Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr Or.120.1.2011.ASK Starosty Kamieńskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kamieńskiego. 2011-02-02 12:47
dokument Zarządzenie Nr Or.120.2.2011.ASK Starosty Kamieńskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie w 2011 roku. 2011-01-31 15:39
dokument Zarządzenie Nr Or.120.3.2011.ASK Starosty Kamieńskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie ogłoszenia o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kamieńskim. 2011-01-31 15:28
dokument Załącznik do Zarządzenia Nr Or.120.3.2011.ASK 2011-01-31 15:34
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.4.2011.ASK w sp wprowadzenia instytucji kancelaryjnej w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim 2011-05-05 12:58
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.5.2011.ASK w sp powołania Komisji Konkursowej celem rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 2011-05-05 13:01
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.6.2011.RD w sp powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych 2011-05-05 13:03
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.7.2011.BŁ w sp ustalenia planu finansowego dochodów związanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w Starostwie Powiatowych w Kamieniu Pomorskim na 2011 rok 2011-05-05 13:08
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.8.2011.AG w sp zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta w Kamieniu Pomorskim za rok 2010 2011-05-05 13:12
dokument Załącznik do Zarządzenia Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.8.2011.AG w sp zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta w Kamieniu Pomorskim za rok 2010 2011-07-15 10:31
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.9.2011 w sp nadania Regulaminu wewnętrznego Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Wspierania Przedsiębiorczości w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim 2011-05-05 13:21
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.10.2011.AM w sp powołania Komisji Konkursowej celem rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowiskokierownicze - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim 2011-05-05 13:58
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.11.2011 AM w sp powołania Komisji Konkursowej celem rozstzrygnięcia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim 2011-05-05 14:01
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.12.2011.ASK z 07 kwietnia 2011 w sprawie przeprowadzenia kontroli dotyczącej wykorzystania dotacji przez Parafię Rzymsko - Katolicką im. Św Ottona w kamieniu Pomorskim 2011-07-15 10:22
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.13.2011.RD z 15 kwietnia 2011 w.s powołania komisji ds. przyznawania dopłaty do dokształcania nauczycieli powiatowych samorządowych jednostek oświatowych 2011-07-15 10:26
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.14.2011.BK w sp ustalenia czasu pracy 2011-07-15 10:21
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.15.2011.ADC w sp określenia wysokości stawek czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego 2011-05-20 14:02
dokument Załącznik do Zarządzenia Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.15.2011.ADC w sp określenia wysokości stawek czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego 2011-05-20 14:03
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.16.2011.MK z 09 maja 2011 dot. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości 2011-07-15 10:37
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.17.2011.TŻ z 31 maja 2011 ws. powołania doraźnej komisji ds. zamówień publicznych 2011-07-15 10:39
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.18.2011.TŻ z 31 maja 2011 ws. powołania doraźnej komisji ds. zamówień publicznych 2011-07-15 10:40
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.19.2011.AM z 30 maja 2011 ws. powołania komisji w celu rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze 2011-07-15 10:42
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.20.2011.TŻ w sp. powołania doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych 2011-07-29 14:03
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.21.2011.BK w sprawie zamiany Zarządzenia Nr ASK-0135-207/2009 Starosty Kamieńskiego z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim 2011-07-29 14:09
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.22.2011.DSz w sprawie powołania komisji doraźnej do sprawdzenia złożonych ofert wstępnych na wykonanie zadania usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg. 2011-07-29 14:11
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.23.2011.BK z dnia 29.07.2011 roku w sprawie wprowadzenia aneksu Nr 1/2011 do Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim 2011-07-29 14:15
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Or.120.24.2011.TŻ ws. powołania doraźnej komisji zamówień publicznych 2011-09-22 14:47
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Or.120.25.2011.TŻ ws. powołania doraźnej komisji zamówień publicznych 2011-09-22 14:48
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Or.120.26.2011.DSz ws. powołania doraźnej komisji do zakończenia wyboru złożonych ofert wstępnych na wykonanie zadania usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg 2011-09-22 14:52
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Or.120.27.2011.TŻ ws. powołania doraźnej komisji zamówień publicznych 2011-09-22 14:53
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Or.120.28.2011.AM ws. powołania doraźnej Komisji Konkursowej celem rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - audytora wewnętrznego 2011-09-22 14:55
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Or.120.29.2011.ET w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych 2011-09-22 14:59
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Or.120.30.2011.ET w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Kamieńskiego na rok 2012 2011-09-22 15:01
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Or.120.31.2011.AM w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej 2011-09-27 13:41
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Or.120.32.2011.TŻ w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych 2011-11-29 12:12
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Or.120.34.2011.TŻ w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych 2011-11-29 12:13
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Or.120.35.2011.TŻ w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych 2011-11-29 12:13
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Or.120.36.2011.TŻ w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych 2011-11-29 12:13
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Or.120.37.2011.AZ w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2011-11-29 12:14
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Or.120.38.2011.AZ w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2011-11-29 12:16
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Or.120.39.2011.AM w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem rozstrzygnięcia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektora Domu Dziecka w Wisełce 2011-11-29 12:16
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Or.120.40.2011.ADC w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.120.15.2011. ADC 2011-11-29 12:17
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Or.120.41.2011.MG w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Kamieńskim 2011-11-29 12:18
dokument Zarządzenie Nr Or.120.42.11 ET z dnia 25.11.2011 roku w sp. przeprowadzenia inwenteryzacji pełnej okresowej 2011-12-30 14:02
dokument Zarządzenie Nr Or.120.43.11 TŻ z dnia 28.11.2011 roku w sp. powołania doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych 2011-12-30 14:02
dokument Zarządzenie Nr Or.120.44.11 DSz z dnia 28.11.2011 roku w sp. powołania doraźnej komisji do sprawdzenia ofert wstępnych na wykonanie zadania usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg 2011-12-30 14:03
dokument Zarządzenie Nr Or.120.45.11 BK z dnia 28.11.2011 roku w sp. zmiany Zarządzenia Nr ASK-0135-2072009 Starosty Kamieńskiegoz dnia 12.06.2009 roku w sp. ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa 2011-12-30 14:03
dokument Zarządzenie Nr Or.120.46.11 TŻ z dnia 06.12.2011 roku w sp. powołania doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych 2011-12-30 14:03
dokument Zarządzenie Nr Or.120.47.11 TŻ z dnia 12.12.2011 roku w sp. powołania doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych 2011-12-30 14:04
dokument Zarządzenie Nr Or.120.48.11 TŻ z dnia 19.12.2011 roku w sp. powołania doraźnej komisji do spraw zamówień publicznych 2011-12-30 14:04
dokument Zarządzenie Nr Or.120.49.11 AM z dnia 19.12.2011 roku w sp. powołania zespołu powypadkowego 2011-12-30 15:18
dokument Zarządzenie Nr Or.120.50.11 BK z dnia 19.12.2011 roku w sp. funkcjonowania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim 2011-12-30 15:20
dokument Zarządzenie Starosty Kamieńskiego Nr Or.120.51.2011.BK z dnia 19.12.2011 roku w sp wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Starostwa owiatowego w Kamieniu Pomorskim 2012-01-30 12:50