Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwala XXXIX-309-2006- w sprawie przyjecia zadan na rzecz osob niepelnosprawnych w Powiecie Kamienskim w 2006 roku finansowanych z Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych 2007-11-29 11:28
dokument Uchwala XXXIX-308-2006- w sprawie przyjecia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Kamienskiego. 2007-11-29 11:27
dokument Uchwala XXXIX-307-2006- w sprawie przyjecia zmian w Statucie Zwiazku Celowego Powiatow Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 2007-11-29 11:27
dokument Uchwala XXXIX-306-2006- w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Spolecznej w Sniatowie 2007-11-29 11:26
dokument Uchwala XXXIX-305-2006-w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka w Wiselce 2007-11-29 11:26
dokument Uchwala XXXIX-304-2006-w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka w Lubinie 2007-11-29 11:26
dokument Uchwala XXXIX-303-2006-w sprawie nadania Statutu Zarzadowi Drog Powiatowych w Kamieniu Pomorskim 2007-11-29 11:26
dokument Uchwala XXXIX-302-2006-w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie 2007-11-29 11:25
dokument Uchwala XXXIX-301-2006-w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzedowi Pracy w Kamieniu Pomorskim 2007-11-29 11:25
dokument Uchwala XXXIX-300-2006-w sprawie przyjecia informacji Zarzadu Powiatu o przebiegu wykonania budzetu Powiatu Kamienskiego za I polrocze 2006 r. 2007-11-29 11:25
dokument Uchwala XXXIX-299-2006- w sprawie zmiany budzetu Powiatu Kamienskiego na 2006 rok 2007-11-29 11:24
dokument Uchwala XXXVIII-298-2006- w sprawie skargi na dzialalnosc Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 2007-11-29 11:24
dokument Uchwala XXXVIII-297-2006- w sprawie skargi na dzialalnosc Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 2007-11-29 11:24
dokument Uchwala XXXVIII-293-2006- zmieniajaca Uchwale Nr XXXIII2532005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Kamienskiego na 2006 rok 2007-11-29 11:23
dokument Uchwala XXXVIII-292-2006- w sprawie zmiany budzetu Powiatu Kamienskiego na 2006 rok. 2007-11-28 16:24
dokument Uchwala XXXVII-291-2006-w sprawie skargi na dzialalnosc Dyrektora Domu Pomocy Spolecznej 2007-11-28 16:23
dokument Uchwala XXXVII-290-2006-w sprawie skargi na dzialalnosc Zarzadu Powiatu 2007-11-28 16:23
dokument Uchwala XXXVII-289-2006- w sprawie zmiany Statutu Zwiazku Celowego Powiatow Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 2007-11-28 16:21
dokument Uchwala XXXVII-287-2006-w sprawie ustalenia ZASAD PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIOW NA WYROWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTOW W ROKU AKADEMICKIM 20062007 2007-11-28 16:20
dokument Uchwala XXXVII-286-2006w sprawie zalozenia szkol ponadgimnazjalnych oraz zmiany organizacji Zespolu Szkol Ponadgimnazjalnych im. Stanislawa Staszica w Kamieniu Pomorskim 2007-11-28 16:20
dokument Uchwala XXXVII-285-2006-w sprawie zalozenia szkol ponadgimnazjalnych oraz zmiany organizacji Zespolu Szkol Ponadgimnazjalnych im. Stanislawa Staszica w Kamieniu Pomorskim 2007-11-28 16:19
dokument Uchwala XXXVII-283-2006- w sprawie organizacji oraz szczegolowych zasad ponoszenia odplatnosci za pobyt w Osrodku Interwencji Kryzysowej 2007-11-28 16:18
dokument Uchwala XXXVII-282-2006- w sprawie zmiany Uchwaly nr XXXIII2482005 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wydatkow, ktore nie wygasaja z uplywem roku budzeto 2007-11-28 16:18
dokument Uchwala XXXVII-281-2006- w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespolu Zakladow Opieki Zdrowotnej w Kamieniu Pomorskim w likwidacji. 2007-11-28 16:17
dokument Uchwala XXXVII-280-2006-w sprawie zaciagniecia kredytow dlugoterminowych 2007-11-28 16:17
dokument Uchwala XXXVII-279-2006- w sprawie zmiany budzetu Powiatu Kamienskiego na 2006 rok. 2007-11-28 16:16
dokument Uchwala XXXVII-278-2006- w sprawie zmiany budzetu Powiatu Kamienskiego na 2006 rok. 2007-11-28 16:16
dokument Uchwala Nr XXXVII-277-2006 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 30 czerwca 2006 w sp powolania Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentow 2007-11-28 15:26
dokument Uchwala Nr XXXVII-276 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 30 czerwca 2006 w sp. odwolania Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta 2007-11-28 15:25
dokument Uchwala Nr XXXVI-275-2006 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 31 maja 2006 w sp przyjecia rezygnacji Wiceprzewodniczacego Rady Powiatu Kamienskiego 2007-11-28 15:25
dokument Uchwala Nr XXXVI-274-2006 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 31 maja 2006 w sp. wyboru Przewodniczacego Rady Powiatu Kamienskiego 2007-11-28 15:25
dokument Uchwala Nr XXXVI-273-2006 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 31 maja 2006 w sp. przyjecia rezygnacji Przewodniczacego Rady Powiatu Kamienskiego.pdf 2007-11-28 15:24
dokument Uchwala Nr XXXVI-272-2006 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 31 maja 2006 w sp. wyboru Wicestarosty Powiatu Kamienskiego 2007-11-28 15:23
dokument Uchwala Nr XXXVI-271-2006 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 31 maja 2006 r w sp. przyjecia rezygnacji i zwolnienia z pelnienia obowiazkow Wicestarosty Powiatu Kamienskiego 2007-11-28 15:23
dokument Uchwala Nr XXXV-270-2006 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 31 marca 2006 w sp. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok 2007-11-28 15:18
dokument Uchwala Nr XXXV-269-2006 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 31 marca 2006 w sp. zmiany &3 ust.1 Uchwaly Nr XXXIV-257-2006 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 4 lutego 2006 w sp. ustalenia regulaminu 2007-11-28 15:18
dokument Uchwala Nr XXXV-268-2006 Rady Powiatu Kamienskiego w sp. zmiany uchwaly Nr XXXIV-254-2006 z dnia 3.02.2006 w sp. ustanowienia herbu i flagi Powiatu Kamienskiego 2007-11-28 15:17
dokument Uchwala Nr XXXV-267-2006 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 31 marca 2006 w sp. uchylenia uchwaly wyrazenia zgody na zbycie nieruchomosci w Benicach 2007-11-28 15:17
dokument Uchwala Nr XXXV-266-2006 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 31 marca 2006 w sp. przyjecia zadan na rzecz osob niepelnosprawnych w Powiecie w 2006 r. 2007-11-28 15:16
dokument Uchwala Nr XXXV - 265-2006 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 31 marca 2006 w sp.zmiany budzetu Powiatu Kamienskiego na 2006 rok. 2007-11-28 15:16
dokument Uchwala Nr XXXV-264-2006 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 31 marca 2006 w sp. delegowania przedstawicieli Rady powiatu do skladu Komisji Bezpieczenstwa i Porzadku 2007-11-28 15:15
dokument Sprawozdania z dzialalnosci Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta w roku 2005 2007-11-28 15:14
dokument Uchwala Nr XXXV-263-2006 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 31 marca 2006 w sp. uchwalenia - Programu wspolpracy Powiatu z organizacjami pozarzadowymi 2007-11-28 15:11
dokument Uchwala Nr XXXV-262-2006 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 31 marca 2006 w sp. zatwierdzenia sprawozdania z dzialalnosci Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta 2007-11-28 15:11
dokument Uchwala nr XXXV-261-2006 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dia 31 marca 2006 w sp. rozpatrzenia sprawozdania oraz udzielenia absolutorium Zarzadowi z wykonania budzetu 2007-11-28 15:10
dokument Uchwala nr XXXIV-260-2006 Rady Powiatu w Kamieniu Pom. z dnia 4 .02.2006 w sprawie przyjecia zadan na rzecz osob niepelnosprawnych w Powiecie finansowych z Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnyc 2007-11-28 15:10
dokument Uchwala nr XXXIV-259-2006 Rady Powiaty w Kamieniu Pom z dnia 4.02.2006 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim na 2006 2007-11-28 15:01
dokument Uchwala nr XXXIV-258-2006 Rady Powiatu kamienskiego z dnia 4 lutego 2006 w sprawie zmiany Statutu Zwiazku Celowego Powiatow Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 2007-11-28 14:59
dokument Uchwala nr XXXIV-257-2006 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 4 lutegi 2006 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatkow 2007-11-28 14:57
dokument Uchwala nr XXXIV-256-2006 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 lutego 2006 w sprawie zmiany budzetu Powiatu Kamienskiego na 2006 2007-11-28 13:16
dokument Uchwala nr XXXIV-255-2006 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 lutego 2006 w sprawie zmiany Uchwaly nr XXXIII-253-2005 Rady Powiatu z dnia 30.12.2005 w sp. uchwalenia budzetu Powiatu na 2006.pdf 2007-11-28 13:12
dokument Uchwala nr XXXIV-254-2006 Rady Powiatuw Kamieniu Pom. z dnia 3 lutego 2006 w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Kamienskiego 2007-11-28 13:12