 27-05-2013 roku w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego. 2013-06-10 14:14
dokument Uchwała Nr XXII-198-2013 z 27-05-2013 roku w sprawie określenia wysokości sumy, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania 2013-06-10 14:15
dokument Uchwała Nr XXI-197-2013 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 2013-04-19 11:08
dokument Uchwała Nr XXI-196-2013 w sprawie skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach, 2013-04-19 11:08
dokument Uchwała nr XXI-195-2013 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok, 2013-04-19 11:07
dokument Uchwała Nr XXI-194-2013 w sprawie nadania Statutu Placówce Opiekuńczo -Wychowawczej w Wisełce 2013-04-19 11:07
dokument Uchwała Nr XXI-193-2013 w sprawie nadania Statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Lubinie 2013-04-19 11:06
dokument Uchwała Nr XXI-192-2013 w sprawie nadania statutu Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo ? Wychowawczych w Wisełce 2013-04-19 11:06
dokument Uchwała nr XXI-191-2013 w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Wisełce, 2013-04-19 11:05
dokument Uchwała Nr XXI-190-2013 w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskim na 2013 rok finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2013-04-19 11:05
dokument Uchwała Nr XXI-189-2013 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przekazanej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Kamieniu 2013-04-19 11:04
dokument Uchwała Nr XXI-188-2013 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Grupy Energetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego, 2013-04-19 11:04
dokument Uchwała Nr XXI-187-2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kamieńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kamieński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, 2013-04-19 11:04
dokument Uchwała Nr XXI-186-2013 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dal szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Kamieńskiego, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Kamieńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, 2013-04-19 11:03
dokument zał. nr 3 do Uchwały Nr XXI-185-2013 2013-04-19 10:48
dokument zał. nr 2 do Uchwały Nr XXI-185-2013 2013-04-19 10:47
dokument zał. nr 1 do Uchwały Nr XXI-185-2013 2013-04-19 10:46
dokument Uchwała Nr XXI-185-2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2011- 2025, 2013-04-19 11:02
dokument Uchwała Nr XXI-184-2013 W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki z budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2013 roku dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Heliodora Święcickiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim, 2013-04-19 11:02
dokument Uchwała Nr XXI-183-2013 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Nr XIX-174-2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2013 2013-04-19 11:01