Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim zaprasza na XXXV sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim, której termin wyznaczony został na dzień 16 marca 2010 roku na godzinę 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, przy ul. Mieszka I 5B.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

zaprasza na XXXV sesję Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim,

której termin wyznaczony został na dzień 16 marca 2010 roku na godzinę 14:00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, przy ul. Mieszka I 5B.

 

 

Proponowany porządek XXXV sesji Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim:

 

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu.

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

5.      Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Rozpatrzenie sprawozdania oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu
w Kamieniu Pomorskim z wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego
za 2009 rok:

a)      odczytanie wniosków z posiedzeń Komisji Stałych w sprawie sprawozdania,

b)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2009 rok,

c)      odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,

d)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim absolutorium z wykonania budżetu
za 2009 rok,

e)      dyskusja,

f)       podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim z wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego za 2009 rok.

8.      Przedstawienie przez Panią Alinę Łokaj – Binkowską projektu budowlanego inwestycji pn: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkolno-wychowawczego na internat przyszkolny Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Wolińskiej 9a”.

9.      Przedstawienie przez Pana Andrzeja Swatowskiego projektu budowlanego inwestycji pn: „Zmiana sposobu użytkowania wraz z adaptacją pomieszczeń poddasza budynku przy ul. Jedności Narodowej 5 w Kamieniu Pomorskim
na internat szkolny”.

10.    Przedstawienie przez Pana Ziemowita Krzyżanowskiego Informacji
w sprawie realizacji projektu pn. „Pozyskanie i dystrybucja informacji
o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”  dofinansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

11.    Podjęcie uchwał:

11.1.        w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2010 rok.

11.2.        w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/199/2009 Rady Powiatu
w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2010 rok.

11.3.        w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób niepełnosprawnych
w Powiecie Kamieńskim na 2010 rok finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

11.4.        w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku nr 10A przy ul. Szpitalnej
w Kamieniu Pomorskim Gmina Kamień Pomorski.

11.5.        w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/189/2005 Rady Powiatu
w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego,

11.6.        w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie
w Kamieniu Pomorskim

11.7.        uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Kamieńskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadanie publiczne na rok 2010".

11.8.        uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu na 2010 rok,

11.9.        uchwalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok,

12.    Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Kamieniu Pomorskim.

13.    Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Kamieniu Pomorskim.

14.    Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2009 rok.

15.    Przyjęcie Sprawozdań z działalności Komisji Stałych za 2009 rok.

16.    Przyjęcie Planów Pracy Komisji Stałych na 2010 rok.

17.    Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kamieńskiego za 2009 rok.

18.    Przyjęcie Sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w roku 2009.

19.    Przyjęcie Sprawozdania z realizacji programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Kamieńskim za 2009 rok.

20.    Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

21.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

22.    Wolne wnioski i informacje.

23.    Zamknięcie sesji.

 

 

Terminy posiedzeń Komisji:

- Komisja Budżetowo – Gospodarcza – 12 marca 2010 roku, godz. 11:00,

- Komisja Komunikacji, Bezpieczeństwa i Obronności – 12 marca 2010 roku, godz.13:00,

- Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – 15 marca 2010 roku, godz. 11:30,

- Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych – 15 marca 2010 roku, godz. 13:30,

- Komisja Rewizyjna – 16 marca 2010 roku godz. 12:00

 

 

                                                            Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                     Mariusz Wawrzyński

                                                        

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Sokół 12-03-2010 13:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 12-03-2010 13:35