Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Rozstrzygnięcia Nadzorcze - KATALOG -
katalog Rejestr uchwał Rady Powiatu 2012 rok - KATALOG -
dokument Uchwała Nr XIX-182-2012 w sprawie skargi na działalność Dyrektora PUP w Kamieniu Pomorskim 2013-01-14 13:21
dokument Uchwała Nr XIX-181-2012 w sprawie zamiaru przekształcenia PPP w Wolinie 2013-01-14 13:20
dokument Uchwała Nr XIX-180-2012 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozowju Pieczy Zastępczej w Powiecie Kamieńskim na lata 2012-2014 2013-01-14 13:20
dokument Uchwała Nr XIX-179-2012 w sprawie nadania Statutu PCPR w Kamieniu Pomorskim 2013-01-14 13:19
dokument Uchwąła Nr XIX-178-2012 w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu spłaty pożyczki dla SPSP im. H. Święcickiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim 2013-01-14 13:19
dokument Uchwąła Nr XIX-177-2012 w sprawie ustalenia wydatków które nie wygasaja z upływem roku budżetowego na 2012 rok 2013-01-14 13:18
dokument Uchwała Nr XIX-176-2012 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2012 rok 2013-01-14 13:18
dokument załącznik nr 3 do WPF 2013-01-14 13:17
dokument załącznik nr 2 do WPF 2013-01-14 13:17
dokument załącznik nr 1 do WPF 2013-01-14 13:16
dokument Uchwała Nr XIX-175-2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr III-17-2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim - WPF 2013-01-14 13:16
dokument załącznik nr 1 - zadania inwestycyjne na 2013 rok 2013-01-14 13:15
dokument załącznik nr 9 2013-01-14 13:15
dokument załącznik nr 8 2013-01-14 13:15
dokument załącznik nr 7 2013-01-14 13:14
dokument załącznik nr 6 2013-01-14 13:14
dokument załącznik nr 5 2013-01-14 13:14
dokument załącznik nr 4 2013-01-14 13:14
dokument załącznik nr 3 2013-01-14 13:13
dokument załącznik nr 2 2013-01-14 13:13
dokument załącznik nr 1 2013-01-14 13:13
dokument Budżet Powiatu Kamieńskiego - część opisowa 2013-01-14 13:10
dokument Uchwała Nr XIX-174-2012 w sprawie uchwalenia budzetu na 2013 rok 2013-01-04 10:55
dokument Uchwała Nr XVIII-173-2012 z 30-11-2012 w sprawie zmainy Uchwały XIV-124-2012 w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kam na 2012 rok fin.ze śr. PFRON 2012-12-10 14:31
dokument Uchwała Nr XVIII-172-2012 z dnia 30-11-2012 w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogwego dróg powiatowych Powiatu Kamieńskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową 2012-12-10 14:30
dokument Uchwała Nr XVIII-171-2012 z 30-11-2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr III-17-2011 z 11-02-2011 w sprawie uchwalenia WPF Poiwatu Kamieńskiego na lata 2011-2025 2012-12-10 14:32
dokument Uchwała Nr XVIII-170-2012 z 30-11-2012 w sprawie zmiany budżetu Pwoiatu Kamieńskiego na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Nr X-86-2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia... 2012-12-10 14:29
dokument Uchwała Nr XVII/169/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 października 2012 roku w sprawie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. 2012-10-25 13:30
dokument Uchwała Nr XVII/168/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 października 2012 roku w sprawie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim. 2012-10-25 13:28
dokument Uchwała Nr XVII/167/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 października 2012 roku w sprawie uchalenia "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2013". 2012-10-25 13:27
dokument Uchwała Nr XVII/166/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 października 2012 roku w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi oraz jego parkowania na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Kamieńskiego. 2012-10-25 13:25
dokument załącznik nr 1, 2 i 3 do Uchwały Nr XVII/165/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 października 2012 roku. 2012-10-25 13:23
dokument Uchwała Nr XVII/165/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 października 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 lutrgo 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2011-2025. 2012-10-25 13:21
dokument Uchwała Nr XVII/164/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 października 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2012. 2012-10-25 13:19
dokument Uchwała Nr XVII/163/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2012 rok. 2012-10-25 13:17
dokument Uchwała Nr XVII/162/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 października 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr X/86/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2012. 2012-10-25 13:14
dokument Uchwała Nr XVI/161/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 września 2012 roku w sprawie skargi na działalność Starosty Kamieńskiego 2012-10-02 11:35
dokument Uchwała Nr XVI/160/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 września 2012 roku w sprawie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim 2012-10-02 11:31
dokument Uchwała Nr XVI/159/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 września 2012 roku w sprawie skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie 2012-10-02 11:27
dokument Uchwała Nr XVI/158/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 września 2012 roku w sprawie skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie 2012-10-02 11:25
dokument Uchwała Nr XVI/157/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 września 2012 roku w sprawie skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie 2012-10-02 11:22
dokument Uchwała Nr XVI/156/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 września 2012 roku w sprawie skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim 2012-10-02 11:19
dokument Uchwała Nr XVI/155/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/124/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskim na 2012 rok finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2012-10-02 11:13
dokument Załącznik do Uchwały Nr XVI/154/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 września 2012 roku 2012-10-02 11:05
dokument Uchwała Nr XVI/154/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2011-2025 2012-10-02 11:02
dokument Uchwała Nr XVI-153-2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX-303-2006 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim w Kamieniu Pomorskim 2012-10-02 10:47
dokument Uchwała Nr XVI-152-2012 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 2012-10-02 10:30
dokument Uchwała Nr XVI-151-2012 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Świerzno udziału w wieczystym użytkowaniu w nieruchomości położonej w Gostyniu Gmina Świerzno 2012-10-02 10:40
dokument Uchwała Nr XVI-150-2012 z dnia 21 września 2012 roku w spraweie zmiany uchwały Nr X-86-2012 Rady Pwoiatu z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2012 2012-10-02 10:36
dokument Uchwała nr XVI-149-2012 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2012 rok 2012-10-02 10:23
dokument Uchwała Nr XIV-128-2012 w sprawie skargi na działalność Kierownika PCPR w Kamieniu Pomorskim 2012-06-29 11:03
dokument Uchwała nr XIV-127-2012 w sprawie skargi na działalność p.o. Dyrektora DDZ w Wisełce 2012-06-29 11:02
dokument Uchwała Nr XIV-126-2012 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2012 rok 2012-06-29 11:01
dokument Uchwała Nr XIV-125-2012 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu kamieńskiego 2012-06-29 11:01
dokument Uchwała Nr XIV-124-2012 w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskim na 2012 rok finansowanych ze środków PFRON 2012-06-29 11:00
dokument Uchwała Nr XIII/123/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 0013Z na cele budowlane w ramach realizacji inwestycji 2012-06-29 10:59
dokument Uchwała Nr XV/148/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kamieniu Pomorskim 2012-06-29 09:59
dokument Uchwała Nr XV/147/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Technikum Hotelarskiego, Technikum dla Młodzieży kształcących w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, tchnik kelner, technik hotelarstwa, technik nturystyki wiejskiej wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim w Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjlanych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim 2012-06-29 09:58
dokument Uchwała Nr XV/146/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata kształcącej w zawodzie kcuharz, oddział wielozawodowy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kameiniu Pomorskim w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim 2012-06-29 09:54
dokument Uchwała Nr XV/145/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie przekształcenia Technikum Hotelarskiego, Technikum Architektury Krajobrazu, Technikum w Wolinie kształcących w zawodach: technik hotelarstwa, tchnik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik geodeta wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w Technikum im.profesora Adama Wodziczko w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie 2012-06-29 09:48
dokument Uchwała Nr XV/144/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach 2012-07-10 10:11
dokument Uchwała Nr XV/143/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie likwidacji Technikum Rolniczego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach 2012-06-29 09:44
dokument Uchwała Nr XV/142/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej w zawodzie kucharz małej gastronomii wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w kamieniu Pomorskim 2012-06-29 09:42
dokument Uchwała Nr XV/141/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 2 2czerwca 2012 roku w sprawie likwidacji Technikum kształcącego w zawodach: technik żywienia i gospodarstwa, technikum hotelarskie, technik organizacji usług gastronomicznych, kucharz wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim 2012-06-29 09:40
dokument Uchwała Nr XV/140/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim 2012-06-29 09:37
dokument Uchwała Nr XV/139/2012 Rady Powiatu w kamieniu Pomorskim z dnia 2 2czerwca 2012 roku w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim 2012-06-29 09:35
dokument Uchwała Nr XV/138/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie likwidacji Technikum Ogrodniczego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie 2012-06-29 09:33
dokument Uchwała Nr XV/137/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie 2012-06-29 09:29
dokument Uchwała Nr XV/136/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie likwidacji Technikum Ogrodniczego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie 2012-06-29 09:28
dokument Uchwała Nr XV/135/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie likwidacji Policealnego Studium Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie 2012-06-29 09:25
dokument Uchwała Nr XV/134/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie 2012-06-29 09:23
dokument Uchwała Nr XV/133/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego 2012-06-29 09:19
dokument załącznik do Uchwały Nr XV/132/2012 2012-06-29 09:18
dokument Uchwała Nr XV/132/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2011-2025 2012-06-29 09:17
dokument Uchwała Nr XV/131/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2012 rok 2012-06-29 09:14
dokument Uchwała Nr XV/130/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pozyczki z budżetu Powiatu Kamieńskiego w 2012 roku dla SPSP im. H. Święcickiego w likwidacji w Kamieniu Pomorskim 2012-06-29 09:13
dokument Uchwała Nr XV/129/2012 z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kamieniu pomorskim z tytułu wykonania budżetu Poiwatu Kamieńskiego za 2011 rok 2012-06-29 09:06
dokument PLAN PRACY RADY POWIATU 2012 -załącznik do uchwały Nr XII-118-2012 2012-04-03 15:13
dokument Uchwała Nr XII-122-2012 w sprawie zmiany Uchwąły Nr XI-99-2012 Rady Pwoiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład ZSP Wolin 2012-04-03 14:03
dokument Uchwała Nr XII-121-2012 w sprawie zmiany budżetu Pwoiatu Kamieńskiego na 2012 rok 2012-04-03 14:03
dokument Uchwała Nr XII-120-2012 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości wchodzących w skład dró powiatowych stanowiących ulice w mieście Kamień Pomorski 2012-04-03 14:02
dokument Uchwała Nr XII-119-2012 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok 2012-04-03 14:01
dokument Uchwała Nr XII-118-2012 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rasdy Powiatu w Kamieniu Pomorskim 2012-04-03 14:01
dokument Uchwała Nr XII-117-2012 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kamieńskiego 2012-04-03 14:00
dokument Uchwała Nr XI-116-2012 w sprawie skargi na działalność p.o. Dyrektra Domu Dziecka w Wisełce - Rozstrzygnięciem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 marca 2012 roku stwierdzono nieważność uchwały 2012-04-26 09:26
dokument Uchwała Nr XI-115-2012 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie związku Celowego Powiatów Województwa zachodniopomorskiego 2012-03-09 14:08
dokument Uchwała nr XI-114-2012 w sprawie okreśelnia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wnioksów o realziację zadania publ. w ramach inicjatywy lokalnej 2012-03-09 14:08
dokument Uchwąła Nr XI-113-2012 w sprawie zamiaru podjęcia uchwały dotyczącej przekształcenia Technikum wchodzącego w skład ZSP w Wolinie 2012-03-09 14:07
dokument Uchwała Nr XI-112-2012 w sprawie zmairu podjęcia uchwały dotyczącej przekształcenia ZSZ w skład ZSP im. St. Staszica w kamieniu Pomorskim 2012-03-09 14:07
dokument Uchwała Nr XI-111-2012 w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej przekształcenia Technikum w ZSP im. St. Staszica w Kamieniu Pomorskim 2012-03-09 14:07
dokument Uchwała Nr Xi-110-2012 w sprawie zmairu podjęcia uchwały dotyczacej likwidacji LP wchodzącego w skład ZSP im. St. Staszica w kameiniu Pomorskim 2012-03-09 14:06
dokument Uchwała Nr XI-109-2012 w sprawie zamiaru podjęcia uchwąły dotyczącej likwidacji ZSZ kształcącej w zawodzie kucharz małej gastronomii wchodzącej w skład ZSP im. St. Staszica w Kamieniu Pomorskim 2012-03-09 14:06
dokument Uchwała Nr XI-108-2012 w sprawie zmairu podjęcia uchwały dotyczącej likwidacji Technikum kształcącego w zawodach wchodzącego w skład ZSP im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pom. 2012-03-09 14:05
dokument Uchwała Nr XI-107-2012 w sprawie zmaiaru podjęcia uchwąły dotyczącej likwidacji TU dla dorosłych wchodzącego w skład ZSP im. St. Staszica w Kamieniu Pom. 2012-03-09 14:05
dokument Uchwała Nr XI-106-2012 w sprawie zamiaru podjęcia uchwały dotyczącej likwidacji LP wchodzącego w skład ZSP w Benicach 2012-03-09 14:05
dokument Uchwąła Nr XI-105-2012 w sprawie zamiaru podjęcia uchwały dotyczącej likwidacji TR dla Dorosłych wchodzącego w skład ZSP w Benicach 2012-03-09 14:04
dokument Uchwała Nr XI-104-2012 w sprawie zmairu podjęcia uchwały dotyczącej likwidacji TO wchodzącego w skład ZSP w Wolinie 2012-03-09 14:04
dokument Uchwała Nr XI-103-2012 w sprawie zamiaru podjęcia uchwały dotyczącej likwidacji LP wchodzącego w skład ZSP w Wolinie 2012-03-09 14:04
dokument Uchwała Nr XI-102-2012 w sprawie zamiaru podjęcia uchwały dotyczącej likwidacji ZSZ wchodzącej w skład ZSP w Wolinie 2012-03-09 14:03
dokument Uchwała Nr XI-101-2012 w sprawie zamiaru podjęcia uchwały dot. likwidacji TE wchodzącego w skład ZSP w Wolinie 2012-03-09 14:03
dokument Uchwała Nr XI-100-2012 w sprawie zamiaru podjęcia uchwały dotyczącej likwidacji PSZ wchodzącego w skład ZSP w Wolinie 2012-03-09 14:03
dokument Uchwała Nr XI-99-2012 w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład ZSP w Wolinie 2012-03-09 14:02
dokument POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA 2012-03-09 14:02
dokument Uchwała Nr XI-98-2012 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałalnia Przemocy w Rodzinie na lata 2012 -2016 2012-03-09 14:02
dokument Uchwała Nr XI-97-2012 w sprawie wyrażenia stanowiska Rady pwoiatu w Kamieniu Pomorskim dotyczącego zamiaru likwidacji samodzielności Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim 2012-03-09 14:01
dokument Uchwała Nr XI-96-2012 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2012 rok 2012-03-09 14:01