Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVIII-171-2009 Rady Powiatu z dnia w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej na 2009 rok.doc


Uchwała Nr XXVIII/171/2009

Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

z dnia 26 marca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.

Na podstawie § 83 ust. 1 Statutu Powiatu stanowiącego załącznik do Uchwały XXV/237/2002 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 czerwca 2002 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu w Kamieniu Pomorskim ( Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 71 poz. 1485 z dnia 11 października 2002 roku),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok, w brzmieniu jak załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mariusz Wawrzyński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/171/2009

Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

z dnia 26 marca 2009 roku

Zgodnie z § 83 ust. 1 Statutu Powiatu w Kamieniu Pomorskim Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy do dnia 31 marca każdego roku.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia w/w uchwały.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 ROK

  1. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2008 rok.

  2. Ocena materiałów sesyjnych dotyczących zmian budżetowych pod kątem celowości, zgodności z prawem, rzetelności i gospodarności.

  3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego za 2008 rok.

  4. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego i po zaopiniowaniu go przez Regionalną Izbę Obrachunkową przedstawienie Radzie.

  5. Analiza realizacji wniosków komisji stałych Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

  6. Przeprowadzenie kontroli w wybranych przez Radę Powiatu jednostkach organizacyjnych, omówienie wyników kontroli, przygotowanie stanowiska komisji do przedstawienia Radzie Powiatu.

  7. Analizowanie i opiniowanie skarg i wniosków mieszkańców Powiatu Kamieńskiego dotyczących działalności Zarządu Powiatu, Starosty, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Sebastian Krupa

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Sokół 05-05-2009 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 05-05-2009 12:35