Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim zaprasza na XVI sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim, której termin wyznaczony został na dzień 21 września 2012 roku (piątek) na godzinę 10 :00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, przy ul. Wolińskiej 7b.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim zaprasza
na  XVI sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim,
której termin wyznaczony został

na dzień 21 września 2012 roku (piątek)
na godzinę  10 :00 w sali konferencyjnej

Starostwa Powiatowego, przy ul. Wolińskiej 7b.

 

 

 

Proponowany porządek obrad XVI sesji Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim:

 

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu Nr XIV/2012, XV/2012.

4.    Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu.

5.    Sprawozdanie Przewodniczącej Zarządu o pracach Zarządu.

6.    Interpelacje i zapytania radnych.

7.    Podjęcie uchwał:

7.1.        w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2012 rok,

7.2.        w sprawie zmiany Uchwały Nr X/86/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2012,

7.3.        w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Świerzno udziału w wieczystym użytkowaniu w nieruchomości położonej w Gostyniu Gmina Świerzno,

7.4.        w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”,

7.5.        w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub
w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

7.6.        w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/303/2006 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 października 2006 roku w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim.

8.    Rozpatrzenie skargi Pani Alicji Buczek na działalność Starosty Kamieńskiego.

9.    Rozpatrzenie skargi Pani Krystyny Rycombel na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim.

10.                       Rozpatrzenie skargi Zarządu Samorządnego Niezależnego Związku  Zawodowego Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie.

11.                       Rozpatrzenie skargi Pana Grzegorza Żaka na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie.

12.                       Rozpatrzenie skargi Przewodniczącego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie.

13.                       Rozpatrzenie skargi Pana Krzysztofa Caruka na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim.

14.                       Zapoznanie się z Informacją Zarządu Powiatu w  Kamieniu Pomorskim o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego za I półrocze 2012 roku oraz Informacją
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na dzień 30 czerwca 2012 roku.

15.                       Zapoznanie się z Informacją w sprawie funkcjonowania opieki zdrowotnej działającej na terenie Powiatu Kamieńskiego.

16.                       Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy
w Kamieniu Pomorskim za I półrocze 2012 roku.

17.                       Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim za I półrocze 2012 roku.

18.                       Zapoznanie się z Informacją z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim za I półrocze 2012 roku.

19.                       Zapoznanie się z wynikami kontroli problemowej, przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim  w Zarządzie Dróg Powiatowych
w Kamieniu Pomorskim w zakresie wydatków poniesionych w roku 2012.

20.                       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

21.                       Wolne wnioski i informacje.

22.                       Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Sokół 12-09-2012 15:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-09-2012
Ostatnia aktualizacja: - 12-09-2012 15:16