Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 35-94-2007 w sprawie wykonania Uchwały Nr XVIII-101-2007 Rady Powiatu 2008-02-05 12:43
dokument Uchwała Nr 35-93-2007- w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2007 rok. 2008-02-05 12:43
dokument Uchwała Nr 34-92-2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr 19-19-2003 w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za lokale użytkowe wynajmowane w przychodni w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kopernika 26 2008-02-05 12:42
dokument Uchwała Nr 34-91-2007 w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Kamieńskiego na 2007 rok. 2008-02-05 12:41
dokument Uchwała Nr 33-90-2007 w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2007 rok. 2007-12-21 13:50
dokument Uchwała Nr33-89- 2007 w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Domu Dziecka w Wisełce 2007-12-21 13:50
dokument Uchwała Nr 32 -88- 2007 w sprawie uchylenia uchwały Nr 2674 2007 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 18 października 2007 roku w sprawie ogłoszenia drugiego pisemnego przetargu 2007-12-21 13:49
dokument Uchwała Nr 32 - 87-2007 w sprawie zatwierdzenia założenia inwestycyjnego na działkach nr 15-28, 19-6,19-24, 15-3, 15-10, 15-15, 19-29, 15-29 położonych w Łukęcinie Gmina Dziwnów 2007-12-21 13:49
dokument Uchwała Nr 32 - 86 -2007w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność od Agencji Nieruchomości Rolnych z Zasobu WRSP działek nr 1528, 196,1924, 153, 1510, 1515, 1929, 1529 2007-12-21 13:49
dokument Uchwała Nr 32- 85 -2007 w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa do reprezentowania Powiatu Kamieńskiego na rozprawie administracyjnej w sprawie wywłaszczenia nieruchomości 2007-12-21 13:48
dokument Uchwała Nr 32 -84 -2007 w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2007 rok. 2007-12-21 13:48
dokument Uchwała Nr 31-83-2007 w sprawie zmiany budżetu na 2007 rok 2007-12-19 15:26
dokument Uchwała Nr 31 - 82 - 2007 w sprawie zmianu budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2007 rok 2007-12-19 15:26
dokument Uchwała Nr 31- 81- 2007 zmieniająca uchwałę Nr 16 37 2007 Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 maja 2007 roku 2007-12-19 15:25
dokument Uchwała Nr 30-80-2007 w sp złożenia wniosków odnośnie sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Zastaniu Gmina Wolin 2007-12-19 15:25
dokument Uchwała Nr 30-79-2007 sp. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Kamieniu Pom obręb 2, stanowiącej własność Powiatu , przeznaczonej do sprzedaży 2007-12-19 15:24
dokument Uchwała Nr 30- 78- 2007 w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2007 rok. 2007-12-19 15:20
dokument Uchwała Nr 28-77- 2007- w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2007 rok. 2007-12-19 15:20
dokument Uchwała Nr 28- 76- 2007 w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Międzywodzie Gmina Dziwnów 2007-12-19 15:19
dokument Uchwała Nr 27-75- 2007 w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Kamieńskiego na 2007 rok. 2007-12-19 15:19
dokument Uchwała Nr 26-74 -2007 w sprawie ogłoszenia drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego na zbycie drewna o szacunkowej ilości około 133,72 m³ 2007-12-19 15:19
dokument Uchwała Nr 26-73-2007 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność od Agencji Nieruchomości Rolnych z Zasobu WRSP działek 2007-12-19 15:18
dokument Uchwała Nr 26- 72 - 2007 w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2007 rok 2007-12-19 15:17
dokument Uchwala Nr 25-71- 2007- w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spolecznej w Sniatowie 2007-11-20 10:41
dokument Uchwala Nr 25- 70- 2007- w sprawie uchwalenia zmian budzetu Powiatu Kamienskiego na 2007 rok 2007-11-20 10:40
dokument Uchwala Nr 24- 69- 2007-w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Kamieniu Pomorskim informacji z realizacji budzetu Powiatu Kamienskiego za I polrocze 2007 r 2007-11-20 10:40
dokument Uchwala Nr 24-68- 2007- w sprawie uchwalenia zmian budzetu Powiatu Kamienskiego na 2007 rok 2007-11-20 10:39
dokument Uchwala Nr 24- 67- 2007- w sprawie wyrazenia zgody na nabycie w trybie bezprzetargowym nieruchomosci polozonej w Lubinie Gmina Miedzyzdroje 2007-11-20 10:39
dokument Uchwala Nr 24- 66- 2007- w sprawie wyrazenia zgody na ustanowienie na rzecz Domu Dziecka w Wiselce trwalego Zarzadu 2007-11-20 10:39
dokument Uchwala Nr, 23-65-2007 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Domu Wczasow Dzieciecych 2007-11-20 10:38
dokument Uchwala Nr, 23- 64- 2007 -w sprawie wnioskow do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kamien Pomorski, obejmujacego czesc obszaru geodezyjnego nr 1 i 3 2007-11-20 10:37
dokument Uchwala Nr, 23- 63- 2007 - w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu polozonego w Wiselce Gmina Wolin 2007-11-20 10:37
dokument Uchwala Nr, 23-62-2007- w sparwie zaopiniowanie drog na terenie miasta Miedzyzdroje do kategorii drog gminnych 2007-11-20 10:37
dokument Uchwala Nr, 22-61-2007- w sprawie uchwalenia zmian budzetu Powiatu Kamienskiego na 2007 rok 2007-11-20 10:36
dokument Uchwala 22 60 2007 w sprawie zatwierdzenia zalozenia inwestycyjnego na dzialkach nr 295-17, 295-37, 295-39 polozonych w Benicach 2007-11-20 10:35
dokument Uchwala 22-59- 2007w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Domu Dziecka w Wiselce 2007-11-20 10:35
dokument Uchwala 22-58- 2007 w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Domu Dziecka w Lubinie 2007-11-20 10:34
dokument Uchwala 22- 57- 2007- w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopien nauczyciela mianowanego 2007-11-20 10:33
dokument Uchwala 20-55-2007 w sprawie uchwalenia zmian budzetu Powiatu Kamienskiego na 2007 rok 2007-11-20 10:33
dokument Uchwala Nr 20-54- 2007 w sprawie powolania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Wczasow Dzieciecych w Miedzyzdrojach 2007-11-20 10:32
dokument Uchwala 19 53 2007 w sp. uchwalenia zmian budzetu Powiatu Kamienskiego 2007 2007-11-20 10:32
dokument Uchwala 19-52-2007-w sprawie podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomosci polozonej w Jarzebowie Gmina Wolin, stanowiacej wlasnosc Powiatu Kamienskiego, przeznaczonej do sprzedazy w trybie be 2007-11-20 10:31
dokument Uchwala 19-51-2007 w sprawie wyrazenia zgody na nabycie od Gminy Kamien Pomorski w formie darowizny dzialki nr 3 11 polozonej w Gizkowie.doc 2007-11-20 10:29
dokument Uchwala 19-50-2007-w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drog na terenie Gminy Dziwnow do kategorii drog gminnych 2007-11-20 10:28
dokument Uchwala 19-49-2007- w sprawie powolania jednorazowej komisji przetargowej do przeprowadzania 2007-11-20 10:27
dokument Uchwala 19-48-2007-w sprawie ogloszenia pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego 2007-11-20 10:26
dokument Uchwala 19-47-2007- w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placowki opiekunczo-wychowawczej Domu Dziecka w Lubinie 2007-11-20 10:25
dokument Uchwala 19-46-2007-w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka 2007-11-20 10:25
dokument Uchwala 19-45-2007 w sprawie powierzenia pelnienia obowiazkow Dyrektora Zespolu Szkol Ponadgimnazjalnych w Benicach 2007-11-20 10:24
dokument Uchwala 19-44-2007- w sprawie odwolania z pelnienia obowiazkow Dyrektora Zespolu Szkol Ponadgimnazjalnych w Benicach 2007-11-20 10:24
dokument Uchwala 18- 43-2007 - w sprawie upowaznienia do wydawania decyzji administracyjnych i do udzialu w charakterze strony w czynnosciach geodezyjnych zwiazanych z okazaniem granic i rozgraniczeniem drog 2007-11-20 10:23
dokument Uchwala 18-42-2007- w sprawie uchwalenia zmian budzetu Powiatu Kamienskiego na 2007 rok 2007-11-20 10:12
dokument Uchwala 18-41-2007 w sprawie powolania na stanowisko Kierownika Zarzadu Drog Powiatowych w Kamieniu Pomorskim 2007-11-20 10:11
dokument Uchwala 16- 40 -2007- w sprawie odwolania ze stanowiska Kierownika Zarzadu Drog Powiatowych w Kamieniu Pomorskim 2007-11-20 10:11
dokument Uchwala16-39-2007 wyrazenia zgody na nabycie w formie darowizny od Agencji Nieruchomosci Rolnych z Zasobu WRSP dzialek 2007-11-20 10:09
dokument Uchwala 16-38-2007 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli jednostek oswiatowych na rok 2007 2007-11-20 10:08
dokument Uchwala Nr 16- 37- 2007 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli jednostek oswiatowych na rok 2007 2007-11-20 10:07
dokument Uchwala 16-36-2007- w sprawie wysokosci udzielanej dotacji dla szkol niepublicznych posiadajacych uprawnienia szkol publicznych, dzialajacych na terenie Powiatu Kamienskiego 2007-11-20 10:07
dokument Uchwala Nr.15-35-2007 w sprawie uchwalenia zmian budzetu Powiatu Kamienskiego na 2007 rok 2007-11-20 10:06
dokument Uchwala Nr. 14-34-2007 w sprawie podania do publicznej wiadomosci wykazu czesci nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Powiatu Kamienskiego przeznaczonej do dzierzawy 2007-11-20 10:04
dokument Uchwala Nr.14-33-2007-w sprawie uchwalenia ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Kamienskiego na 2007 rok oraz planu finansowego zadan z zakresu administracji rzadowej 2007-11-20 10:03
dokument Uchwala Nr.14- 32 -2007-w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli jednostek podleglych i podporzadkowanych Powiatowi Kamienskiemu na 2007 rok 2007-11-20 10:03
dokument Uchwala Nr.13-31-2007- w sprawie podania do publicznej wiadomosci wykazu drzew stanowiacych wlasnosc Powiatu Kamienskiego polozonych w pasach drogowych drog powiatowych przeznaczonych do wyciecia i sp 2007-11-20 09:55
dokument Uchwala Nr.13-30-2007- w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomosci lokalowej znajdujacej sie w budynku Przychodni w Kamieniu Pomorskim stanowiacej wlasnosc Powiatu Kamienskiego przeznaczonej do najmu 2007-11-20 09:54
dokument Uchwala Nr.13-29-2007-w sprawie ustalenia rozkladu pracy aptek ogolnodostepnych na terenie Powiatu Kamienskiego 2007-11-20 09:52
dokument Uchwala Nr. 12-28-2007 w sp. powolania Rady Nadzorczej Przedsiewziecia Gospodarczego INTEGRATOR S.A. w likwidacji.doc 2007-11-20 09:51
dokument Uchwala Nr. 11-27-2007 w sp. powierzenia pelnienia obowiazkow Dyrektora Domu Wczasow Dzieciecych w Miedzyzdrojach 2007-11-20 09:51
dokument Uchwala Nr. 10-26-2007- w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drog na terenie Gminy Kamien Pomorski do kategorii drog gminnych.doc 2007-11-20 09:50
dokument Uchwala Nr. 10-25-2007- w sprawie upowaznienia pracownikow Starostwa do reprezentowania Powiatu Kamienskiego na zebraniach Wspolnoty Mieszkaniowej 2007-11-20 09:50
dokument Uchwala Nr. 10-24-2007- w sprawie powierzenia pelnienia obowiazkow Dyrektora Domu Pomocy Spolecznej w Sniatowie 2007-11-20 09:49
dokument Uchwala Nr.9-23-2007 w sp. powierzenia pelnienia obowiazkow Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim 2007-11-20 09:48
dokument Uchwala Nr. 9-22-2007- w sprawie powierzenia pelnienia obowiazkow Dyrektora Domu Wczasow Dzieciecych w Miedzyzdrojach 2007-11-20 09:48
dokument Uchwala Nr. 9-21-2007-w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomosci lokalowej znajdujacej sie w budynku Przychodni w Kamieniu Pomorskim stanowiacej wlasnosc Powiatu Kamienskiego przeznaczonej do najmu 2007-11-20 09:47
dokument Uchwala Nr. 7-20-2007- w sprawie powierzenia pelnienia obowiazkow Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim 2007-11-20 09:46
dokument Uchwala Nr. 7-19-2007- w sprawie odwolania ze stanowiska pelniacej obowiazki Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim 2007-11-20 09:45
dokument Uchwala 6-18-2007 w sp. zmiany uchwaly Nr 147-327-2005 Zarzadu Powiatu z dnia 21 .10. 2005 roku w sprawie wytypowania dwoch przedstawicieli Zarzadu Powiatu do Komisji Inwentaryzacji 2007-11-20 09:45
dokument Uchwala Nr.6-17-2007- w sp.zmiany Uchwaly Nr 19-19-2003 Zarzadu Powiatu z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierzawnego za lokale uzytkowe wynajmowane w Przychodni w Kamieni 2007-11-20 09:44
dokument Uchwala Nr. 6-16-2007- w sprawie powolania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Wczasow Dzieciecych w Miedzyzdrojach 2007-11-20 09:43
dokument Uchwala Nr. 6-15-2007- w sprawie wysokosci udzielanej dotacji dla szkol niepublicznych posiadajacych uprawnienia szkol publicznych, dzialajacych na terenie Powiatu Kamienskiego 2007-11-20 09:42
dokument Uchwala Nr. 5-14-2007-w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomosci lokalowych znajdujacych sie w budynku Przychodni w Kamieniu Pomorskim stanowiacych wlasnosc Powiatu Kamienskiego przeznaczonych do najm 2007-11-20 09:42
dokument Uchwala Nr 5-13-2007- w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomosci polozonej w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kopernika 26 przeznaczonej do dzierzawy 2007-11-20 09:41