Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapraszamy do uczestnictwa w programie pn. Program wyrównywania różnic między regionami II

Zapraszamy do uczestnictwa w programie pn.

 

„Program wyrównywania różnic między regionami II”

 

 

Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 

 

W ramach Programu  w roku 2013 istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji zadań w następujących obszarach:

 

1)   obszar A– wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,

2)   obszar B– likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

3)   obszar C- tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

4)   obszar D– likwidacja barier transportowych,

5)   obszar E- dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

6)   obszar F– tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,

7)   obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

1.      Obszar A(wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych           w sprzęt rehabilitacyjny) – podmioty, które prowadzą obiekty służące rehabilitacji:

a.       organizacje pozarządowe,

b.      jednostki samorządu terytorialnego,

c.       uczelnie medyczne,

d.      zakłady opieki zdrowotnej,

wsparcie do 14.000,00 zł na każdą osobę z planowanej liczby osób niepełnosprawnych, które jednorazowo będą mogły być przyjęte  i rehabilitowane w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym w ramach projektu, a w przypadku sprzętu (urządzenia) wielostanowiskowego odpowiednią wielokrotność kwoty 14.000,00 zł  za każdą następną osobę niepełnosprawną, przyjętą i rehabilitowaną  w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym  w ramach projektu,

2.      Obszar B(likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej,  lub urzędach lub  placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne,

wsparcie do 150.000,00 zł na każdy projekt,

3.      Obszar C(tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) - gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,

wsparcie do 32.000,00 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,

4.      Obszar D(likwidacja barier transportowych):

a.       organizacje pozarządowe,

b.      gminy i powiaty,

c.       spółdzielnie socjalne osób prawnych,

a)         do 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

 

b)        do 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

 

c)         do 250.000,00 zł dla autobusów,

5.      Obszar E(dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe,

wsparcie do 14.000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie  w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych,

6.      Obszar F(tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,

7.      Obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty

wsparcie do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji projektu.

 

Realizatorem Programu w obszarach B, C, D i F jest Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego projektu dofinansowanego                  w ramach programu nie może przekroczyć:

  1. w przypadku obszaru A, B, C, D – 40% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,
  2. w przypadku obszaru E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 15% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania,
  3. w przypadku obszaru F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku przez Zarząd PFRON,
  4. w przypadku obszaru G – 30% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Z zastrzeżeniem, iż w powiatach, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju, wysokość środków,  o których mowa poniżej, podwyższa się                   o 20 punktów procentowych w przypadku obszarów A, B, C, D i G natomiast o 10 punktów procentowych w przypadku obszaru E programu.

Pomoc dla przedsiębiorców jest udzielana w ramach zasady de minimis.

 

Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:

-           wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,

-           zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,

-           wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,

 

Z treścią Programu oraz procedur można  zapoznać się na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl w zakładce Programy i zadania PFRON.

 

Wnioski należy składać do dnia 19 kwietnia 2013 roku, w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim – ul. Wolińska 7B, 72-400 Kamień Pomorski.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Sokół 26-03-2013 11:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2013
Ostatnia aktualizacja: - 26-03-2013 11:15