Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała NrXXIX-174-2009 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2009 rok.doc


Uchwała Nr XXIX/174/2009

Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

z dnia 23 kwietnia 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111,
Nr 223 poz. 1458)

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody na zadania własne o kwotę 13 175 zł, w tym:

 1. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe, w § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 10 500 zł,

 2. w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2 675 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki na zadania własne o kwotę 35 085 zł, w tym:

 1. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe, w § 2918 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 10 500 zł,

 2. w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 24 585 zł, w tym:

 1. w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 317 zł,

 2. w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 358 zł,

 3. w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 2 910 zł,

 4. w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 19 000 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki na zadania własne w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 400 000 zł, w tym:

 1. w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100 000 zł na inwestycję „Remont budynku przy ulicy Wolińskiej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa parkingów i drogi dojazdowej”,

 2. w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 300 000 zł na inwestycję „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Kamieńskiego”.

§ 4. Zwiększa się wydatki na zadania własne o kwotę 400 000 zł, w tym:

 1. w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, w § 6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 300 000 zł na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Golczewo.

 2. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70095 - Pozostała działalność, w § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 100 000 zł na inwestycję „Budowa budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru w Kamieniu Pomorskim”.

§ 5. Wydatki w wysokości 21 910 zł nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach powiatu zostaną pokryte z nadwyżki środków z lat ubiegłych

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mariusz Wawrzyński

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIX/174/2009

Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

z dnia 23 kwietnia 2009 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kamieńskiego na 2009 rok

 1. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 10 500 zł w związku z przyjęciem rozliczenia umowy nr LdV/M06/k/Pia/590 w ramach Programu Leonardo da Vinci realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie. W 2007 roku szkoła otrzymała środki na realizację zadania i wykorzystała je na staże uczniowskie dla 19 uczniów. W rozliczeniu przyjętym przez Narodową Agencję Programu LLP - Leonardo da Vinci uznano, iż w stażach powinno uczestniczyć 30 uczniów. W związku z powyższym zwrotowi podlega różnica wynikająca z rozliczenia dotacji. Jednostka uzyskała darowiznę na pokrycie wydatków, które nie zostały przyjęte w rozliczeniu.

 2. Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 2 675w związku z otrzymaną refundacją kosztów poniesionych na wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych w Domu Dziecka w Wisełce.

 3. Zwiększa się wydatki w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 21 910 zł z darowizny otrzymanej i niewykorzystanej w 2008 roku przez Dom Dziecka w Lubinie. Środki przeznaczone są na prace wykończeniowe w wybudowanych domkach i wyposażenie w niezbędne urządzenia i akcesoria.

 4. Zmniejsza się wydatki na zadania własne w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100 000 zł na inwestycję „Remont budynku przy ulicy Wolińskiej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa parkingów i drogi dojazdowej”,

 5. Zmniejsza się wydatki na zadania własne w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe, w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 300 000 zł na inwestycję „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Kamieńskiego” ze względu na zmniejszenie wartości projektu inwestycyjnego.

 6. Zwiększa się wydatki na zadania własne w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, w § 6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 300 000 zł na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Golczewo.

 7. Zwiększa się wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70095 - Pozostała działalność, w § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 100 000 zł na inwestycję „Budowa budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru w Kamieniu Pomorskim” realizowanego przez Gminę Kamień Pomorski.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Sokół 05-05-2009 12:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 05-05-2009 12:42