Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXX-178-2009 w sprawie zmiany budżetu Powiatu kamieńskiego na 2009 rok.doc


Uchwała Nr XXX/178/2009

Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

z dnia 7 maja 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2009 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806;
z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) ,

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody na zadania własne w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 700 000 zł, w tym:

  1. w § 2888 - Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - 476 350 zł,

  2. w § 2889 - Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - 223 650 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki na zadania własne w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 700 000 zł, w tym:

  1. w § 3248 - Stypendia dla uczniów - 476 350 zł,

  2. w § 3249 - Stypendia dla uczniów - 223 650 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mariusz Wawrzyński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/178/2009

Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

z dnia 7 maja 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2009 rok

Zwiększa się dochody i wydatki Powiatu o kwotę 700 000 zł w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna
dla uczniów w związku z przyznaniem środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. Na podstawie zbiorczego zestawienia otrzymanego z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie środki dla Powiatu Kamieńskiego pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (475 350 zł - 68,05 %) oraz z budżetu państwa (223 650 zł - 31,95 %). Środki przeznaczone
są na wypłatę stypendiów dla najuboższych uczniów szkół ponadgimnazjalnych
na terenie Powiatu Kamieńskiego. Termin wypłaty stypendiów - 31.05.2009 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Sokół 12-05-2009 12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2009 12:49