Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwala Nr XIV-135-2000 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Powiatu w Kamieniu Pomorskim 2007-11-22 15:04
dokument Uchwala Nr XIV-134-2000 Rady Powiatu kamienskiego z dnia 28 grudnia 2000 w sp. okreslenia wielkosci srodkow finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotna nauczycieli korzystajacych z opieki zdrowotn 2007-11-22 15:03
dokument Uchwala Nr XIV-133-2000 Rady powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2000 w sprawie zmian w statucie SPZZOZ w Kamieniu Pomorskim 2007-11-22 15:02
dokument Uchwala Nr XIV-132-2000 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2000 w sprawie ustalenia wykazu wydatkow ktore nie wygasaja z uplywem roku budzetowego 2007-11-22 15:01
dokument Uchwala Nr XIV-131-2000 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2000 w sp. utworzenia srodka specjalnego dla Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim 2007-11-22 15:01
dokument Uchwala Nr XIV-130-2000 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2000 w sprawie nabycia mienia 2007-11-22 15:00
dokument Uchwala Nr XIV-129-2000 Rady powiatu w Kamieniu pomorskim z dnia 28 grudnia 2000 w sp. okreslenia strategicznych kierunkow rozwoju sieci drog w powiecie Kamienskim 2007-11-22 14:59
dokument Uchwala Nr XIV-128-2000 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2000 w sp. ustanowienia wynagrodzenia miesiecznego dla Starosty 2007-11-22 14:58
dokument Uchwala Nr XIV-127-2000 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2000 w sp. zasad wyplacania diet Radnym Powiatu Kamienskiego 2007-11-22 14:56
dokument Uchwala Nr XIV-126-2000 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2000 o zmianie uchwaly Rady Powiatu Nr II-12-98 w sp. powolania Komisji Statutowo-Regulaminowej i skladu osobowego 2007-11-22 14:55
dokument Uchwala Nr XIV-125-2000 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2000 o zmianie uchwly Rady powiatu Nr II-11-98 w sp. wyborow skladow osobowych Stalych komisji Rady Powiatu 2007-11-22 14:55
dokument Uchwala Nr XIV-124-2000 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2000 roku w sp. uchylenia uchwaly Rady Powitu Nr IX-84-2000 z dnia 30 marca 2000 roku 2007-11-22 14:54
dokument Uchwala Nr XIV-123-2000 Rady Powiatu w kamieniu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2000 w sprawie uzupelnienia skladu Rady 2007-11-22 14:53
dokument Uchwala Nr XIII-122-2000 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 11 grudnia 2000 w sp. poreczenia kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zespolu Zakladow Opieki Zdrowotnej w Kamieniu Pomorskim 2007-11-22 14:52
dokument Uchwala Nr XIII-121-2000 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 11 grudnia 2000 w sorawie stwierdzenia wygasniecia mandatu radnej 2007-11-22 14:50
dokument Uchwala Nr XIII-120-2000 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 11 grudnia 2000 w sp. upowarznienia Wiceprzewodniczacego Rady do wykonania czynnosci z zakresu podrozy sluzbowych Przewodniczacego Rady 2007-11-22 14:49
dokument Uchwala Nr XIII-119-2000 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 11 grudnia 2000 o zmiania Uchwaly Nr JX-81-2000 z dnia 30.03.2000 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Kamienskiego 2007-11-22 14:48
dokument Uchwala Nr XIII-118-2000 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 11 grudnia 2000 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Kamienskiego 2007-11-22 14:46
dokument Uchwala Nr XIII-117-2000 Rady Powiatu Kamienskiego z dnia 11 grudnia 2000 w sp. upowaznienie Zarzadu do zaciagania pozyczek i kredytow krotkoterminowych w roku 2001 2007-11-22 14:45
dokument Uchwala Nr XIII-116-2000 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 grudnia 2000 w sp. wysokosci udzielonej dotaji dla szkol niepublicznych 2007-11-22 14:45
dokument Uchwala Nr XIII-115-2000 Rady Powiatu w Kamieniu Pomrskim z dnia 11 grudnia 2000 o zmianie uchwaly Rady Powiatu Kamienskiego Nr IV-24-99 z dnia 31.03.1999 w sprawie utworzenia srodka specjalnego 2007-11-22 14:44
dokument Uchwala nr XII-114-2000 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 wrzesnia 2000 w sprawie ustalenia zasad zbywania, wydzierzawiania i wynajmowania nieruchomosci Powiatu 2007-11-22 14:44
dokument Uchwala nr XII-113-2000 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 wrzesnia 2000 w sprawie zbycia nieruchomosci w drodze bezprzetargowej 2007-11-22 14:43
dokument Uchwala nr XII-112-2000 w sprawie zmiany Uchwaly nr XI-99-2000 Rady Powiatu w kamieniu Pomorskim z dnia 19 czerwca 2000 w sprawie Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli 2007-11-22 14:42
dokument Uchwala nr XII-111-2000 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 wrzesnia 2000 w sprawie ustalenia najnizszego wynagrodzenia zasadniczego 2007-11-22 14:42
dokument Uchwala nr XII-110-2000 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 wrzesnia 2000 w sprawie wysokosci dotacji na zadania wlasne realizowane przez placowki niepubliczne 2007-11-22 14:15
dokument Uchwala nr XII-109-2000 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 wrzesnia 2000 w sprawie zasad udzielenia i rozmiar znizek dla nauczycieli 2007-11-22 14:11
dokument Uchwala nr XII-108-2000 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 wrzesnia 2000 w sprawie uchwalenia zmian budzetu Powiatu Kamienskiego 2007-11-22 14:10
dokument Uchwala nr XI-107-2000 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 czerwca 2000 w sprawie zmian w Statucie Powiatu w Kamieniu Pomorskim 2007-11-22 14:09
dokument Uchwala nr XI-106-2000 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 czerwaca 2000 w sprawie nabycia mienia 2007-11-22 14:09
dokument Uchwala nr XI-105-2000 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 czerwca 2000 w sprawie uchwalenia Regulaminu Spolecznej Strazy Rybackiej 2007-11-22 14:08
dokument Uchwala nr XI-104-200 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 czerwca 2000 w sprawie powolania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 2007-11-22 14:07
dokument Uchwala nr XI-103-200 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 czerwca 2000 w sprawie przyjecia planu restrukturyzacji i zmian wlasnosciowych SPZZOZ w Kamieniu Pomorskim 2007-11-22 14:07
dokument UCHWAŁA NR XI/102/2000 z dnia 29 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminami o przekazanie zadań w zakresie ochrony zdrowia 2007-11-22 14:06
dokument UCHWAŁA NR XI/101/2000 z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Społecznej przy SPZZOZ w Kamieniu Pomorskim 2007-11-22 14:06
dokument UCHWAŁA NR XI/100/2000 z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie odwołanie z funkcji członka Rady Społecznej 2007-11-22 14:05
dokument UCHWAŁA NR XI/99/2000 z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie ustalenia ,,Regulaminu Wynagrodzeń Nauczycieli'' zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kamieński 2007-11-22 14:05
dokument UCHWAŁA NR XI/98/2000 z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie wysokości dotacji na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z gminami oraz zadania realizowane przez niepubliczne placówki opiekunc 2007-11-22 14:05
dokument UCHWAŁA NR XI/97/2000 z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych. 2007-11-22 14:04
dokument UCHWAŁA NR XI/96/2000 z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu X/87/2000 z dnia 18 maja 2000r. 2007-11-22 14:04
dokument UCHWAŁA NR XI/95/2000 z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej na rok 2001 2007-11-22 14:04
dokument UCHWAŁA NR XI/94/2000 z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu nr VII/66/99 21.12.1999r. w sprawie ustalenia wykazów wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007-11-22 14:04
dokument UCHWAŁA NR XI/93/2000 z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym 2007-11-22 14:03
dokument UCHWAŁA NR XI/92/2000 z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie wysokości udzielanej dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych, działających na terenie Powiatu Kamieńskiego 2007-11-22 14:03
dokument UCHWAŁA NR XI/91/2000 z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych 2007-11-22 14:03
dokument UCHWAŁA NR XI/90/2000 z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie zmian w składzie Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Kamieniu Pomorskim 2007-11-22 14:02
dokument UCHWAŁA NR XI/89/2000 z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego zaocznego oraz Technikum Zawodowego zaocznego w Zespole Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Kamieniu Pomor 2007-11-22 14:02
dokument UCHWAŁA NR XI/88/2000 z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Powiatu 2007-11-22 14:02
dokument UCHWAŁA NR X/87/2000 z dnia 18 maja 2000r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Kamieńskiego na rok 2000 2007-11-22 14:01
dokument UCHWAŁĄ NR IX/86/2000 z dnia 30 marca 2000r. w sprawie określenia terminu opracowania przez Zarząd Powiatu Kamieńskiego planu restrukturyzacji SPZZOZ w Kamieniu Pomorskim 2007-11-22 14:01
dokument UCHWAŁA NR IX/85/2000 z dnia 30 marca 2000r. w sprawie utorzenia środka specjalnego 2007-11-22 14:01
dokument UCHWAŁA NR IX/84/2000 z dnia 30 marca 2000r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cele publiczne nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Kamieńskiego 2007-11-22 14:00
dokument UCHWAŁA NR IX/83/99 z dnia 30 marca 2000r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim na 2000 rok. 2007-11-22 14:00
dokument UCHWAŁA NR IX/82/2000 z dnia 30 marca 2000r. w sprawie powołania środka specjalnego przy jednostce budżetowej 2007-11-22 14:00
dokument uchwała nr IX/81/2000 z dnia 30 marca 2000r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2000 2007-11-22 13:59
dokument UCHWAŁA NR IX/80/2000 z dnia 30 marca w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonaia budżetu za rok 1999 2007-11-22 13:59
dokument UCHWAŁA NR VIII/79/2000 z dnia 15 marca 2000r. w sprawie ustanowienia wynagrodzenia miesięcznego dla Starosty Kamieńskiego 2007-11-22 13:58
dokument UCHWAŁA NR VIII/78/2000 z dnia 15 marca 2000r. w sprawie zasad wypłacania diet Radnym Rady Powiatu Kamieńskiego 2007-11-22 13:58
dokument UCHWAŁA NR VIII/77/2000 z dnia 15 marca 2000r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej 2007-11-22 13:58
dokument UCHWAŁA NR VIII/76/2000 z dnia 15 marca 2000r. 2007-11-22 13:58
dokument UCHWAŁA NR VIII/75/2000 z dnia 15 marca 2000r w sprawie pwołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowiso Dyrektora Wczasów Dziecięcych w Miedzyzdrojach i określeniu Regulaminu pra 2007-11-22 13:57
dokument UCHWAŁA NR VIII/74/2000 z dnia 15 marca 2000r w sprawie uzupełnienia składu Rady Społecznej przy SPZZOZ w Kamieniu Pomorskim 2007-11-22 13:56
dokument UCHWAŁA NR VIII/73/2000 z dnia 15 marca 2000r w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Społecznej 2007-11-22 13:56
dokument UCHWAŁA NR VIII/72/2000 z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wyboru banku do wykonania bankowej obsługi budżetu Powiatu Kamieńskiego 2007-11-22 13:56
dokument UCHWAŁA NR VIII/71/2000 z dnia 15 marca 2000r w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim na rok 2000. 2007-11-22 13:56
dokument UCHWAŁA NR VIII/70/2000 z dnia 25 marca 2000 r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pozyczki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kamieniu Pomorskim oraz zaciągnięcia 2007-11-22 13:55