Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Rejestr uchwał Rady Powiatu w kamieniu Pomorski IV kadencji 2011-10-05 12:43
dokument Uchwała X-94-2011 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpiecze?ństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2012-2014 2012-01-04 14:38
dokument Uchwała Nr X-93-2011 w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim 2012-01-04 14:37
dokument UchwałaX-92-2011 w sprawie wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Kamieńskiego 2012-01-04 14:37
dokument Uchwała Nr X-91-2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr V-39-2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 1-04-2011 w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskim z PFRON 2012-01-04 14:36
dokument Uchwała Nr X-90-2011 w sprawie zmiany uchwąły Nr XXXVIII-223-2010 z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia przez Powiat Kamieński poręczenia spłaty kredytu bankowego zaciągniętego przez ZCPWZ 2012-01-04 14:36
dokument Uchwała Nr X-89-2011 w sprawie ustalenia wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 2012-01-04 14:35
dokument Uchwała Nr X-88-2011 w sprawie zmany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2011 rok 2012-01-04 14:35
dokument Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX-81-2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim - przedsięwzięcia do WPF 2011 2012-01-04 14:33
dokument Załącznik Nr 3 - przedsięwzięcia do WPF 2012 2012-01-04 14:32
dokument Załącznik Nr 2 objasnienia 2012 - WPF 2012-01-04 14:31
dokument załącznik nr 1 WPF lata 2012-2025 2012-01-04 14:31
dokument Uchwała X-87-2011 w sprawie zmainy Uchwały Nr III-17-2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11-02-2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego 2012-01-04 14:30
dokument budżet 2012 załączniki załącznik do Uchwały Nr X-86-2011 2012-01-04 14:30
dokument Uchwała Nr X-86-2011 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2012 2012-01-04 14:29
dokument Uchwała Nr IX-85-2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskimz dnia 29-11-2011 w sprawie przyjęcia środków PFRON w związkuz z przystąpeiniem w 2011 roku Powiatu do programu wyrównywania różnic.. 2012-01-04 14:28
dokument Uchwała Nr IX-84-2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29-11-2011 w sprawie zmainy składów osobowych Komisji Stałych 2012-01-04 14:28
dokument Uchwała Nr IX-83-2011 Rady Powiatu z dnia 29-11-2011 w sprawie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy ZDP w Kamieniu Pomorskim a ZDP w Gryficach dotyczącego zimowego utrzymania dróg 2012-01-04 14:28
dokument Uchwała Nr IX-82-2011 Rady Powiatu z dnia 29-11--2011 w sprawie zmainy uchwały Nr V-39-2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych 2012-01-04 14:27
dokument Uchwała Nr IX-81-2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr III-17-2011 z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2011-2025 2012-01-04 14:26
dokument Uchwała Nr IX-80-2011 Rady Powiatu z dnia 29-11-2011 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2011 rok 2012-01-04 14:26
dokument Uchwała Nr VIII-79-2011 z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 1 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskim na 2011 rok finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2011-10-05 12:41
dokument Uchwała Nr VIII-78-2011 z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/237/2002 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu w Kamieniu Pomorskim. 2011-10-05 12:41
dokument Uchwała Nr VIII-77-2011 z dnia 29 września 2011 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. 2011-10-05 12:40
dokument Uchwała Nr VIII-76-2011 z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/80/2007 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 6 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania oraz ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady. 2011-10-05 12:38
dokument Uchwała Nr VIII-75-2011 z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Świerzno nieruchomości położonej w Świerznie Gmina Świerzno z przeznaczeniem na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2011-10-05 12:37
dokument ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KAMIEŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2012 2011-10-05 12:36
dokument Uchwała Nr VIII-74-2011 z dnia 29 września 2011 roku w sprawie uchwalenia ?Rocznego programu współpracy Powiatu Kamieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012?. 2011-10-05 12:35
dokument Uchwała Nr VIII-73-2011 z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/49/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Kamieńskiego, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Kamieńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 2011-10-05 12:33
dokument Uchwała Nr VIII-72-2011 z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2011 rok. 2011-10-05 12:33
dokument Uchwała Nr VIII-71-2011 z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/173/2001 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie likwidacji SPZZOZ w Kamieniu Pomorskim. 2011-10-05 12:32
dokument Uchwała Nr VIII-70-2011 z dnia 29 września 2011roku w sprawie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia w całości pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Kamieniu Pomorskim. 2011-10-05 12:31
dokument Obwieszczeenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 lipca 2011 roku o sprostowaniu błędu dotyczy Uchwały Nr VII-69-2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku 2011-09-09 08:29
dokument Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczy uchwły Nr VII-62-2011 2011-08-18 15:07
dokument Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczy uchwały Nr VII-61-2011 2011-08-18 15:07
dokument uchwała Nr VII-69-2011 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Kamieńskiego 2011-07-12 13:34
dokument uchwała Nr VII-68-2011 w sprawie zmiany uchwały V-39-2011 w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie kamieńskim na 2011 rok finansowanych ze środków PFRON 2011-07-12 13:34
dokument uchwała Nr VII-67-2011 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 2011-07-12 13:33
dokument uchwała Nr VII-66-2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2011-07-12 13:33
dokument Załącznik Nr 3 - przedsięwzięcia do WPF 2011 VII-65-2011 2011-07-12 13:33
dokument Załącznik Nr 1 - WPF 2011 VII-65-2011 2011-07-12 13:32
dokument Uchwała Nr VII-65-2011 w sprawie zmiany uchwały nr III-17-2011 2011-07-12 13:30
dokument Uchwała Nr VII-64-2011 w sprawie zmainy budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2011 2011-07-12 13:29
dokument uchwała Nr VII-63-2011 w sprawie udzelania absolutorium Zarządowi z wykonania budżetu Powiatu Kamieńskeigo za 2010 rok 2011-07-12 13:28
dokument uchwała Nr VII-62-2011 w spr ustalenia zasad kryteriów i placówkach prowadzonych przez Pow Kamieński dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym 2011-07-12 13:28
dokument uchwała Nr VII-61-2011 w sprawie ustalenia REGULAMINU określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków 2011-07-12 13:28
dokument Uchwała Nr VI-60-2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11.02.2011 r. 2011-06-08 15:15
dokument Uchwała Nr VI-59-2011 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim 2011-05-24 13:03
dokument Uchwała Nr VI-58-2011 w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Powiatu 2011-05-24 13:02
dokument Uchwała Nr VI-57-2011 w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim 2011-05-24 13:02
dokument Uchwała Nr VI-56-2011 w sprawie skargi na działalność Dyrektora PUP 2011-05-24 12:54
dokument Uchwała Nr VI-55-2011 w sprawie skargi na działalaność Starosty Kamieńskiego 2011-05-24 12:53
dokument Uchwała Nr VI-54-2011 w sprawie zasad używania flagi oraz herbu Powiatu Kamieńskeigo 2011-05-24 12:53
dokument Uchwała Nr VI-53-2011 w sprawie zobowiązania Zarządu Powiatu do zabezpieczenia środkó w 2012 roku i upoważnienia do podpisania umowy na realizację inwestycji 2011-05-24 12:52
dokument Uchwała Nr VI-52-2011 w sprawie zmiany składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu 2011-05-24 12:52
dokument Uchwała Nr VI-51-2011 w sprawie zmiany Uchwąły Nr IV-30-2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskimz dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie wyboru pozostałych Członków Komisji Rewizyjnej 2011-05-24 12:52
dokument Uchwała Nr VI-50-2011 w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej specjalnej oraz zmiany organizacji SOSW w Kamieniu Pomortskim 2011-05-24 12:51
dokument Uchwała Nr VI-49-2011 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych 2011-05-24 12:51
dokument Uchwała Nr VI-48-2011 w sprawie zapewnienia środkówna realizację ukłądu ratalnego z ZUS przez SPZZOZ w likwidacji w Kamieniu Pomorskim 2011-05-24 12:50
dokument Uchwała Nr VI-47-2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr III-16-2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11-02-2011w sprawie uchwalenia budżertu Powiatu Kamieńskiego na 2011 rok 2011-05-24 12:50
dokument Uchwała Nr VI-46-2011 w sprawie zmainy budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2011 rok 2011-05-24 12:50
dokument Uchwała Nr VI-45-2011 w sprawie uzupełnienia skłądu Rady Powiatu w Kameiniu Pomorskim 2011-05-24 12:49
dokument Uchwała Nr VI-44-2011 w sprawie uzupełenienia składu Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim 2011-05-24 12:49
dokument Uchwała Nr V-43-2011 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacajmi pozarządowymi 2011-04-20 15:12
dokument Uchwała Nr V-42-2011 w sprawie skargi na działalność dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach 2011-04-20 15:11
dokument Uchwała Nr V-41-2011 w sprawie skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim 2011-04-20 15:11
dokument Uchwała Nr V-40-2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalność PCPR w Kamieniu Pomorskim za rok 2010 2011-04-20 15:11
dokument Uchwała Nr V-39-2011 w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Kamieńskim na 20111 rok ze środków PFRON 2011-04-20 15:10
dokument Uchwała Nr V-38-2011 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych 2011-04-20 15:10
dokument Uchwała Nr V-37-2011 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymairu godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli, dla których ustalony tygodniowy plan zajęć jest różny w poszczeg 2011-04-20 15:10
dokument Uchwała Nr V-36-2011 w sprawie określenia tygodniowegoobowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych niektórych anuczycieli oraz zasad zaliczania do wymairu godzin posz 2011-04-20 15:09
dokument Uchwała Nr V-35-2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok 2011-04-20 15:09
dokument Uchwała Nr V-34-2011 w sprawie uchwalenia planu Pracy Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim na 2011 rok 2011-04-20 15:08
dokument Uchwała Nr V-33-2011 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego rady Powiatu do wykonywania czynności zlecania podróży służbowych Przewodniczącemu rady Powiatu 2011-04-20 15:08
dokument uchwała Nr V-32-2011 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2011-04-20 15:07
dokument Uchwała Nr V-31-2011 w sprawie stwierdzenuia wygaśnięcia mandatu radnego 2011-04-20 15:07
dokument Uchwała Nr IV-30-2011 w sprawie wyboru pozostałych Członków Komisji Rewizyjnej 2011-03-07 11:22
dokument Uchwała Nr IV-29-2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2011-03-07 11:22
dokument Uchwała Nr IV-28-2011 w sprawie zmainy składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu 2011-03-07 11:22
dokument Uchwała Nr IV-27-2011 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim 2011-03-07 11:21
dokument Uchwała Nr IV-26-2011 w sprawie wstąpienia kandydata na miejsce radnego którego mandat wygasł 2011-03-07 11:21
dokument Uchwała Nr IV-25-2011 w sprawie uzupełnienia składu rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim 2011-03-07 11:21
dokument Uchwała Nr III-24-2011 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2011-03-07 11:20
dokument Uchwała Nr III-23-2011 w sprawie ustanowienia wynagrodzenia miesięcznego dla Starosty Kamieńskiego 2011-03-07 11:20
dokument Uchwała Nr III-22-2011 w sprawie skargi na działalność Dyrektora powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim 2011-03-07 11:20
dokument Uchwała Nr III-21-2011 w sprawie skargi na Kierownika Powaitwoego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim 2011-03-07 11:19
dokument Uchwała Nr III-20-2011 w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2011-03-07 11:19
dokument Uchwała Nr III-19-2011 w sprawie wyboru składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu 2011-03-07 11:19
dokument Uchwała Nr III-18-2011 w sprawie skargi na działąlaność Starosty Kamieńskeigo 2011-02-21 14:33
dokument Załącznik Nr 3 - przedsięwzięcia do WPF 2011 2011-02-21 14:33
dokument Załącznik Nr 2 - objaśnienia wartości w WPF 2011-02-21 14:32
dokument Załącznik Nr 1 - WPF 2011 2011-02-21 14:32
dokument Uchwała Nr III-17-2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2011-2025 2011-02-21 14:32
dokument Budżet 2011 załączniki 2011-02-21 14:31
dokument Uchwała Nr III-16-2011 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2011 2011-02-21 14:30
dokument Uchwała Nr III-15-2011 w sprawie wyboru pozostałych Członków Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim 2011-02-21 14:29
dokument Uchwała Nr III-14-2011 w sprawie wyboru Wicestarosty Kamieńskiego 2011-02-21 14:28
dokument Uchwała Nr III-13-2011 w sprawie wyboru Starosty Kamieńskiego 2011-02-21 14:28
dokument Uchwała Nr III-12-2011 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim 2011-02-21 14:28
dokument Uchwwała Nr III-11-2011 w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim 2011-02-21 14:27
dokument Uchwąła Nr III-10-2011 w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim 2011-02-21 14:27
dokument Uchwała Nr III-9-2011 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2011-02-21 14:26