herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

powiatkamienski.pl

Przewodniczący Rady Powiatu zaprasza na III sesję Rady Powiatu, której termin wyznaczony został na dzień 11 lutego 2011 roku, na godzinę 12:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego,przy ul. Wolińskiej 7b


Przewodniczący Rady Powiatu zaprasza na III sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim,

 której termin wyznaczony został na dzień 11 lutego 2011 roku, na godzinę 12:30

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, przy ul. Wolińskiej 7b.

Proponowany porządrk posiedzenia:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.Ustalenie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Bronisława Karpińskiego.

4. Złożenie ślubowania przez radną Małgorzatą Kościukiewicz.

5. Informacja Przewodniczącego Rady.

6. Przyjęcie protokołów nr I/2010 oraz 2/2010.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu rady ( Edsard Arys ),

8.1. Złożenie ślubowania przez radnego Edwarda Arysa.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu rady ( Radosław Drozdowicz ),

9.1. Złożenie ślubowania przez radnego Radosława Drozodwicza.

10. Podjęcie uchwał:

10.1. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2011,

10.2. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2011-2025,

10.3. w sprawie wyboru składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu,

10.4. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

10.5. w sprawie wyboru pozostałych Członków Komisji Rewizyjnej,

10.6. w sprawie delegowania przedstawicieli rady Powiatu do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

11. Rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

12. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim.

13. Rozpatrzenie skargi na działalność Starosty Kamieńskiego.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski i informacje.

16. Zamknięcie sesji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Sokół 10-02-2011 08:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 10-02-2011 08:27