Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXX-181-2009 w sprawie uczestniczenia przez Powiat Kamieński we wspólnym przedsięwzięciu relizowanym przez ZCPWZ.doc


Uchwała Nr XXX/181/2009

Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

z dnia 7 maja 2009 roku

w sprawie uczestniczenia przez Powiat Kamieński we wspólnym przedsięwzięciu realizowanym przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego - projekcie pn. „Pozyskanie
i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego” dofinansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 200 poz. 1688; Nr 214 poz. 1806;
z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055; z 2007r. Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458) w związku z § 33 statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinku
( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1, poz. 29 i z 2008r. Nr 88 poz. 1873),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na uczestniczenie przez Powiat Kamieński we wspólnym przedsięwzięciu realizowanym przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego - projekcie pn.” Pozyskanie i dystrybucja informacji
o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego” dofinansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym uczestniczenie w kosztach wspólnych wymienionego wyżej przedsięwzięcia oraz pokrywanie ewentualnych wynikłych z tej działalności strat.

2. W 2009r. koszty wspólne przedsięwzięcia, o którym jest mowa w ust. 1 oraz pokrycie ewentualnych wynikłych z tego przedsięwzięcia strat będą wynosić kwotę 65 000zł ( sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), którą Powiat Kamieński przekaże Związkowi Celowemu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

3. Szczegółowe zasady uczestniczenia w przedsięwzięciu, oraz w kosztach wspólnych przedsięwzięcia i pokrywania strat, o których mowa w ust. 2 określi umowa zawarta przez Powiat Kamieński ze Związkiem Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim do ustalenia treści
i podpisania ze Związkiem Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego umowy, o której jest mowa w § 1 ust. 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mariusz Wawrzyński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/181/2009

Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

z dnia 7 maja 2009 roku

w sprawie uczestniczenia przez Powiat Kamieński we wspólnym przedsięwzięciu realizowanym przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego - projekcie pn. „Pozyskanie
i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego” dofinansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
.

W dniu 2 kwietnia 2009 roku Komitet Mechanizmu Norweskiego i Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydały pozytywną opinię odnośnie przyznania Związkowi Celowemu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego projektu
pn. „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”. Dofinansowanie projektu nie przekroczy kwoty 3 603 714 euro, a szacowany koszt kwalifikowany projektu wynosić będzie 4 239 663 euro.

Powiat Kamieński jest członkiem Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, a realizacja przez Związek projektu będzie stanowić przedsięwzięcie wspólne powiatów - członków Związku. W związku z powyższym, celowe i wskazane jest uczestniczenie przez Powiat w przedmiotowym projekcie,
w tym uczestniczenie w kosztach wspólnych tego projektu oraz pokrywanie ewentualnych wynikłych z niego strat. W 2009r. koszty wspólne przedsięwzięcia przypadające na Powiat oraz pokrycie ewentualnych wynikłych z tego przedsięwzięcia strat będą wynosić kwotę 65 000zł.

Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w związku z § 33 statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Sokół 12-05-2009 14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2009 14:36