herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Zawiadomienie-Starosta Kamieński, działając zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz.454), zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, dla obrębów: Jarszewo, Jarzysław, Rzewnowo i Strzeżewo gm. Kamień Pomorski.