Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwala Nr XIX-165-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 27 wrzesnia 2001 w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Powiatu kamienskiego nr XV-136-2001 z dnia 30 marca 2001 2007-11-22 13:47
dokument Uchwala Nr XIX-164-2001 Rady Powaitu kamienskiego z dnia 27 wrzesnia 2001 w sprawie nieodplatnego przejecia linii kolejowej 2007-11-22 13:46
dokument Uchwala Nr XIX-163-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 27 wrzesnia 2001 w sp. przyjecia informacji z realizacji budzetu powiatu za okres I polrocza 2001 roku. 2007-11-22 13:45
dokument Uchwala Nr XIX-162-2001 rady Powiatu Kamienskiego z dnia 27 wrzesnia 2001 w sprawie emisji obligacji 2007-11-22 13:45
dokument Uchwala Nr XVII-161-2001 Rady Powiatu kamienskiego z dnia 28 czerwca 2001 w sp przyznannia nagrody Staroscie Powiatu Kamienskiego 2007-11-22 13:44
dokument Uchwala Nr XVIII-160-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 28 czerwca 2001 o zmianie uchwaly XIV-127-2000 z dnia 28 grudnia 2000 w sp zasad wyplacania diet radnym Powiatu Kamienskiego 2007-11-22 13:43
dokument Uchwala Nr XVIII-159-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 28 czerwca 2001 w sp. uchylenia uchwaly Rady Powiatu nr -131-2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. 2007-11-22 13:43
dokument Uchwala Nr XVIII-158-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 28 czerwca 2001 w sp. zmiany uchwaly budzetowej Powiatu Kamienskiego nr XV-136-2001 z dnia 30 marca 2001 2007-11-22 13:42
dokument Uchwala Nr XVIII-157-2001 Rady powiatu kamienskiego z dnia 28 czerwca 2001 w sp. kierunkowych zalozen polityki budzetowej na rok 2002 2007-11-22 13:41
dokument Uchwala Nr XVIII-156-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 28 czerwca 2001 w sp. zawarcia porozumienia o przekazaniu zadan z zakresu orzekania o stopniu niepelnosprawnosci 2007-11-22 13:40
dokument Uchwala Nr XVIII-155-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 28 czerwca 2001 o zmianie uchwaly nr XV-137-2001 z dnia 30 marca 2001 w sp. upowaznienia Zarzadu Powiatu do zaciagniecia kredytu dlugotermino 2007-11-22 13:40
dokument Uchwala Nr XVII-154-2001 Rady Powiatu kamienskiego z dnia 24 maja 2001 w sprawie podpisania porozumienia z Gmina Vellinge 2007-11-22 13:39
dokument Uchwala Nr XVI -153-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 27 kwietnia 2001 w sp przeksztalcenia Technikum Rolniczego i zasadniczej Szkoly Rolniczej w Benicach 2007-11-22 13:38
dokument Uchwala Nr XVI-152-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 27 kwietnia 2001 o zmianie uchwaly nr IV-24-99 z dnia 31 marca 1999 w sp. utworzenia srodka specjalnego w powiatowych jednostkach budzetowych 2007-11-22 13:38
dokument Uchwala Nr XVI-151-2001 rady Powiatu Kamienskiego z dnia 27 kwietnia 2001 w sprawie wysokosci dotacji na zadania wlasne realizowane przez niepubliczne placowki opiekunczo-wychowawcze 2007-11-22 13:37
dokument Uchwala Nr XVI-150 -2001 Rady Powiatu kamienskiego z dnia 27 kwietnia 2001 w sp. przystapienia do Spolki Akcyjnej Skarbu Powiatu pod nazwa Zaklad Opieki Zdrowotnej - Szpital im.H.Swiecickiego 2007-11-22 13:36
dokument Uchwala Nr XVI-149-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 27 kwietnia 2001 w sprawie przyjecia programu restrukturyzacji SPZZOZ w Kamieniu Pomorskim 2007-11-22 13:36
dokument Uchwala Nr XVI-148-2001 Rady powiatu Kamienskiego z dnia 27 kwietania 2001 w sp. udzielenia Zarzadowi absolutorium z wykonania budzetu za rok 2000 2007-11-22 13:35
dokument Uchwala Nr XV-147-2001 Rady Powiatu kamienskiego z dnia 30 marca 2001 w sp. wyrazenia zgody na obciazenie nieruchomosci hipoteka 2007-11-22 13:34
dokument Uchwala Nr XV-146-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 30 marca 2001 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim 2007-11-22 13:33
dokument Uchwala Nr XV-145-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 30 marca 2001 w sprawie nabycia mienia 2007-11-22 13:32
dokument Uchwala nr XV-144-2001 Rady Powiatu kamienskiego z dnia 30 narca 2001 w sprawie nabycia mienia 2007-11-22 13:25
dokument Uchwala Nr XV-143-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 30 marca w sprawie nabycia mienia 2007-11-22 13:25
dokument Uchwala Nr XV-142-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 30 marca 2001 w sprawie nabycia mienia. 2007-11-22 13:24
dokument Uchwala Nr XV-141-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 30 marca 2001w sp. powolania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Technikum Rolniczego w Benicach 2007-11-22 13:23
dokument Uchwala Nr XV-140-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 30 marca 2001 w sp. powolania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum w Kamieniu 2007-11-22 13:21
dokument Uchwala Nr XV-139-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 30 marca 2001 w sp. zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkladania na raty naleznosci pienieznych powiatu 2007-11-22 13:20
dokument Uchwala Nr XV-138-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 30 marca 2001 w sp. wysokosci dotacji na zadania wlasne realizowane przez placowki niepubliczne 2007-11-22 13:20
dokument Uchwala Nr XV-137-2001 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 30 marca 2001 w sprawie upowaznienia Zarzadu Powiatu do zaciagniecia kredytu dlugoterminowego 2007-11-22 13:19
dokument Uchwała Nr XXI/173/2001 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28.12.2001 r, w sprawie likwidacji SPZZOZ w Kamieniu Pomorskim 2007-11-22 13:19