Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim zaprasza na XXXIX sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim, której termin wyznaczony został na dzień 30 września 2010 roku na godzinę 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, przy ul. Wolińskiej 7B.

Przewodniczący Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

zaprasza na XXXIX sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim,

której termin wyznaczony został na dzień 30 września 2010 roku na godzinę 14:00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, przy ul. Wolińskiej 7b.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia  XXXIX sesji Rady Powiatu
w Kamieniu Pomorskim:

 

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu.

4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

5.    Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu.

6.    Interpelacje i zapytania radnych.

7.    Podjęcie uchwał:

7.1.        w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego za I półrocze 2010 roku,

7.2.         w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2010 rok,

7.3.         w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/199/2009 Rady Powiatu
w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na rok 2010,

7.4.         w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Powiatu Kamieńskiego oraz jego jednostek podległych,

7.5.         w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu gospodarki odpadami
dla Powiatu Kamieńskiego na lata 2009-2011, z uwzględnieniem lat 2012-2019”,

7.6.         w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kamieńskiego na lata 2009-2011, z uwzględnieniem lat 2012-2015”,

7.7.          w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku nr 1 położonych przy
ul. Kościuszki w kamieniu Pomorskim Gmina Kamień Pomorski,

7.8.         w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy z tymi organizacjami,

7.9.         w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat rodziców lub opiekunów prawnych dzieci za pobyt w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

8.    Rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Kamieniu Pomorskim.

9.    Rozpatrzenie skargi na działalność Starosty Kamieńskiego.

10.  Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych
w Powiecie Kamieńskim za rok szkolny 2009/2010.

11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.  Wolne wnioski.

13.  Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

 

 

 

Terminy posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim:

- Komisja Budżetowo – Gospodarcza – 28 września 2010 roku, godz. 11:00,

- Komisja Komunikacji, Bezpieczeństwa i Obronności – 28 września 2010 roku, godz. 13:00,

- Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych – 29 września 2010 roku, godz. 12:00,

- Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – 16 czerwiec 2010 roku, godz. 14:00,

- Komisja Rewizyjna – 21 czerwiec 2010 roku, godz. 12:00

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Sokół 27-09-2010 15:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 27-09-2010 15:07