herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Kontrola dotycząca sposobu przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków przez Radę Powiatu w Kamieniu Pomorskim 2013-01-25 08:31
Kontrola dotycząca sposobu przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków przez Starostę Kamieńskiego 2013-01-25 08:30
Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2011 roku w ramach działu 75011 oraz prawidłowości prowadzenia ewidencji księgowej i windykacji należności budżetu państwa z tytułu opłat za użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa w 2011 roku 2013-01-24 09:08
Kontrola dotycząca przebiegu treningu akcji kurierskiej 2013-01-23 11:45
Protokół kontroli doraźnej gospodarki finansowej w zakresie wydatków poniesionych na wypłatę odprawy emerytalnej byłemu Staroście Kamieńskiemugo w Kamieniu Pomorskim 2013-01-23 11:43
Protokół z kontroli sprawdzajacej w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim 2012-07-16 10:00
Protokół pokontrolny z kontroli przeprowadzonej na miejscu realizacji projektu - Budowa Bazy hippicznej w ZSP w Benicach 2013-01-23 11:40
Kontrola organizacji, zabezpieczania i przygotowania do działań powiatowych (gminnych) elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o potencjanych zagrożeniach 2012-07-18 14:56
Protokół kontroli - celowość i zgodność z prawem gospodarowania wybranymi środkami publicznymi za 2010 rok 2013-02-04 15:15