Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXIII/177/2004 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 grudnia 2004 r, o zmianie uchwały w sprawie likwidacji SPZZOZ w Kamieniu Pomorskim 2007-11-28 10:51
dokument Uchwała Nr XXI/165/2004 z dnia 21 października 2004 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005 2007-11-28 10:50
dokument Uchwała Nr XXI/164/2004 z dnia 21 października 2004 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 2007-11-28 10:50
dokument Uchwała Nr XXI/163/2004 z dnia 21 października 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2004 rok 2007-11-28 10:49
dokument Uchwała Nr XXI/162/2004 z dnia 21 października 2004 roku w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu Kamieńskiego 2007-11-28 10:49
dokument Uchwała nr XX/161/2004 z dnia 27 września 2004 roku w sprawie podpisania Deklaracji Współpracy dla stworzenia wspólnej niemiecko-polskiej struktury organizacyjnej dla transgranicznego rozwoju regionu 2007-11-28 10:49
dokument Uchwała nr XX/160/2004 z dnia 27 września 2004 roku w sprawie skargi Pana Anatola Pleszko 2007-11-28 10:48
dokument Uchwała Nr XX/159/2004 z dnia 27 września 2004 roku w sprawie skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 2007-11-28 10:48
dokument Uchwała Nr XX/158/2004 z dnia 27 września 2004 roku w sprawie skargi Pani Grażyny Misiak 2007-11-28 10:48
dokument Uchwała nr XX/157/2004 z dnia 27 września 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamieńskiego na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wolin 2007-11-28 10:47
dokument Uchwała nr XX/156/2004 z dnia 27 września 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Wolin działki nr 22/2 położonej w m. Wisełka 2007-11-28 10:47
dokument Uchwała nr XX/155/2004 z dnia 27 września 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Kamieńskiego nieruchomości położonej w Benicach 2007-11-28 10:47
dokument Uchwała nr XX/154/2004 z dnia 27 września 2004 roku w sprawie przyjęcia przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Zachodniopomorskiego 2007-11-28 10:46
dokument Uchwała nr XX/153/2004 z dnia 27 września 2004 roku w sprawie przyjęcia przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Zachodniopomorskiego 2007-11-28 10:46
dokument Załącznik do uchwały nr XX /152/2004 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 września 2007-11-28 10:46
dokument Uchwała Nr XX/152/2004 z dnia 27 września 2004 roku w sprawie: przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskim w 2004 roku finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 2007-11-28 10:45
dokument Uchwała nr XX/151/2004 z dnia 27 września 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr X/76/2003 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 września 2003 roku 2007-11-28 10:45
dokument Uchwała nr XX/150/2004 z dnia 27 września 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2004 rok 2007-11-28 10:44
dokument Uchwała nr XX/149/2004 z dnia 27 września 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/122/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2007-11-28 10:44
dokument Uchwała nr XX/148/2004 z dnia 27 września 2004 roku w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego za I półrocze 2004 r 2007-11-28 10:44
dokument Uchwała Nr XVIII/146/2004 z dnia 22 lipca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie majątku trwałego oraz zapasów magazynowych do Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Heliodora 2007-11-28 10:43
dokument Uchwała Nr XVIII/145/2004 z dnia 22 lipca 2004 rokuw sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Kamieńskiego 2007-11-28 10:42
dokument Uchwała Nr XVIII/144/2004 z dnia 22 lipca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2007-11-28 10:42
dokument Uchwała nr XVIII/143/2004 z dnia 22 lipca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/122/2004 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowe 2007-11-28 10:42
dokument Uchwała nr XVIII/142/2004 z dnia 22 lipca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2004 rok 2007-11-28 10:42
dokument Uchwała Nr XVII/141/2004 z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie skarg na działalność Dyrektora Domu Dziecka w Wisełce 2007-11-28 10:40
dokument Uchwała Nr XVII/140/2004 z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie skargi Pani Ireny Borchart 2007-11-28 10:40
dokument Uchwała Nr XVII/139/2004 z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2004 rok 2007-11-28 10:39
dokument Uchwała Nr XVII/138/2004 z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na częściową spłatę pożyczek zaciągniętych przez SPZZOZ w likwidacji 2007-11-28 10:39
dokument Załącznik Nr 1 do uchwały XVII/137/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r. 2007-11-28 10:37
dokument Uchwała Nr XVII/137/2004 z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego im. Heliodora Święcickiego w Kamieniu Pomorskim 2007-11-28 10:37
dokument Uchwała Nr XVII/136/2004 z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach do zawierania umów najmu i dzierżawy 2007-11-28 10:36
dokument Uchwała Nr XVII/135/2004 z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej niezabudowanej nieruchomości położonej w m. Benice 2007-11-28 10:36
dokument Uchwała Nr XVII/134/2004 z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2004 rok 2007-11-28 10:33
dokument Uchwała Nr XVI/133/2004 z dnia 22 maja 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Kamieńskiego 2007-11-28 10:32
dokument Uchwała Nr XVI/132/2004 z dnia 22 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Kamieńskiego na 2004 rok 2007-11-28 10:30
dokument Uchwała Nr XV/131/2004 z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2004 rok 2007-11-28 10:28
dokument Uchwała Nr XV/130/2004 z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od Gminy Wolin w postaci nieruchomości niezabudowanych 2007-11-28 10:28
dokument Uchwała Nr XV/129/2004 z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Powiatu Kamieńskiego w postaci nieruchomości 2007-11-28 10:28
dokument Uchwała Nr XV/128/2004 z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2007-11-28 10:27
dokument Uchwała Nr XV/127/2004 z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Kamieńskiego 2007-11-28 10:27
dokument Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/126/2004 z dnia 16 kwietnia 2004 roku 2007-11-28 10:26
dokument Uchwała Nr XV/126/2004 z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzy 2007-11-28 10:26
dokument w sprawie dysponowania środkami w 2004 roku na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskim ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2007-11-28 10:26
dokument w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim za rok 2003 2007-11-28 10:25
dokument w sprawie uchylenia uchwał o utworzeniu środka specjalnego w powiatowych jednostkach budżetowych 2007-11-28 10:25
dokument w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2007-11-28 10:25
dokument w sprawie rozpatrzenia sprawozdania oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kamieńskiego z wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego za 2003 rok 2007-11-28 10:25
dokument w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/65/2003 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie wyboru pozostałych członków Komisji Rewizyjnej 2007-11-28 10:24
dokument w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/173/2001 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie likwidacji SPZZOZ w Kamieniu Pomorskim 2007-11-28 10:24
dokument w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyzdrojach 2007-11-28 10:24
dokument w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim na 2004 rok 2007-11-28 10:23
dokument Plan pracy Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim na 2004 rok 2007-11-28 10:23
dokument w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta za rok 2003 2007-11-28 10:23
dokument XIV-115-2004.doc 2007-11-28 10:22
dokument POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2007-11-28 10:22
dokument w sprawie: dysponowania środkami w I kwartale 2004 na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie kamieńskim w I kw. 2004r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2007-11-28 10:22
dokument w sprawie wyboru Radnego do Komisji Stałych Rady Powiatu 2007-11-28 10:21
dokument w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 2007-11-28 10:21
dokument w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2004 2007-11-28 10:21
dokument w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2004 2007-11-28 10:20
dokument Sesja nadzwyczajna maj 2004 2007-11-28 10:20