Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXX-180-2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX-303-2006 z dnia 26 października 2006 r w sprawie nadania Stautu ZDP w Kamieniu Pomorskim.doc


Uchwała Nr XXX/180/2009
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia
7 maja 2009 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/303/2006 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) oraz art. 21
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) oraz § 8 Statutu Zarządu Dróg Powiatowych
w Kamieniu Pomorskim,

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX /303/ 2006 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 października 2006 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 4 otrzymuje brzmienie:

„ § 4. 1. Pracę w Zarządzie Dróg Powiatowych organizuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, a także kieruje jego bieżącymi sprawami oraz reprezentuje Zarząd Dróg Powiatowych na zewnątrz.

2. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych kierując jednostką organizacyjną odpowiada za realizację jego zadań oraz prawidłowe gospodarowanie jego mieniem i środkami finansowymi.

3. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu”;

  1. § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 2. Czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę wykonuje Dyrektor będący przełożonym wszystkich pracowników Zarządu Dróg Powiatowych”;

  1. uchyla się § 7 ust. 3;

  2. uchyla się § 7 ust. 4;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mariusz Wawrzyński


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/180/2009

Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

z dnia 7 maja 2009 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/303/2006 z dnia
26 października 2006 roku w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim.

Kontrole przeprowadzane w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim wykazały konieczność reorganizacji jednostki. W celu usprawnienia pracy ZDP konieczne jest utworzenie Działu Technicznego, w skład, którego wchodzą stanowiska urzędnicze, a którego działalnością kierować będzie kierownik Działu Technicznego. Powyższe uzasadnia potrzebę zmiany stanowiska kierownika jednostki z Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

Uchylenie § 7 ust. 3, czyli zapisu o finansowaniu ZDP z dochodów własnych uzyskiwanych z odpłatnie świadczonych usług jest niezbędne ze względu na to,
iż sugeruje, że ZDP prowadzi działalność gospodarczą. Natomiast uchylenie § 7 ust. 4, jest dostosowaniem do stanu faktycznego, gdyż obsługę finansowo - księgową prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Sokół 12-05-2009 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2009 12:50