Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim zaprasza na VII sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim, której termin wyznaczony został na dzień 30 czerwca 2011 roku na godzinę 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, przy ul. Wolińskiej 7b

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

zaprasza na VII sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim,

której termin wyznaczony został na dzień 30 czerwca 2011 roku na godzinę 10:00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, przy ul. Wolińskiej 7b.

 

 

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu.

4.    Przyjęcie protokołu Nr VI/2011.

5.    Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu.

6.    Interpelacje i zapytania radnych.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielania/ nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim z wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego
za 2010 rok:

1)    zapoznanie się z:

a)      sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok,

b)      sprawozdaniem finansowym,

c)       uchwałą Nr LIX/202/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22  kwietnia 2011 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z wykonania budżetu za 2010 rok,

d)      informacją o stanie mienia Powiatu,

e)      stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,

f)        uchwałą Nr LXXXIII/272/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu
w Kamieniu Pomorskim absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za rok 2010,

g)      stanowiskiem poszczególnych Komisji Stałych Rady Powiatu,

2)    dyskusja,

3)    podjęcie Uchwały w sprawie udzielania/ nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim z wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego za 2010 rok.

    8. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1.  zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2011 rok,

8.2.  zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

          8.3.określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

          8.4. zmiany Uchwały Nr V/39/2011 rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z  dnia 1 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskim na 2011 roku finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

8.5.ustalenia REGULAMINU określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kamieński,

8.6.ustalenia zasad, kryteriów i trybu przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kamieński,

8.7.ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z drogi oraz jego parkowanie
na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Kamieńskiego.

9.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.  Wolne wnioski i informacje.

11.  Zamknięcie sesji.

 

 

 

                                            

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Sokół 27-06-2011 14:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 27-06-2011 14:02